Crowdfunding defaults

Investeerders op zoek naar financieel rendement via crowdfunding staan voor de keuze in welke projecten wel of niet te investeren. In 2022 werd op leningen via crowdfunding gemiddeld 7% rente aangeboden. Dit is relatief hoog ten opzichte van alternatieve investeringsdoelen. Maar crowdfunding brengt ook het risico op defaults (faillissementen) met zich mee. Zonder risico immers geen rendement.

Risico’s van crowdfunding defaults

Eén van de belangrijkste risico’s van investeringen via crowdfunding is het niet terugbetaald krijgen van een lening als gevolg van een default. Voordat een investeerder geld via een crowdfundinglening beschikbaar stelt, is het belangrijk dat hij / zij een goed onderzoek verricht naar de specifieke kenmerken van het project en vergelijkend warenonderzoek doet op Crowdfundmarkt.

Een gedegen vooronderzoek kan echter niet voorkomen dat de kans bestaat dat een project of onderneming op termijn in de problemen raakt. Het effect van een default is een lager dan verwacht rendement voor de investeerder.

Kans op lager rendement verkleinen

De kans op een lager rendement kan verkleind worden door te investeren in meerdere projecten. Het zorgvuldig opbouwen van een crowdfundingportefeuille kan door investeringen te spreiden in projecten:

 • van meerdere crowdfundingplatformen
 • in meerdere risico-categorieën (lees: aangeboden rentes)
 • in meerdere looptijden van leningen
 • in meerdere branches
 • in meerdere leeftijden van onderneming

Effect van defaults inzichtelijk

Mocht een lening niet terugbetaald worden is het belangrijk te weten wat het effect van deze default is op het rendement van de crowdfundingportefeuille. Zowel het aantal als het moment van defaults spelen hierbij een rol.

Door een andere opbouw van rente en aflossing gedurende de looptijd van een lening moeten drie aflossingsvormen van crowdfundingleningen apart bekeken worden, namelijk lineair, annuïteit en obligatie.

In onderstaande schema’s is het mogelijke aantal defaults uitgezet tegen het moment ervan. Voor elke aflossingsvorm is een zelfde opbouw van een crowdfundingportefeuille verondersteld:

 • 10 projecten tegelijkertijd van start
 • € 1.000 per project
 • 7,0% aangeboden rente
 • 60 maanden looptijd
 • 12 uitbetalingen per jaar

Aflossing lineair

Zonder defaults levert een totale investering van € 10.000 een rendement op van € 1.725. De impact van één of meerdere defaults gedurende de looptijd van de lening wordt hieronder weergegeven.

Aflossing annuïteit

Zonder defaults levert een totale investering van € 10.000 een rendement op van € 1.820. De impact van één of meerdere defaults gedurende de looptijd van de lening wordt hieronder weergegeven.

Aflossing obligatie

Zonder defaults levert een totale investering van € 10.000 een rendement op van € 3.392. De impact van één of meerdere defaults gedurende de looptijd van de lening wordt hieronder weergegeven.

Conclusies defaults crowdfunding

 • Op basis van bovenstaande voorbeelden kan geconcludeerd worden dat een investeerder via crowdfunding maximaal 20% (2 op de 10) defaults kan verwerken in zijn of haar portefeuille om toch een positief totaalrendement over te houden.
 • Verschillen per aflossingsvorm ontstaan door de verschillen in timing van de uitbetalingen per maand. Uitbetalingen bij een lineaire lening liggen in de eerste maanden wat hoger dan bij een lening op basis van annuïteit. Een default in de eerste maanden heeft bij een lineaire lening dan ook iets minder negatieve impact op het totaalrendement. De investeerder heeft immers al wat meer uitgekeerd gekregen.
 • Een investeerder ontvangt de totale aflossing bij een obligatielening pas aan het eind van de looptijd van de lening. Een default zorgt ervoor dat deze uitbetaling niet plaatsvindt wat een groot effect heeft op het totaalrendement in de portefeuille.

Actuele cijfers crowdfunding platformen

Steeds meer crowdfundingplatformen bieden inzicht in hun statistieken. Hieronder vindt u de links naar de diverse overzichten: