Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
VBDO: Profs investeren te weinig in crowdfunding
20 mei 2019 article-image

Institutionele beleggers laten kansen liggen door niet te investeren in crowdfundingplatforms in Nederland, aldus de VBDO. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling heeft de whitepaper Institutional investors and crowdfunding: the right match? gepubliceerd. Hierin schetst de VBDO de kansen die crowdfundingplatforms bieden aan institutionele beleggers, maar kijkt ook naar de uitdagingen op dit vlak. In buurlanden zoals Engeland en Duitsland investeren institutionele beleggers al op veel grotere schaal in crowdfundingplatforms. In Nederland is er een gat tussen enerzijds kleine duurzame ondernemingen op zoek naar financiering en aan de andere kant, institutionele beleggers die op zoek zijn naar duurzame projecten om in te investeren, concludeert de vereniging.

Niet sterk gereguleerd

De uitdagingen liggen in (het gebrek aan) schaalgrootte en het gebrek aan trackrecords, waardoor institutionele beleggers crowdfunding vaak links laten liggen. Ook het feit dat crowdfunding in Nederland nog niet heel sterk gereguleerd is zorgt ervoor dat er grote verschillen tussen de platforms onderling bestaat, aldus de VBDO. "Europese wetgeving is in de maak waardoor deze markt binnen de EU aan dezelfde regels onderhevig zal zijn. De lessen die we kunnen trekken uit het buitenland zijn dat het voor institutionele beleggers wel interessant kan zijn om te investeren in duurzame platforms in zijn geheel in plaats van in losse projecten." Op deze manier kunnen investeringen wel de juiste schaalgrootte krijgen.

Positief signaal

Wat betreft de kansen voor professionele beleggers noemt de VBDO onder andere de mogelijkheid om te investeren met positieve impact en de positieve effecten op de reputatie van institutionele beleggers door dat het met crowdfunding een positief signaal geeft naar deelnemers. Wat betreft de VBDO moet er meer (internationaal) onderzoek naar de kansen en uitdagingen komen die crowdfundingplatforms bieden om zo de mismatch te verkleinen. Ook kunnen investeringen in crowdfundingplatforms kunnen op meer innovatieve manieren aangepakt worden, bijvoorbeeld gecombineerd met investeringen in andere seed funds. Institutionele beleggers kunnen ook druk uitoefenen op EU niveau voor een betere regulatie van deze markt. En overheidsgaranties voor een deel van de investering zouden helpen om het risico voor institutionele beleggers te verkleinen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. Bron: IEXProfs.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Wie financiert de horeca?
18 mei 2019 article-image

Wat zijn de meest gebruikte financieringsvormen voor de horeca? Hieronder de opties. En we introduceren een nieuwe, intelligente financiering waarmee u als horeca-ondernemer snel en eenvoudig over geld kunt beschikken: het PIN Voorschot. Ondernemen in de horeca is een vak apart: er kleven veel risico’s aan het hebben van een horecaonderneming, de concurrentie is groot en succes op korte termijn biedt geen garantie voor de lange termijn. Dit alles maakt ondernemen in de horeca dan ook uniek en tegelijkertijd uitdagend. Banken zijn terughoudend met het uitlenen van geld aan horecaondernemingen, omdat ze horeca als risicovol zien: het afbreukrisico is groot en de sector geldt als zeer competitief. Als voorwaarde voor een lening vragen banken een goed doordacht ondernemingsplan, dat door hen moet worden goedgekeurd voordat er een lening verstrekt kan worden. Aan dit proces zijn kosten verbonden, omdat het moet worden beoordeeld door een extern adviseur. Bovendien vergt het veel tijd. Verder stelt een bank aanvullende eisen bij het verstrekken van leningen in de horeca. Een ondernemer met veel horeca-ervaring zal eerder een lening ontvangen dan een ondernemer met weinig of geen ervaring. Ondanks de vele voorwaarden en garanties die aan uw onderneming worden gesteld, kan de bank toch de beste financieringsvorm voor u zijn. Crowdfunding kan een geschikte methode zijn om geld op te halen. Het idee is om zoveel mogelijk investeerders te interesseren in uw bedrijfsplannen. Als beloning voor hun inleg ontvangen zij een maandelijks of jaarlijks rendement, alsmede een in het vooruitzicht gestelde beloning. Voorbeeld van een online crowdfunding-platform waar ook horecagelegenheden zijn vertegenwoordigd, is www.crowdfundmarkt.nl. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan crowdfunding. Bijvoorbeeld een hoog rentepercentage dat ondernemers gewoonlijk bieden aan investeerders: zo’n 7 tot 8,5%. Ook is het belangrijk om te weten of een crowdfunding-platform een fee hanteert. Hiermee wordt verwezen naar een geldbedrag dat een ondernemer betaalt aan het platform als een project onverhoeds niet gefinancierd wordt omdat het startbedrag niet bijeen wordt gebracht. In 2009 is een onafhankelijke en private kredietverstrekker in het leven geroepen die zowel startende als gevestigde kleine (horeca)ondernemers voorziet van leningen, tools en coaching. Het gaat om een landelijk opererende stichting genaamd Qredits, die zonder winstoogmerk ondernemers wil helpen met het realiseren van hun doelen en daarmee het eigen ondernemerschap te bevorderen. Qredits werkt samen met verschillende banken en biedt twee soorten kredieten. Veel horecaleningen worden afgesloten onder familie en vrienden. Daar kleven nadelen aan: mocht er zakelijk iets misgaan, dan kan dat problemen in de privésfeer opleveren. Het is de vraag of u dat risico wilt lopen. Nieuwe, slimme technologieën vormen de basis voor een reeks oplossingen die ondernemers snel en gemakkelijk van microkrediet kunnen voorzien. Voorbeeld is PIN Voorschot, een nieuwe betaaldienst waarvan u als horecaondernemer veel profijt kunt hebben. Het krediet wordt automatisch terugbetaald via de pinbetalingen van klanten. Een vereiste voor het ontvangen van een dergelijk krediet is dan ook dat er een pinautomaat aanwezig is voor de klantbetalingen waarvan een deel als aflossing geldt. Het te lenen bedrag bedraagt maximaal €50.000,- voor een looptijd van drie of zes maanden. Omdat het aflossingsproces van PIN Voorschot volledig geautomatiseerd verloopt, kunt u zich als horecaondernemer op uw bedrijf en klanten concentreren en zorgt de technologie voor de rest. Uiteraard kunt aan het einde van een werkdag zien welk bedrag er is afgelost, zodat u een goed overzicht krijgt van uw financiële situatie. Daarnaast voorziet PIN Voorschot haar klanten elke maand van een financieel overzicht om te zien wat er daadwerkelijk is afgelost. Om in aanmerking te komen voor een lening van PIN Voorschot, dient u telefonisch of digitaal een aanvraag in. Deze wordt binnen twee dagen behandeld. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan maakt PIN Voorschot vervolgens een afspraak bij u in de zaak om de details te bespreken. Een paar dagen later wordt het bedrag van de lening op uw bankrekening gestort en kunt u investeren. De opzet van PIN Voorschot is perfect voor horecagelegenheden, aangezien vaak gebruik wordt gemaakt van pinbetalingen en seizoenspatronen. Zo lost u automatisch uw horecalening af en hoeft u verder niets te doen. PIN Voorschot is een typisch voorbeeld van Fintech: een financiële innovatie gebaseerd op technologie. Dit maakt het mogelijk om betalingsverkeer rondom het verlenen en aflossen van de leningen zodanig te automatiseren, dat een ondernemer snel over geld kan beschikken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘slimme’ algoritmes waarmee bijvoorbeeld razendsnel de financiële QuickScan van de onderneming van de klant gegenereerd kan worden. Het concept is wereldwijd een succes, aangezien er veel behoefte is aan snelle microkredieten. Bedrijven kunnen voor kleine bedragen niet bij een bank terecht, terwijl alternatieve financieringsvormen omslachtig zijn en tijd kosten. En dit is waar een betaaldienst als PIN Voorschot het verschil kan maken. Hoewel PIN Voorschot gebruik maakt van slimme IT-technologie, onderscheidt het bedrijf zich in positieve zin van andere financieringspartijen door de klant centraal te stellen. Dit betekent dat een adviseur van PIN Voorschot bij u langskomt om zo een beeld van u en uw bedrijf te krijgen. Die persoonlijke benadering vanaf het eerste klantcontact is voor PIN Voorschot van essentieel belang. . Bron: Accountantweek.nl

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Rentebericht Crowdfundmarkt
17 mei 2019 article-image

Wist u dat de gemiddelde aangeboden rente voor investeerders in crowdfundingleningen in het tweede kwartaal van 2019 op 8,5% ligt en dat het gemiddelde netto rendement op investeringsporteuilles van de crowdfundingplatformen nu 5,1% is? Geen enkele investeringsportefeuille is hetzelfde en gepresenteerde cijfers zijn momentopnames omdat nog niet alle leningen zijn afgelost. Op ons interactieve dashboard presenteren wij de meest actuele cijfers over de Nederlandse crowdfundmarkt. Wij leggen u graag uit hoe deze tot stand komen

Aangeboden rente Q2 2019: 8,5%

Dit is de gemiddelde aangeboden rente van alle projecten vanaf 1 januari 2016 waarbij elk project even zwaar meetelt. Dit geeft dus de gemiddelde aangeboden rente weer van een investeringsportefeuille waarin bijvoorbeeld in elk project 100 euro is geïnvesteerd. Alle projecten van alle AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen nemen we mee.

Netto rendement Q2 2019: 5,1%

Dit is het gemiddelde netto rendement van de totale leningportefeuilles van de platformen die hun cijfers openbaar publiceren (zie overzicht). Elke leningportefeuille telt even zwaar mee. Dit geeft dus het netto rendement weer van een investeringsportefeuille waarin bijvoorbeeld in elke leningportefeuille 100 euro is geïnvesteerd. Welke factoren impact hebben op het netto rendement leest u hier.

Crowdfundpanel

Er is een hulpmiddel beschikbaar waarin u uw persoonlijke crowdfundingportefeuille inzichtelijk kunt maken: Crowdfundpanel. Probeer het direct gratis. Bron: Crowdfundmarkt Analytics
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Hoe ondernemers hun vastgoed ook buiten de bank om financieren
16 mei 2019 article-image

Rabobank.nl draait de geldkraan voor commercieel vastgoed dicht en ook andere banken zijn terughoudend in hun vastgoedfinanciering. Ondernemers financieren hun bedrijfspanden daarom steeds vaker buiten de bank om, via crowdfunding of peer-to-peer-leningen. ‘Er is veel liquiditeit beschikbaar.’ De Telegraaf wist eind vorig jaar op basis van meerdere bronnen te melden dat de Rabobank nog nauwelijks geld uitleent voor commercieel vastgoed, oftewel de bouw van een kantoor of winkelpand. Vooral het MKB met een financieringsvraag van 1 tot 5 miljoen euro zou hierdoor geschaad worden. Voor dit soort leningen biedt het bankwezen weinig alternatieven. Ondernemers zitten ondertussen met de handen in het haar: bij wie kunnen ze nu nog aankloppen voor hun financiering? Het geschetste beeld van Rabobank.nl past in een bredere trend. Al zitten vastgoedinvesteringen nog steeds in de lift in Nederland, banken halen hun handen steeds verder af van die financieringen, zo blijkt uit de in oktober verschenen Property Lending Barometer van accountancyfirma KPMG. Directeur Roel van de Bilt van de vastgoedinvesteringstak van Rabo stelt aan de Telegraaf dat zijn bank rekening moet houden met verhoogde kapitaalbuffers. Banken moeten meer kapitaal op de balans aanhouden om een herhaling van het debacle van de bankencrisis van 2008 te voorkomen. Dit geldt niet alleen voor Rabobank.nl, maar voor meer grote banken in Nederland, meent senior accountmanager Gaston van den Biggelaar van Handelsbanken. “Om de risico’s te verkleinen, willen banken minder vastgoedinvesteringen op hun balans aanhouden. Ze zijn erg streng met commercieel vastgoed. Ik ken banken die voor het eerste kwartaal van 2019 aangaven: ‘De envelop is even dicht. We financieren voorlopig geen commercieel vastgoed meer’.” Om toch een bedrijfspand te kunnen kopen, zoeken ondernemers daarom vaker hun heil bij alternatieve financiers, zoals fondsen, peer-to-peer-platforms, business angels, private investeerders of crowdfunding. Ondernemers met de behoefte aan een vastgoedfinanciering gaan volgens KPMG het vaakst naar een niet-lokale commerciële bank. Kijken we naar niet-bancaire financieringen, dan blijken private equity-partijen en pensioenfondsen (indirect via fondsen) de populairste financiers.

Marktaandeel

Hoe groot het marktaandeel van alternatieve financiers exact is, is wegens het ontbreken van cijfers over de omvang van de markt onbekend. Van den Biggelaar, die met Handelsbanken opereert in deze branche, schat het marktaandeel van alternatieve financiers op zo'n 50 procent. Hij richt zich bij deze schatting op zowel vastgoedfinancieringen voor kleine ondernemers als financieringen met als doel rendement op een belegging te maken. De grote hoeveelheid kapitaal in de markt draagt volgens Jan van der Doelen, senior sector banker ING Building & Construction and Real Estate, ook bij aan de trend. “Er is veel liquiditeit beschikbaar van allerlei soorten partijen, en zij zijn op zoek naar rendement. Een spaarrekening levert niet veel op, op de beurs is minder eenvoudig rendement te halen, maar vastgoed is voor velen nog wel interessant.”

Vastgoedfinanciering is maatwerk

Als banken al in commercieel vastgoed investeren, vragen ze de ondernemer in kwestie meer kapitaal zelf in te brengen, stelt Van den Biggelaar. “Dat is er vaak niet, dus zoeken ondernemers naar andere opties. Het is maatwerk.” Die zijn er trouwens genoeg, benadrukt de accountmanager. Factoring bijvoorbeeld, oftewel het overdragen van de debiteurenadministratie van een onderneming aan een separate partij. Deze partij regelt de volledige facturering van klanten en betaalt ze voortijdig al een deel van het factuurbedrag uit. Het kan de liquiditeit van bedrijven verbeteren en sneller kapitaal opleveren dat ingezet kan worden voor vastgoedinvesteringen. Ook crowdfunding is in opkomst. De Nederlandse crowdfundmarkt groeide afgelopen jaar met 31 procent naar bijna een kwart miljard euro, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Douw&Koren. ‘Vastgoed’ is als sector een groeiende niche binnen het totale aantal crowdfundprojecten. Van den Biggelaar: “Je ziet deze vorm van alternatieve financiering vaak bij financiële behoeftes onder de twee ton. Dikwijls zijn particulieren de financiers. Zij willen voor kleine bedragen instappen.” Het ophalen van microkrediet is een alternatief voor wie minder kapitaal nodig heeft. “Denk aan bedragen tot 15.000 euro. Je ziet dit vaak in ontwikkelingslanden of bij kleine ondernemingen in Nederland.” Een andere opkomende vorm is die van peer-to-peer-leningen, waarbij platforms ondernemers met een financieringsbehoefte voor vastgoed koppelen aan één van hun aangesloten private investeerders. Deze investeerders zoeken naar mogelijkheden om hun vermogen te laten renderen en financieren hierdoor het vastgoed van de ondernemer. Die betaalt voor zijn hypotheek als wederdienst een iets hogere rente aan de investeerder. Daarnaast kiezen ondernemers geregeld voor lease-oplossingen, merkt Van den Biggelaar op. “Het is niet alleen interessant voor vastgoed, maar ook voor addities, zoals warmtepompen. Het is een populaire optie, omdat er vaak voor 100 procent aan vastgoedfinanciering mogelijk is.” Heb je als ondernemer al vastgoed, dan kun je dit ook gebruiken om te investeren in nieuw vastgoed. Van den Biggelaar wijst op de beproefde sale and lease back-constructie, waarbij ondernemingen hun vastgoed verkopen om dit vervolgens weer terug te huren. "Door je stenen om te zetten in kapitaal, kun je nieuwe investeringen doen."

Zeggenschap delen

Ondernemers die bereid zijn een stukje van hun bedrijf van de hand te doen, kunnen bovendien aankloppen bij business angels. Dit zijn voormalige bedrijfseigenaren met een volle portemonnee, die de ondernemer willen helpen met kapitaal, kennis en coaching. Wie wat meer weg wil geven, kan zijn heil zoeken bij private equity-partijen; ondernemingen die door middel van aandelen willen meegroeien met een bedrijf. Lang niet altijd komen deze partijen uit Nederland; menig kapitaalverstrekker zit bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Het vrijmaken van kapitaal voor vastgoed maakt doorgaans onderdeel uit van een bredere investering, waarbij bijvoorbeeld ook in techniek en personeelsuitbreiding geld wordt gestoken. Van der Doelen: “Let wel goed op wat de aanbieder er in dit soort gevallen voor terug wenst. In hoeverre kan hij of zij meekijken in de keuken, of is er sprake van andersoortig zeggenschap dat je weg moet geven? Voor sommigen werkt zoiets, maar niet voor iedereen.”

Loan-to-value-ratio

Van der Doelen adviseert ondernemers die vastgoed voor hun kantoorpand willen kopen om rekening te houden met de “courantheid” van het object, dus de mate waarin het verhandelbaar is. “Het pand moet te allen tijde toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat het pand met je mee kan groeien of dat het pand past bij de vraag in de markt van dat moment zodat je het kunt verhandelen aan een andere partij, of succesvol verhuren.” De ING-expert adviseert ondernemers in ieder geval om hun loan-to-value-ratio – wat je leent ten opzichte van de waarde van het pand – te beperken. “Realiseer je dat je geld in stenen vastzit. Je kunt het dus niet direct investeren in je website, apparatuur of personeel. Bedrijven in hun groei adviseer ik daarom niet te veel kapitaal in stenen vast te leggen.” Een andere optie voor vastgoedfinanciering is het zogeheten ‘bouwstenenmodel’, waarbij eigen inbreng wordt gecombineerd met bankfinanciering en alternatieve financiering. Er zijn wel verschillende betalingstermijnen voor de verschillende financieringsvormen. De bancaire financiering kan volgens Van den Biggelaar terug worden betaald in 15 of 20 jaar, terwijl leasefinanciering doorgaans veel sneller dient te worden terugbetaald. “Houd er als ondernemer wel rekening mee dat je in dit model zakendoet met meerdere partijen. Met alle partijen moet je afspraken maken.”

Positieve ontwikkeling

Zowel Van den Biggelaar als Van der Doelen zijn positief over de opkomst van alternatieve financiers. Zouden zij er niet zijn, beredeneren de experts, dan telde Nederland veel minder vastgoedinvesteringen. De impuls die de financieringen hebben op het gebied van werkgelegenheid is volgens hen zeer wenselijk voor de Nederlandse economie. “Het is bovendien goed voor het investeringsklimaat van Nederland”, aldus Van den Biggelaar. Maar goed, banken kiezen er natuurlijk niet zomaar voor om hun handen af te houden van bepaalde vastgoedinvesteringen. Zoals al eerder vermeld, zijn zij bang dat gemaakte investeringen wegens toekomstige waardedalingen te fors blijken te zijn. Wat als de ondernemer in de toekomst niet kan voldoen aan diens betaalverplichting? Alternatieve financiers kijken anders tegen dit risico aan en vragen ervoor in ruil bijvoorbeeld een hogere rente. Dit zorgt ook weer voor een verhoogd risico voor de ondernemer, stelt Van den Biggelaar: “Ook als het minder goed gaat, zal de ondernemer de omzet en resultaten voldoende moeten houden om aan de betaalverplichting te voldoen. Dat kan spanningen opleveren.” Om het risico te verkleinen, raadt Van den Biggelaar ondernemers aan een deel van het vastgoed uit eigen zak te financieren. Zo blijft de loan-to-value acceptabel. “Altijd gezond.” Bron: Sprout.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout