Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Investeren in crowdfunding: alternatief voor beleggen en sparen?
13 mei 2021 article-image

Ondernemers, goede doelen en kunstenaars, allemaal maken ze gebruik van crowdfunding. Ze vragen geld aan particulieren en bedrijven om hun project een boost te geven en met een beetje geluk verdienen ze er allebei wat aan. Iedereen blij, zou je denken. Toch gaan veel geldgevers het schip in. Waar gaat het fout? In deze aflevering duiken we dieper in de financiële wereld met Jim Tehupuring van 1Vermogensbeheer en Lex van Teeffelen, lector mkb-financiering aan de Hogeschool Utrecht. Bron: BNR.nl

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Collin Crowdfund publiceert eerste online jaarverslag
12 mei 2021 article-image

Als eerste crowdfundplatform van Nederland publiceert Collin Crowdfund een jaarverslag waarbij Collin Crowdfund niet alleen ingaan op de ontwikkeling van onze leningportefeuille, maar ook op die van Collin zelf. Hoe staat Collin Crowdfund er op financieel gebied voor? Hoeveel medewerkers zijn er bij Collin in dienst? En wat zijn de ambities en verwachtingen voor de toekomst? Bekijk het jaarverslag hier. Bron: CollinCrowdfund.nl

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

MKB bank niet realistisch volgens onderzoek Ministerie EZK
11 mei 2021 article-image

Naar aanleiding van een motie van Amhaouch in november 2020 om in kaart te bregen hoe de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven versterkt zou kunnen worden, bijvoorbeeld door de oprichting van een mkb-bank, heeft staatssecretaris Mona Keijzer een onderzoek uit laten voeren door Dialogic. De resultaten hiervan zijn nu gepubliceerd.

Geen “normale” bank oprichten, maar bestaande initiatieven versterken

Het onderzoek richt zich op de vraag of de oprichting van een mkb-bank, regionaal en met lage lasten bij kredietverstrekking, de toegang tot kleine kredieten voor kleine en micro-ondernemingen kan helpen verbeteren. De onderzoekers kwamen tot de volgende conclusies: 1. Vervolg de ingeslagen weg mede gebaseerd op de eerdere studie “Onderzoek beleidsaanpak MKB-financieringsmarkt” om met specifieke beleidsmaatregelen de werking van de mkb-financieringsmarkt, en in het bijzonder de verstrekking van kleine kredieten aan het mkb, te verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de invoering van een kredietregister (of breder: delen van data om risico-inschattingen door alle financiers makkelijker te laten verlopen) of het verbeteren van de kwaliteit van de adviesmarkt. 2. Begin geen nieuwe beleidsinitiatieven wanneer vooraf niet onomstotelijk vaststaat dat zij een meerwaarde hebben ten opzichte van het bestaand beleid voor de mkbfinancieringsmarkt. Stuur ook aan op het ten volle benutten van mkbfinancieringsinstrumenten die nu al bestaan, en waarvan de genoemde meerwaarde wel is aangetoond of zeer aannemelijk is. 3. Mocht er toch een nieuw beleidsinitiatief of uitbreiding van bestaand beleid komen, sluit dan zo goed mogelijk aan bij de bestaande infrastructuur (bijv. Qredits, Volksbank). Neem daarbij als uitgangspunt dat ondernemers vaak zowel financiering als advies zoeken. 4. De oprichting van een mkb-bank is alleen opportuun als duidelijk sprake is van een marktfalen (onvoldoende kleine kredietverlening aan het in de kern gezonde mkb). Over dit marktfalen wordt verschillend gedacht. Uit onze beknopte verkenning komt het beeld naar voren dat een nieuwe bank dan een relatief zwaar middel is, wanneer dat afgezet wordt tegen andere bestaande mogelijkheden om kleine kredietverlening aan het mkb te verbeteren, maar die nog niet volledig benut/ontwikkeld zijn (alternatieve financiering, onderbenutting van financieringsinstrumenten, uitgebreider delen van gegevens, verbeteren advieswereld). 5. De oprichting van een mkb-bank (eventueel via de omvorming van een bestaande bank als de Volksbank), is volgens ons een minder voor de hand liggende route om kleine kredietverstrekking aan het mkb te verbeteren (andere beleidsopties dragen ook bij aan de oplossing van knelpunten, de kosten wegen mogelijk niet op tegen de baten). 6. Neem bij de oprichting van een mkb-bank ook de optie in beschouwing om er geen ‘echte’ bank maar een ‘tussenbank’ van te maken, oftewel een financiële instelling die dankzij toegang tot de kapitaalmarkt relatief goedkoop kapitaal kan verstrekken aan (non-bancaire) financiers die dat weer door kunnen zetten in de vorm van kleine kredieten aan het mkb. Dit vergt nader onderzoek. 7. Overweeg tot slot vooral maatregelen die gericht zijn op verdere opschaling, professionalisering van de bestaande onafhankelijke financiers waarbij een gedeelde data-infrastructuur tot kostenreductie en betere risico-inschattingen moet leiden en waarmee de versnippering en slechte vindbaarheid van deze marktpartijen wordt tegengegaan. Mijn interpretatie van de aanbevelingen van de onderzoekers is dat zij een “normale” mkb-bank niet adviseren om op te richten, maar zich eigenlijk te focussen op: - Versterken huidige (non-bancaire) kredietverstrekkers - Versterken adviesmarkt zodat ondernemers meer ondersteuning krijgen om financiering te vinden - Versterken infrastructuur door middel van kredietregister - Professionaliseren bestaande onafhankelijke financiers - Oprichten “tussen-bank” om goedkoop kapitaal te verstrekken een non-bancaire financiers die zich op deze doelgroep richten.

Dutch Business Bank

Bij het laatste punt hebben ze het over de oprichting van een “Dutch Business Bank”. Ik pleit hier al enige tijd voor, ook omdat onderzoek in het VK heeft aangetoond dat zo een professionele organisatie daadwerkelijk de innovatie en toegang tot financiering voor het kleine mkb, maar ook voor startende ondernemers heeft vereenvoudigd. Dit is al enkele jaren geleden in gang gezet, maar het heeft zijn effectiviteit vooral getoond bij de start van de Corona-crisis. In april vorig jaar besprak ik al uitgebreid in mijn nieuwsbrief hoe de Corona kredietverstrekking naar kleine ondernemers in het VK en enkele andere landen wel op gang kwam, terwijl dit in Nederland nog steeds niet gerealiseerd is. Uit de laatste NVB corona-monitor blijkt dat er via de KKC lening (specifiek voor kleine ondernemers) slechts €63 miljoen is verstrekt. Uit de Kleinbedrijf-index (zie volgende artikel in deze nieuwsbrief) blijkt het effect hiervan. De helft van de kleine ondernemers ziet nu acuut in de financiële problemen.

Belangrijke rol voor Stichting MKB Financiering

Bovenstaande punten liggen in lijn met de initiatieven die de afgelopen periode ook al ingezet zijn door Stichting MKB Financiering. De staatssecretaris ziet dan ook een belangrijk rol voor SMF om ook de komende jaren deze ontwikkelingen vorm te geven en aan te jagen. Ze schrijft in de begeleidende kamerbrief namelijk: “Om de markt voor alternatieve financiering te stimuleren, professionaliseren en om een gelijker speelveld te creëren, heb ik de afgelopen drie jaar verschillende activiteiten van de stichting MKB Financiering financieel ondersteund. Zo heeft de stichting een gedragscode ontwikkeld waar 17 financiers zich bij aangesloten hebben. De komende maanden vindt overleg plaats met de stichting over haar activiteiten komende jaren, waaronder haar rol in het verder professionaliseren (zelfregulering) van de markt.” Het rapport: “Beleidsopties voor het mkb-financieringslandschap” De Kamerbrief: “Kamerbrief reactie op motie kredietverlening mkb” Bron: Altfinance.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Unknown Group kondigt een investering aan in Oneplanetcrowd
3 mei 2021 article-image

Met genoegen kondigt Unknown Group hierbij een investering aan in OnePlanetCrowd, een toonaangevend duurzaam crowdfundingplatform. De investering behelst een strategisch partnerschap om het aanbod van financieringsmogelijkheden voor veelbelovende impactvolle ondernemingen te verruimen. Unknown wil in deze kapitaalbehoefte bij ondernemingen voorzien via Get in the Ring : een wereldwijde startup-competitie die jaarlijks op zo’n 25.000 aanmeldingen vanuit 110 verschillende landen kan rekenen. OnePlanetCrowd is het grootste duurzame financieringsplatform van Nederland. Het platform brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Oneplanetcrowd gaat als nieuwste onderneming in de Unknown-portefeuille verder dan alleen crowdfunding. Ze beschikken over een snelgroeiende community van meer dan 35.000 investeerders die zowel bestaan uit sociaal geëngageerde beleggers als impact- en toekomstgerichte angel-investeerders. Oneplanetcrowd is gecertificeerd B-Corp en in 2018 en 2019 door CrowdfundingCijfers.nl uitgeroepen tot marktleider in durfkapitaal. Sinds de oprichting in 2012 door Coenraad de Vries, Laura Roosenboom en Maarten de Jong heeft het Amsterdamse financieringsplatform meer dan € 70 miljoen aan financiering opgehaald voor meer dan 250 projecten, waaronder de toonaangevende fabrikant van e-bikes VanMoof, de duurzame smartphone-ontwikkelaar Fairphone en een onderneming uit het portfolio van Unknown Group: Saltrex, die 2019 financiering ophaalde voor de ontwikkeling van hun circulaire afvalveilingsplatform. “Unknown en OnePlanetCrowd delen de overtuiging dat ondernemers met baanbrekende oplossingen de sleutel zijn om ’s werelds obstakels om te zetten in kansen. We waren erg onder de indruk van het succespercentage van hun projecten door de jaren heen en natuurlijk ook van de community van betrokken angel-investeerders die ze hebben opgebouwd. We zijn verheugd OnePlanetCrowd te verwelkomen in de Unknown-portfolio” zegt Hans Peddemors, Chief Investment bij Unknown. Sinds haar oprichting in 2008 heeft Unknown Group een wereldwijd netwerk ontwikkeld op het gebied van innovatie en ondernemerschap door samen te werken met meer dan 200 bedrijfs- en overheidsorganisaties voor open innovatie en corporate venturing-activiteiten. Via de internationale startup-competitie "Get in the Ring", vertegenwoordigd in 220 steden met jaarlijks 25.000 startup-aanvragen, verkreeg Unknown uniek inzicht in dealflows en kapitaalbehoeftes van ondernemingen over de hele wereld. De investering in Oneplanetcrowd is in lijn met en voegt toe aan de waardepropositie die Unknown deze ondernemingen biedt. Coenraad de Vries, medeoprichter van OnePlanetCrowd: “Vanaf de eerste ontmoeting met Unknown was het duidelijk dat we heel veel raakvlakken hebben wat betreft het ondersteunen van groei bij impactondernemers. Dankzij de investering van Unknown en hun netwerk en expertise, kunnen we de groei van innovatieve MKB’s en duurzame energieprojecten verder stimuleren.” “Bij “Get in the Ring” komen we in contact met een groot aantal veelbelovende ondernemingen met een kapitaalbehoefte. Via OnePlanetCrowd kunnen we deze ondernemingen ondersteunen en zo bijdragen aan ons gemeenschappelijke doel om een tastbare bijdrage te leveren. We kunnen zorgen voor een stabiele instroom van internationale ondernemingen op het Oneplanetcrowd-platform”, vertelt Jurgen Nieuwenhuijsen, COO van Unknown en Managing Director van Get in the Ring. Unknown Group is een fusie tussen VenturesOne Group en Unknown Group. Dankzij de investeringsexpertise van VenturesOne, gecombineerd met de ervaring van Unknown in bedrijfsontwikkeling en wereldwijde scouting van startups, kan Unknown veel waarde toevoegen als investeerder in OnePlanetCrowd. Unknown Group heeft geïnvesteerd in OnePlanetCrowd via VenturesOne Investments BV, een joint venture tussen Unknown Group en European Angels Fund (EAF). EAF is een gespecialiseerde verstrekker van risicofinanciering ten behoeve van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in heel Europa. EAF maakt deel uit van de EIB-groepm, waarvan de Europese Investeringsbank (EIB), de Europese Unie vertegenwoordigd door de Europese Commissie en een breed scala aan openbare- en particuliere banken en financiële instellingen aandeelhouders zijn.

Over Unknown Group

Unknown is een "Venture Engine®": een bedrijf voor risicokapitaal en ontwikkeling van jonge bedrijven, dat ondernemers en marktleiders helpt bij het lanceren van innovaties. De frisse benadering leidt tot succesvolle ondernemingen en oplossingen die klaar zijn om in de markt te worden geïmplementeerd. Unknown is een fusie tussen de VenturesOne-groep en de Unknown Group. De ervaring van Unknown in wereldwijde scouting van startups en corporate venturing, gecombineerd met de investeringsexpertise van VenturesOne, versterkt de ambitie om het slagingspercentage te verhogen van innovaties die dringende lokale en wereldwijde uitdagingen aanpakken.

Over Oneplanetcrowd

OnePlanetCrowd is het grootste duurzame financieringsplatform van Nederland. Het platform verbindt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Sinds 2012 heeft Oneplanetcrowd met meer dan 30.000 investeerders meer dan 250 ondernemers en energieprojecten gefinancierd voor meer dan € 70 miljoen. OnePlanetCrowd is een initiatief van StartGreen Capital, één van de grootste Nederlandse fondsmanagers in impactfinanciering, die meer dan 300 duurzame ondernemers en energieprojecten heeft gefinancierd. Bron: OnePlanetCrowd
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout
Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?