Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Opmars van vastgoedcrowdfunding
17 juli 2019 article-image

Vastgoedcrowdfunding is aan een opmars bezig. Banken zijn terughoudend, dus wenden vastgoedondernemers zich tot de crowd. Met succes. Vastgoedcrowdfunding is aan een opmars bezig, zo blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt. Banken zijn terughoudend in het financieren van vastgoed en als gevolg daarvan wenden vastgoedondernemers zich tot de crowd. En met succes: crowdfunders steken steeds meer geld in dergelijke projecten. Cijfers van Crowdfundmarkt laten zien dat er in 2018 circa 44 miljoen euro werd opgehaald met vastgoedprojecten. In 2016 was dit nog 10 miljoen euro en in 2017 grofweg 34 miljoen euro. 2019 belooft wederom een recordjaar te worden. In de eerste zes maanden van dit jaar werd er al 61 miljoen euro opgehaald, ruim 33% van het totale bedrag dat in het afgelopen halfjaar werd geïnvesteerd in crowdfunding. Ook het aantal projecten stijgt, van 59 in 2016 tot maar liefst 112 in de eerste helft van dit jaar. Daarmee maken vastgoedprojecten op dit moment 6,8% uit van het totale aantal crowdfundingprojecten.

Forse omvang

Vastgoedprojecten zijn in omvang bovendien fors. In de afgelopen zes maanden was de gemiddelde omvang van een vastgoedproject 544.643 euro, beduidend meer dan de 111.044 euro dat gemiddeld bij een crowdfundingproject wordt opgehaald. Crowdfundmarkt berekende wel dat de gemiddelde aangeboden rentes bij vastgoed lager liggen dan bij andere projecten: 5,7% tegen 8,5%. De risico’s bij vastgoedprojecten zijn dan ook lager, omdat er doorgaans zekerheid is in de vorm van een onderpand. Mocht het fout gaan, dan heeft de crowd vaak het eerste hypotheekrecht. “Het rendement van een vastgoedproject ligt inderdaad aanzienlijk lager dan bij andere projecten, maar daarvoor is er meer zekerheid te bieden,” zo bevestigde topman Cor de Graaff van Capital Circle. “Een lagere rente is dan ook eerlijk naar de ondernemer toe.” Het crowdfundingplatform lanceerde afgelopen maand zijn eerste vastgoedproject, een ondernemersduo dat jarenlang een pand huurt voor een van hun yogastudio’s en het pand nu wil kopen.

Veel afvallers

De topman zegt veel vastgoedaanvragen binnen te krijgen, maar dat er veel af valt. “Veel ondernemers of particulieren willen een pand opknappen en verhuren als investering, terwijl ze daar geen aantoonbare ervaring in hebben. Daar beginnen we niet aan, dat is te risicovol.” De Graaff merkt op dat het lagere rendement een impact heeft op het aantrekken van investeerders en dat het langer duurt voordat het vastgoedproject is volgeschreven. Dit heeft volgens de topman niet alleen te maken met het lagere rendement, maar ook met de langere looptijd van het project en het grotere bedrag dat opgehaald moet worden. Het betreffende vastgoedproject van Capital Circle haalde in achttien dagen het benodigde bedrag op, terwijl De Graaff opmerkt dat veel andere projecten op het platform sneller zijn volgeschreven.

Commercieel aantrekkelijk

Vanuit commercieel oogpunt noemt De Graaff het juist aantrekkelijk dat een project wat langer open blijft staan. “Dit trekt sneller nieuwe leden aan. Als projecten snel vol zijn, dan heeft het immers vrij weinig zin om je als investeerder op het platform aan te melden.” De topman zegt dit effect nu al te zien. Toch kan het ook snel gaan, zo ziet oprichter Frank van der Linden van Crowdfundmarkt. Hij wijst op een recent vastgoedproject van Collin Crowdfund, waarbij in een dag 2,5 miljoen euro werd opgehaald. Ook projecten van VastgoedInvesteren en ZIB Crowdfunding raakten recent snel vol, aldus Crowdfundmarkt. “De capaciteit van platformen neemt toe, mede omdat er specialistische platformen bijkomen en meer investeerders geïnteresseerd raken in crowdfunding”, vult crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan aan. Volgens hem is crowdfunding niet altijd de oplossing voor vastgoedfinanciering. “Een vastgoedondernemer zal altijd het liefst naar de bank willen, want dit is een goedkopere optie.” De Graaff sluit zich hierbij aan: “Als banken de geldkraan openzetten, dan is crowdfunding voor een vastgoedondernemer niet zo interessant meer.”

Specifieke risico’s

Volgens Kleverlaan is dit ook afhankelijk van het soort project. “Bij crowdfunding is er vaak sprake van een ondernemer die het pand waarin hij huurt, wil kopen. Dan is crowdfunding geschikt, omdat het om kleinere bedragen gaat. Bovendien zijn er af en toe projecten die de bank normaal al nooit wil financieren, bijvoorbeeld als het gaat om vastgoedontwikkelingen. Soms kan de ondernemer dan wel terecht bij crowdfunding.” Ondanks dat de risico’s bij vastgoedcrowdfunding doorgaans wat lager liggen dan bij andere projecten, zijn er toch specifieke aandachtspunten als een crowdfunder wil investeren in een dergelijk project. “Heeft een investeerder wel het eerste hypotheekrecht en kan hij dat goed inschatten? Is de executiewaarde of de actuele waarde van het pand duidelijk? En hoe betrouwbaar is deze inschatting?” Ook moeten crowdfunders zich realiseren dat de looptijd van een vastgoedproject langer kan zijn, waardoor zij zich voor langere tijd moeten committeren, aldus Kleverlaan.
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Hoekstra: geen wettelijke regels voor crowdfunding
16 juli 2019 article-image

Minister Hoekstra ziet vooralsnog geen reden om wettelijke regels in te voeren voor crowdfunding. Hij reageert daarmee op berichtgeving dat hoge rentes MKB’ers in de problemen brengen. VVD-leden Van der Linde en Wörsdörfer hadden Kamervragen gesteld over het bericht dat tientallen MKB-bedrijven failliet gaan door de hoge kosten van crowdfunding. De AFM had daarop laten weten dat er wettelijke regels nodig zijn voor deze relatief nieuwe financieringsvorm. Maar Hoekstra ziet daar nog geen reden toe. ‘Bij sommige zakelijke klanten kan bescherming wenselijk zijn, terwijl dit bij andere zakelijke klanten kan worden ervaren als een onnodige belemmering voor het verkrijgen van adequate financiering.’ Voor afnemers van zakelijk krediet is er geen wettelijke bescherming. ‘De gedachte hierachter is dat een bewuste keuze is gemaakt om te ondernemen en er voor ondernemers, vergeleken met consumenten, een grotere adviesmarkt beschikbaar is.’

Zelfregulering

In 2016 is er een consultatie geweest over de wenselijkheid van bescherming voor ZZP’ers en MKB’ers. ‘Uit de consultatie kwam naar voren dat een effectievere bescherming van kleinzakelijke klanten wenselijk is, met name op het gebied van kredietverlening. Tegelijkertijd gaven veel marktpartijen aan dat dit niet hoeft te betekenen dat er direct aanleiding is om één en ander in wetgeving neer te leggen.’ Het kabinet heeft daarom gekozen voor zelfregulering, onder meer met de NVB-gedragscode Kleinzakelijke Financiering en de gedragscode MKB Financiers. De vragenstellers wilden weten welke stappen de overheid zet om MKB’ers te beschermen tegen woekerrentes. Hoekstra verwijst daarvoor naar de gedragscode Kleinzakelijke Financiering, waarin als maximum percentage wordt uitgegaan van de wettelijke rente met een opslag van maximaal 12%.

Europese regels afwachten

Hoekstra wijst ook op de Europese Commissie, die regelgeving voor crowdfunding voorbereidt. Dat omvat onder meer een vergunningsplicht en doorlopend toezicht voor crowdfundingplatformen. ‘Het is de vraag in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om naast het Europese kader een aanvullend nationaal regelgevend kader op te stellen. Vooralsnog wordt daarom ingezet op het Europese traject. Wanneer het Europese traject is afgerond zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels voor crowdfunding in onderhandse leningen op te stellen.’ Lees de brief aan de Tweede Kamer Bron: Accountancyvanmorgen.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Waarom komen er geen crowdfundingplatformen bij?
14 juli 2019 article-image

De gestage groei van crowdfunding in Nederland zorgt niet voor een aanwas van nieuwe crowdfundingplatformen. In 2019 zijn er geen crowdfundingplatformen bijgekomen, zo blijkt uit het register crowdfundingplatformen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoe komt dat? Op 4 april jl. publiceerde de AFM voor het laatst een update van het register waarin al alle crowdfundingplatformen zijn opgenomen met een ontheffing en/of vergunning. Hierin komt naar voren dat op 1 november 2018 de voorlopig laatste 'ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld' is toegekend aan October Nederland B.V. (October.eu). Het aantal crowdfundingplatformen in Nederland schommelt al jaren rond 50, terwijl het de crowdfundmarkt steeds groter wordt.

In perspectief: beperkt aantal platformen actief

Van de 49 crowdfundingplatformen die op dit moment geregistreerd staan bij de AFM hebben er slechts 32 dit jaar nieuwe projecten gepubliceerd. Dit betekent dat 17 van de 49 aanbieders van crowdfundingprojecten al meer dan 6 maanden inactief zijn. Van de 32 actieve crowdfundingplatformen zijn er 3 platformen (Collin Crowdfund, Geldvoorelkaar en Funding Circle) veruit de grootste met een gezamenlijk marktaandeel van bijna 40%.

Track record niet zomaar opgebouwd

Crowdfundingplatformen leven van een constante flow aan goede projecten die relatief snel gefinancierd worden. De huidige grote spelers hebben jarenlang geïnvesteerd in naamsbekendheid en een 'track record' bij zowel investeerders als ondernemers. Het oudste Nederlandse platform in het AFM register, Geldvoorelkaar, heeft al een 'vergunning voor financiële dienstverlener' sinds 3 februari 2012 en timmert dus al ruim 7 jaar aan de weg. Voor nieuwkomers blijkt het lastig voet aan de grond te krijgen. Vaak blijft het bij enkele tientallen nieuwe projecten per jaar.

Big business?

En de vraag is: hoe big is de business van een crowdfundingplatform? Crowdfundmarkt onderzocht al eens de vergoedingen die ondernemers en investeerders moeten afdragen aan een crowdfundingplatform. Hieruit blijkt dat gemiddelde crowdfunding-campagne van € 150.000 euro circa € 10.000 oplevert voor een platform (1 x € 8.000 van de ondernemer en 100 x € 20 van de investeerders). Een crowdfundingplatform moet dus serieus veel projecten financieren om onderaan de streep een postief resultaat te kunnen rapporteren na aftrek van alle kosten (personeel, IT, marketing, huisvesting, etc.). Bron: Crowdfundmarkt.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Bovengrens AFM beperkende factor bij crowdfunding
14 juli 2019 article-image

Onder de huidige regels van de AFM mag een bedrijf maximaal vijf miljoen euro ophalen via crowdfunding. Dat is veel te weinig, vindt crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan. Bovendien loopt Nederland op dit vlak ver achter ten opzichte van andere landen. Onder de huidige regels van de AFM mag een bedrijf maximaal vijf miljoen euro ophalen via crowdfunding. Dat is veel te weinig, vindt crowdfundingdeskundige Ronald Kleverlaan. Bovendien loopt Nederland op dit vlak ver achter ten opzichte van andere landen. Het ministerie van Financiën heeft bepaald dat er per crowdfundingcampagne maximaal vijf miljoen euro opgehaald mag worden. Dit is al een verhoging ten opzichte van de eerder gehanteerde 2,5 miljoen euro, wat veel platformen alsnog als maximum aanhouden.

Grenzen bij groeifinanciering

Toch is vijf miljoen euro nog steeds niet voldoende om aan de financieringsbehoefte van enkele bedrijven te voorzien, meent Kleverlaan. Hij noemt in een opiniestuk bijvoorbeeld VanMoof. Deze fabrikant van elektrische fietsen wil 7,5 miljoen euro ophalen, maar kan via Oneplanetcrowd slechts 2,5 miljoen euro uit de crowdfundingmarkt halen. De overige vijf miljoen euro moet komen van professionele investeerders. VanMoof heeft alsnog 12,5 miljoen euro geleend bij de bank om aan de financieringsbehoefte te voldoen. Gasproducent Hygear vraagt de crowd om vijf miljoen euro, nadat het in 2017 en 2018 in totaal al tien miljoen euro aan financiering ophaalde via aandelen en obligaties. “Bedrijven die groeifinanciering zoeken, lopen steeds vaker tegen de grenzen van de AFM aan”, aldus Kleverlaan. “Het wordt tijd om naar omliggende landen te kijken en vooruitlopend op nieuwe Europese wetgeving hier meer ruimte voor te bieden.”

Het kan ook anders

Willen bedrijven meer geld ophalen, dan is een volledige, door de AFM goedgekeurde prospectus nodig. Maar dat brengt volgens Kleverlaan veel juridische en administratieve kosten met zich mee en is ook nog eens erg tijdintensief. “Dit staat niet in verhouding met de omvang van de financiering die wordt opgehaald.” De crowdfundingdeskundige wijst als voorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar onlangs de maximale grens is opgehoogd tot 8 miljoen euro. Dit bedrag moet onder de Europese wetgeving de norm worden, ondanks dat het voorstel aanvankelijk was om 10 miljoen euro als bovengrens aan te houden. Het kan overigens ook erger: in België bedraagt het wettelijke maximum momenteel 500.000 euro per onderneming in één financiële ronde. En er geldt een instapbedrag van minimaal 1.000 euro. Volgens KPMG halen verschillende Belgische initiatieven daarom geld op via de grotere internationale sites als Kickstarter en Indiegogo en niet via de Belgische platformen. Hun bereik zou daar bovendien groter zijn.

Verhoging op de lange termijn

Kleverlaan verwacht niet dat de maximale grens van vijf miljoen euro in Nederland op korte termijn omhooggaat. “In Nederland wordt gewacht met de aanpassing van de crowdfundingwetgeving totdat er duidelijkheid is over het nieuwe Europese kader.” Maar zelfs als de Europese wetgeving wordt aangepast, kan het volgens Kleverlaan nog minimaal een jaar duren voordat de regels in Nederland worden geïmplementeerd. “Het zou goed zijn als de AFM. vooruitlopend op deze nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving, alvast deze grens verhoogt, zodat ook snelle groeiers en scale-ups voldoende alternatieve mogelijkheden krijgen om groeifinanciering op te halen”, concludeert de crowdfundingdeskundige. Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom. Bron: Participaties.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout