Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Beleggen in hotelkamers: interessant?
22 augustus 2019 article-image

Het is een trend die komt overgewaaid uit de VS. Wat levert het de belegger op? Beleggen in hotelkamers is een trend die uit de Verenigde Staten is overgewaaid en steeds populairder wordt in Europa. Het wordt gezien als een betrouwbare investering die gekenmerkt wordt door lage instapprijzen en een direct rendement. Een interessante beleggingsmogelijkheid dus? Vooral in België neemt het aantal beleggingen in hotelvastgoed steeds meer toe. Daar heeft zich net weer een nieuwe partij gestort op het investeren in hotelkamers, Bricks & Leisure. Het vastgoedbedrijf uit Brussel, dat ook een verkoopkantoor in Nederland heeft, biedt investeerders de kans om vanaf een ton te beleggen in een hotelkamer. De koper wordt notarieel eigenaar van de kamer en deelt in de opbrengsten van het hele hotel. Bovendien mag hij twintig tot dertig dagen per jaar zelf gebruikmaken van zijn investering. Tijdens de andere dagen onderhoudt en verhuurt Bricks & Leisure de kamer.

Moeilijke Nederlandse markt

Het bedrijf heeft al vier operationele projecten in onder meer Wallonië en Parijs en wil daar volgend jaar nog drie nieuwe projecten aan toevoegen. Hoewel het voor Nederlandse beleggers mogelijk is om in de projecten te investeren, richt Bricks & Leisure zich vooralsnog niet op Nederlandse hotels. De Nederlandse markt voor hotelvastgoed bestempelt het vastgoedbedrijf als “moeilijk”, omdat Duitse pensioenfondsen hier hun slag slaan en zo de prijzen de hoogte in jagen. CEO Sander Vermeulen ziet wel kansen in studentenhuisvesting in Nederland. “Voor ons zou dat een interessante diversificatie kunnen zijn.”

Voor- en nadelen

Beleggen in hotelkamers kan om meerdere redenen interessant zijn. Zo wordt het rendement bepaald door de totale bezettingsgraad van het hotel, dus ook als uw kamer niet wordt verhuurd verdient u aan hun investering. Uiteraard werkt dit andersom: als er slechts een paar kamers in het hotel worden verhuurd, dan merkt u dat direct aan het rendement. Investeren in een kamer maakt een investeerder geen mede-eigenaar van het complex, maar u investeert alleen via erfpacht. Voor uw grondaandeel hoeft u dus niet te betalen, waardoor het rendement op korte termijn hoger ligt dan wanneer dit wel het geval zou zijn. Omdat de exploitatie van de kamer uit handen wordt gegeven, hebben investeerders daar geen omkijken meer naar. Wanbetalingen en schade zijn dan ook niet voor rekening van de investeerders. En als u de kamer zat bent, is het mogelijk deze weer te verkopen, met kans op een meerwaarde. Maar dan moet u wel een koper vinden die uw contract overneemt. Het investeringsbedrag van een ton is evenwel aan de forse kant voor de wat kleinere particuliere investeerders, maar er zijn ook projecten waar de aanschafprijzen lager liggen.

Alternatieven

Alternatieven kunnen soms gevonden worden binnen crowdfunding. Op diverse platformen in Nederland zijn wel eens projecten te vinden waarin geld wordt uitgeleend om bijvoorbeeld een hotel te kopen. Ook leuk is het recent gelanceerde Amerikaanse platform HotelierCo, met projecten waarbij geld wordt opgehaald voor de rennovatie van hotels. Een investeerder wordt met het kopen van een participatie wel daadwerkelijk mede-eigenaar van het hotel. Bron: Participaties.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Zeventig procent ondernemers wil niet met particuliere investeerders in zee
22 augustus 2019 article-image

Zeven op de tien Nederlandse ondernemers doet liever geen zaken met particuliere investeerders (informal investors). Maar een derde van hen heeft weleens geld geleend van familie of vrienden. Dat blijkt uit onderzoek van kredietverstrekker Caple onder bijna vijftienhonderd ondernemers. Iets grotere ondernemers (met meer dan tien werknemers) lijken iets milder gestemd te zijn over informal investors. Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) zou bereid te zijn investeringen van hen aan te nemen. Toch zien ook zij de nadelen van dergelijke samenwerkingen. Bijna tweederde vindt namelijk dat investeerders te veel inspraak hebben in de bedrijfsvoering van organisaties. Hoewel zij liever geen geld van particulieren aannemen, geeft 33 procent van de ondervraagden toe weleens geld te hebben geleend van familieleden of vrienden. Onder de iets grotere ondernemers is dat 41 procent. Drie op de tien ondervraagden zeggen hun heil ook te zoeken in alternatieve oplossingen, zoals leasing en factoring. Bron: Accountant.nl

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen: Crowdfunding als kwaliteitssignaal
19 augustus 2019 article-image

Het sterk groeiende crowdfunding volume in de afgelopen jaren heeft ook de aandacht van academici getrokken. Wiebe Bonekamp van de Rijksuniversiteit Groningen richtte zijn thesis op signalen die bedrijven uit kunnen zenden naar investeerders om zich te onderscheiden op basis van kwaliteit. Veel recent onderzoek is gericht op de projecten op de crowdfundingplatformen zelf. Indicatoren zoals bijgevoegde video’s en uitgebreide financiën zijn kwaliteitssignalen richting investeerders. Spelfouten in de beschrijving daarentegen worden geïnterpreteerd als matig kwaliteitssignaal. Er is tot nu toe nog geen onderzoek gedaan naar crowdfundingcampagnes an sich als kwaliteitssignaal. Door velen wordt crowdfunding soms gezien als laatste optie van financiering. Echter, crowdfunding is meer dan alleen financiering, zoals bekendheid voor een product of dienst. Het onderzoek, als afstudeerscriptie voor de richting Business Administration, is als volgt uitgevoerd. Allereerst zijn de financiële gegevens van bedrijven die gecrowdfund zijn in de jaren 2015 en 2016 verzameld via Crowdfundmarkt. Vervolgens is onderzocht of deze bedrijven een hogere financiering met vreemd vermogen (leverage) hebben dan vergelijkbare niet-crowdfunding bedrijven in Nederland. De analyse toont aan dat dit het geval is. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat crowdfunding gezien kan worden als een signaal van bedrijfskwaliteit richting investeerders. De resultaten hangen echter sterk af van de keuze van de vergelijkingsgroepen. Daarom is het belangrijk dat er vervolgonderzoek wordt gedaan om de resultaten robuuster te maken. In zijn onderzoek heeft Wiebe ook gekeken naar het verschil tussen debt en equity crowdfunding. Eerder onderzoek geeft aan dat het binnenhalen van equity crowdfunding uitdagender is dan debt crowdfunding. Daardoor zou verwacht kunnen worden dat equity crowdfunding een sterker signaal (hogere leverage) afgeeft aan investeerders dan debt crowdfunding. De analyse levert echter geen bewijs voor deze stelling. Samenvattend, de analyse levert voorzichtig bewijs dat crowdfunding zeker kan dienen als kwaliteitssignaal. Er is echter nog vervolgonderzoek nodig om deze resultaten kracht bij te zetten.

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Beschouw crowdfunding niet enkel als filantropie
17 augustus 2019 article-image

Crowdfunding kan een goed middel zijn om draagvlak voor hernieuwbare-energieprojecten te verkrijgen. Toch is de liefde voor wind- en zonneparken niet alleen afhankelijk van de portemonnee, zeggen twee experts. “Veel mensen van mijn generatie zeggen al: die windmolens horen bij het landschap”, zegt de net-afgestudeerde Stephanie Platschorre. “Protesten komen meer voor bij ouderen die vaker transitiemoe lijken te zijn.” Platschorre heeft daarom onderzoek gedaan naar crowdfunding van duurzame-energieprojecten als methode om niet alleen de financiering rond te krijgen, maar ook om ‘het publiek’ erbij te betrekken en zo acceptatie te vergroten. Het onderzoek resulteerde in een mastertitel global business & sustainability aan de Rotterdam School of Management. Het lijkt al snel of de liefde van de burger voor wind- en zonneparken afhankelijk is van de portemonnee. Maar financieel gewin is niet de enige drijfveer van burgers om daar geld in te steken. Platschorre identificeerde drie vormen van motivatie bij de crowd waar een projectontwikkelaar zich van bewust moet zijn wil hij een succesvolle campagne lanceren. Naast financieel rendement zoeken kleine investeerders ook maatschappelijke impact. Ze zien graag dat de samenleving door hun investering ook duurzamer en/of socialer wordt. Ook zien ze het als een manier voor persoonlijke ontwikkeling. Deze motiveringen gaan in verschillende gradaties hand in hand. Crowdfunding moet daarom vooral niet worden gezien als filantropie. Platschorre kreeg haar introductie in de wereld van crowdfunding onder meer van Leon Pulles, actief in de financiering van duurzame energieprojecten als eigenaar van het bedrijf Energy Investment Management. “Ik was ooit bij een informatieavond over een nieuw zonnepark in de Wieringermeer”, vult Leon Pulles in het gezamenlijke gesprek. “De visualisaties van het zonnepark zelf vonden mensen niet bijster mooi, maar mijn presentatie over mogelijkheden om te participeren wel. Dat trok interesse. Mensen financieel mee laten doen is een goede manier om draagvlak te creëren, maar dat vraagt wel veel inzet van ontwikkelaars en gemeenten.” Dat laatste aspect verdient aandacht, blijkt ook uit de recente evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving. Bij windpark Drentse Monden en Oostermoer is verzet geëscaleerd tot dreigbrieven en het veroorzaken van materiële schade, terwijl een aantal boeren in de streek zelf tot de initiatiefnemers behoort. Voor hen zijn windturbines op eigen land een goede inkomstenbron. De overige dorpsbewoners zouden echter alleen maar overlast hebben van deze geldmachines van een aantal boeren en energiebedrijven. “De mogelijkheid van financiële participatie voor omwonenden lijkt in Drenthe pas laat in het proces te zijn geïntroduceerd”, schrijft het PBL. “Hetzelfde geldt voor het idee van een gebiedsfonds. Hierdoor hebben financiële deelname en gebiedsfonds meer de betekenis van compensatie dan van een middel om de lokale bevolking eigenaarschap te geven.” In minder diplomatieke bewoordingen: omwonenden hadden het idee dat hen op het laatste moment nog een fooi werd toegeworpen. Gezien de escalatie van het verzet had een deel van de dorpsbewoners geen behoefte meer aan dit gebaar. “Je moet al in de eerste fase aangeven dat er ook baten zijn: dat spreekt mensen aan”, zegt Platschorre. “Dus mensen actief mee laten denken over de planning en laten zien dat er baten uit te halen zijn; dan kun je mensen meekrijgen.” Leon Pulles vult aan: “Als mensen niet worden meegenomen in het proces schieten ze in de contramine. Maar als je ze wel goed meeneemt, als je ze ook laat profiteren, krijg je een deel dat voorstander is en als ambassadeur van een project ook naar buiten kan treden.” Probleem in Nederland is niet alleen dat projectontwikkelaars en overheid er niet al vroeg in het proces aan denken, soms willen banken pas later in het proces ruimte maken voor crowdfunding. Bij windpark Westermeerwind voor de kust van de Noordoost Polder “wilden banken dat het park eerst ging presteren”, zegt Pulles, “pas daarna was er ruimte voor crowdfunding”. Het park draait sinds 2016, maar pas dit jaar werd via crowdfunding ruim €9 mln opgehaald. “Vanuit draagvlak moet je het juist zo snel mogelijk moeten doen.” Bron: Energeia.nl

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout