Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

 • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
 • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Het aantal crowdfundingplatformen neemt weer af
25 juni 2018 article-image

Op basis van de laatste update van het AFM Register Crowdfundingplatformen is het aantal platformen weer gedaald naar 50 in juni 2018. Hieronder vindt u de huidgie verdeling over de verschillende AFM vergunningen en ontheffingen:

 • Vergunning beleggingsonderneming & Vergunning financiële dienstverlener: 1
 • Vergunning beleggingsonderneming & Ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld: 1
 • Vergunning beleggingsonderneming: 3
 • Vergunning financiële dienstverlener & Ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld: 3
 • Vergunning financiële dienstverlener: 1
 • Ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld: 41
Bron: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/vergunningenregisters/crowdfundingplatformen
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Onderzocht: beweegredenen om te kiezen voor crowdfunding
25 juni 2018 article-image

Wat zijn de belangrijkste redenen van ondernemers om te kiezen voor crowdfunding? Robert van der Cruysen voltooide zijn TIAS-opleiding naast zijn baan en vroeg het aan ondernemers die hun project via Geldvoorelkaar.nl financierden. We vroegen de kersverse master enkele uitkomsten te delen. Wat zijn de belangrijkste redenen van ondernemers om te kiezen voor crowdfunding? Robert van der Cruysen voltooide zijn TIAS-opleiding naast zijn baan en vroeg het aan ondernemers die hun project via Geldvoorelkaar.nl financierden. We vroegen de kersverse master enkele uitkomsten te delen. Onafhankelijkheid van de bank spreekt ondernemers het meest aan. "Het gaat hier om projecten die zijn gefund in de afgelopen jaren. In een tijd waarin het sentiment rond de traditionele financiële sector nogal negatief was. Mede hierdoor kreeg crowdfunding een serieuze voet aan de grond." Andere kwaliteiten zijn de acceptatiecriteria en de mate waarin het crowdfundingsplatform succesvol is. "Voor een aanvrager is het prettig te weten hoe veel kans van slagen zijn crowdfundingcampagne zal hebben. En de helderheid van het proces." Bij de sterktste motieven vond de onderzoeker een beperkte spreiding van antwoorden; de ondervraagden waren het hier in hoge mate met elkaar over eens.

Zou u Crowdfunding aanbevelen?

Van der Cruysen vroeg ook aan de ondernemers of zij hun relaties zouden adviseren om ook gebruik te maken van crowdfunding als zij een financieringsbehoefte zouden hebben. Ook vroeg de onderzoeker of de verwachtingen van geldnemers zijn uitgekomen. Een grote meerderheid (84%)antwoordt positief. En 76% geeft zelfs aan ook bij een nieuwe financierigsbehoefte te zullen kiezen voor Geldvoorelkaar.nl. Overigens is de onderzoeker te spreken over de respons: van de 195 mensen die het onderzoek hebben geopend, hebben 135 de vragenlijst in zijn geheel ingevuld. Bron: https://www.geldvoorelkaar.nl/nieuwsbrieven-investeerders/juni-2018/201806_cruysen_achtergrond.aspx
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Koningin Maxima spreekt volgende week op AltFi conferentie
22 juni 2018 article-image

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt vrijdagochtend 29 juni in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling een toespraak bij het Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) van de ‘University of Cambridge Judge Business School’. Het thema van de jaarlijkse conferentie van het CCAF is ‘Reimagining Alternative Finance: Global Perspectives, Local Insights’. De internationale conferentie wordt bijgewoond door leidinggevenden uit het bedrijfsleven, beleidsmakers, academici en vertegenwoordigers van regelgevende instanties. Koningin Máxima spreekt vanuit haar VN hoedanigheid over de verbetering van toegang tot financiële diensten als een bank- of spaarrekening, verzekeringen, leningen en pensioenen. Dit biedt mensen een basis om te kunnen investeren in hun toekomst en zich te beschermen tegen financiële tegenvallers. Het draagt met andere woorden bij aan duurzame economische ontwikkeling. In haar toespraak gaat zij onder meer in op het belang van fintech, innovatieve toepassing van technologie in financiële dienstverlening. Fintech biedt grote mogelijkheden om financiële diensten toegankelijk te maken, het gebruik ervan te vergroten en meer klantgericht te gaan werken. Een belangrijke randvoorwaarde voor de toepassing van fintech is de wet- en regelgeving. Deze moet zorgen voor waarborging van veiligheid en privacy. Te strenge voorwaarden belemmeren echter op hun beurt de toegang en het gebruik. Andere sprekers bij de conferentie zijn onder meer Greg Medcraft, directeur ‘Financial and Enterprise Affairs’ en Miriam Koreen, plv. directeur en hoofd van de ‘SME & Entrepreneurship Division’ van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en prof. Njuguna Ndung’u, voormalig gouverneur van de Centrale Bank van Kenia. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van onder meer de Asian Development Bank, International Finance Corporation, de Wereld Bank Groep (WB), de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten die een bijdrage leveren aan het programma. De agenda richt zich op het belang van alternatieve financieringsvormen om wereldwijd de groei en ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf te verbeteren. Dit draagt weer bij aan duurzame economische groei en werkgelegenheid aldus onder meer de WB. De Cambridge Judge Business School houdt zich sinds 1990 onder meer bezig met de vertaling van academische bedrijfskundige kennis naar dagelijkse toepassingen die impact hebben op mensen, organisaties en samenlevingen. Koningin Máxima is in september 2009 benoemd tot speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zij adviseert in deze functie over toegang tot financiële diensten en zet zich wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name lage inkomensgroepen en de MKB-sector. Sinds juni 2011 is Koningin Máxima erevoorzitter van het G20 ‘Global Partnership for Financial Inclusion’ (GPFI). Bron: https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2018/06/20/koningin-maxima-houdt-toespraak-bij-de-university-of-cambridge-judge-business-school

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

De deugden en ondeugden van crowdfunding
18 juni 2018 article-image

Professor and Chair of Finance and Firm Acquisition, Lex van Teeffelen publiceert geregeld over crowdfunding. Recent zette hij 4 deugden en 7 ondeugden van crowdfunding in Nederland op een rij. Veel leesplezier!

De vier deugden van crowdfunding

Als kritisch volger van crowdfunding, beschreef ik vorige week de zeven ondeugden van de grootste leningsplatforms in Nederland. Maar wanneer je regelmatig kritisch bent, dan zul je ook oog moeten hebben voor de vooruitgang in de branche. In deze blog ga ik in op de vier kardinale deugden, de dames op het plaatje boven. Van links naar rechts Temperantia, Prudentia, Fortitudo en Iustitia. Ik laat de drie theologische deugden - geloof, hoop en (naasten)liefde - buiten beschouwing. Die passen beter bij de donatiegerichte platforms.

Innovatief zonder hulp van anderen (Fortitudo)

Met beperkte middelen weten crowdfundingplatforms echt een deuk in een pakje boter te slaan. Nederland heeft chronisch gebrek aan risicokapitaal. Dit jaar zullen de platforms naar verwachting ca. 300 miljoen euro aan risicovolle leningen en achtergesteld/aandelen kapitaal verstrekken. Het innovatief vermogen van de platforms is goed. De achterkant en de voorkant van de platforms worden relatief snel doorontwikkeld. Funders krijgen steeds beter inzicht in hun portfolio en rendementen. De onafhankelijke financieringsadviseurs en funders weten de platforms goed te vinden. Zo heeft alleen al het platform Collin Crowdfund een achterban van bijna 15.000 funders. Een mooi voorbeeld van productvernieuwing zijn (achtergestelde) converteerbare leningen, een ideale financieringsvorm voor snelgroeiende bedrijven. Dat zijn leningen met een lange looptijd, die kunnen worden omgezet in aandelen. Oneplanetcrowd heeft dit als eerste laagdrempelig in de markt gezet. Nu gebruiken verschillende platforms deze financieringsvorm in binnen- en buitenland. Vraag maar eens bij een bank of zij dit product willen verstrekken aan kleine en jonge bedrijven? Ook Lendahand doet als social lender vernieuwende dingen. Triodos Fairshair Fund is met circa 360 miljoen actief in 40 landen. Lendahand bereikt met nog geen 8% (28 miljoen) van die middelen al 16 landen. En het langjarig rendement is goed vergelijkbaar. Een prestatie van formaat. Het mag wel eens worden gezegd. Crowdfundingplatformen krijgen geen actieve steun van de overheid en geen cent subsidie. Zij zijn veelal opgericht door financials die zijn gaan ondernemen. Een klein aantal mensen heeft hun geld, hun naam en reputatie in de waagschaal gelegd. Ik kan u verzekeren, het is een groot risico dat zij nemen. Immers crowdfunding is voor de platforms alleen bij grotere volumes winstgevend. Het vereist voortdurend (ICT) investeringen, marktbewerking en zelfs internationalisering. Crowdfunding richt zich op een segment waar de markt overduidelijk faalt: bedrijven of personen die geheel niet of maar deels bij de bank terecht kunnen. Het is ergerlijk dat banken (zij trekken kapitaal voor bijna niets aan), hun risico's mogen afdekken met talloze staats- of EU-garanties (borgstellingskrediet, groeifaciliteit en GO regeling, EIF-gelden). Terwijl de particuliere funders voor geen enkele garantie of fiscale compensatie in aanmerking komen. Er is alles behalve een gelijk speelveld. Dat vraag om kracht en doorzettingsvermogen om tegen de stroom in te roeien.

Marktvalidatie (Prudentia)

Het unieke van crowdfunding - eigenlijk bij alle vormen - is de marktvalidatie. Ziet de crowd iets in het plan? Willen zij gebruik maken van het product of de dienst? Zelfs banken geven ondernemers soms te kennen het eerst maar eens in de crowd te proberen, om in te schatten hoe de markt bepaalde producten of diensten waardeert. En crowdfunders zijn niet alleen financier, maar ook (nieuwe) klant of ambassadeur. Het marketingaspect is niet te onderschatten. Als het een bedrijf lukt om financiering op te halen, dan is het ineens in de ogen van velen een serieuzere partij geworden. Het wordt dan makkelijker om weer andere klanten, leveranciers en financiële hulpbronnen aan te trekken.

De drempels zijn laag (Iustitia)

Met kleine bedragen kun je een bedrijf financieren. Iedereen kan meedoen, ook mensen met een kleine portemonnee. Het is makkelijk spreiden, zeker als je bij meerdere platforms investeert. De informatie is steeds overzichtelijker, completer en blijft toch laagdrempelig. Goed ook dat proposities al 48 uur van te voren zichtbaar zijn, een maatregel van de AFM. Bij Lendahand zorgt het er nu voor dat binnen het uur de grotere bedragen vol lopen. Er ontstaat een onverwachte aanzuigende werking.

Een redelijk rendement (Temperantia)

Naast een goed gevoel, levert crowdfunding ook een redelijk rendement op. Dan moet u wel goed spreiden. De gerapporteerde rendementen - tussen de 4% en 6% - zijn aan de hoge kant. Kleinere platforms zullen in rendement zakken bij de eerste betalingsachterstanden. Een aantal grote platforms groeit snel en dat vertekent de nettorendementen, want in de beginfase van een lening komen weinig betalingsachterstanden voor. Met een rente van 6% tot 9% voor ondernemers zal het nettorendement voor funders uiteindelijk tussen de 3% tot 4% uitkomen. Bij hogere rentes - tussen de 9% en 14% lijkt een rendement van 6% - 7% mogelijk. Maar reken u niet te rijk, want u investeert in ondernemers met een hoog risicoprofiel en met beperkte of geen zekerheden. De kans op wanbetaling en faillissement zijn aanzienlijk. Daarom niet te lang getreurd bij de neergang van Wakawaka en Mondygo vorige week, beiden voor 1M of meer door de crowd gefund. Zeker niet voor funders die in converteerbare leningen of aandelen investeren. Na (gedeeltelijke) conversie levert dat bij maximaal 1 op de 5 een heel mooi rendement op. De andere vier kwakkelen of vallen om. Ik ben wel erg benieuwd wat het faillissement van Mondygo betekent voor het gemiddelde rendement van Geldvoorelkaar. Mannen van Geldvoorelkaar, niet de update overslaan dit keer (april 2018 ontbreekt). Houd de statistieken actueel!

Tenslotte

Het is goed om de zegeningen te tellen, hoewel niet alle platforms het even netjes doen. Zo scoorde DuurzaamInvesteren in mijn vorige blog hoog op het aantal ondeugden. Uiteindelijk is er maar plaats voor een aantal, kwalitatief goede en (internationaal) herkenbare (niche)spelers. Bron LinkedIn (De vier deugden van crowdfunding): https://www.linkedin.com/pulse/de-vier-deugden-van-crowdfunding-lex-van-teeffelen/

7 ondeugden in top van crowdfunding

Nu crowdfunding in Nederland aantrekt - mogelijk 50% groei in het eerste halfjaar - is het belangrijk alert te blijven. Ik heb eens gekeken naar de zeven grootste leenplatforms in Nederland, die tussen de 25 miljoen en 135 miljoen euro hebben gefinancierd. Wat zijn hun belangrijkste ondeugden?

1. Je eigen aandeelhouders op het platform laten pitchen

Misschien wel de grootste ondeugd van allemaal, is het plaatsen van voorstellen van eigen aandeelhouders. Dat ontneemt elke objectiviteit ten aanzien van de propositie en zorgt voor belangenverstrengeling van het platform. DuurzaamInvesteren is het enige platform dat dit herhaaldelijk heeft gedaan en het zowaar weer gaat doen. Eerst met aandeelhouder Yard Energy en volgens eigen aankondiging binnenkort met nieuwe aandeelhouder Green Choice.

2. Bulletleningen met lange looptijd, geen zekerheden en/of herfinanciering

Bullets zijn leningen die alleen aflossen aan het einde van de looptijd. Zolang de rente wordt voldaan is er geen enkel vroegtijdig signaal dat er problemen zijn. Gevaarlijk voor platform (defaults) en funders. Nu kan een bullet werken als er harde zekerheden onder liggen, zoals doorgaans bij Geldvoorelkaar of voor een korte periode van 6 - 18 maanden bij Oneplanetcrowd. Maar bij DuurzaamInvesteren ziet men de gevaren niet. Bij de recente Nuon propositie liggen er nul zekerheden en is de looptijd 5 jaar. De investeerder krijgt een laag rendement en wellicht nooit de hoofdsom terug. Dit is een uiterst risicovol instrument voor gelegenheidsbeleggers, die hun posities niet kunnen afdekken. Zeker als de bullet einde looptijd niet kan worden geherfinancieerd, zoals mogelijk bij Solease. Dan wordt de looptijd geen 2 jaar maar wel 15 jaar! Mijdt deze bullet constructies, mensen. Ga voor tussentijdse aflossingen. Anders kunt je beter het geld doneren aan iets waar je plezier aan beleeft, zoals bijvoorbeeld het sympatieke platform voordekunst.nl

3. Werken met een ontheffing

Nog steeds werken de meeste crowdfundingsplatforms met een ontheffing. Een ontheffing betekent dat er geen permanent toezicht is door de toezichthouder AFM. Het is toch vreemd dat de kleinere platforms zoals Crowdaboutnow (25 miljoen) en Lendahand (30 miljoen) over de zwaarste vergunning beleggingsonderneming beschikken met zorgplicht? Net als DuurzaamInvesteren (34 miljoen). Dat terwijl grote jongens als Funding Circle (75 miljoen) en Collin Crowdfund (111 miljoen) nog steeds met een ontheffing werken. Ook Oneplanetcrowd (30 miljoen) werkt met een ontheffing. Geldvoorelkaar zit er tussenin met een vergunning financiële dienstverlener voor consumentenleningen een een ontheffing voor ondernemersleningen.

4. Stichting Derdengelden met je eigen bestuurder aan boord

Helaas het komt nog voor, bij Collin Crowdfund bijvoorbeeld. Veel beter is dat een platform gebruik maakt van een werkelijk onafhankelijke partij, zoals Lendahand en DuurzaamInvesteren, met het beleggingsschadefonds achter de hand. Ook Funding Circle meldt dat derden de zaken afhandelen bij het omvallen van het platform. Wie dat is, is onduidelijk. Of werk minimaal met een onafhankelijk bestuur, zoals bij Geldvoorelkaar.

5. Fees upfront pakken

Als een platform vooraf zijn fees pakt in plaats van een doorlopende beheersvergoeding, dan blijft er bij faillissement onvoldoende geld over voor de afwikkeling van de openstaande leningen. De meest consequente partijen zijn Collin Crowdfunding en Oneplanetcrowd, die van de leningnemer en -verstrekker beiden een maandelijkse beheervergoeding vragen. Bij Geldvoorelkaar betaalt de leningnemer doorgaans elke maand een beheersvergoeding. De funders betalen de helft van de fee als maandelijkse beheervergoeding. Alle andere platforms werken met een beheervergoeding aan de kant van de funders. Lendahand houdt de helft van de ontvangen rente in als beheervergoeding. DuurzaamInvesteren is niet duidelijk over de kosten voor leningnemers, maar neemt alle fees bij funders upfront.

6. Algemene of geheel ontbrekende rendementscijfers

De één na laatste ergelijke ondeugd is dat crowdfundingsplatforms doorgaans hun rendement niet geven of niet splitsen naar risicocategorie. Oneplanetcrowd, Crowdaboutnow en DuurzaamInvesteren geven in het geheel geen gemiddeld gerealiseerd rendement over hun portfolio van leningen. Noch op het platform, noch in het portfolio-overzicht van funders als zij inloggen. Alle andere platforms splitsen hun rendementen niet naar het aangegeven risico-profielen.

7. Platforms rapporteren hun eigen bedrijfsresultaten niet

U wilt toch weten met wie uw zaken doet? Is het een financieel gezond platform? Waarom laten de platforms hun eigen bedrijfsresultaten niet zien? Die gegevens moeten zij wel doorspelen aan de toezichthouder AFM. Dat is mij veel te vertrouwelijk. In de landen om ons heen doen ze niet zo geheimzinnig. Het is uitzonderlijk wat Lendahand doet in het kopje "Tekortkomingen". De platforms zijn mij te stil over hun eigen positie en groeimogelijkheden. Wat is de rentabiliteit, sovabiliteit of liquiditeit? Geef eens een forecast.

Conclusie

Lendahand doet het als klein platform opvallend goed. Geldvoorelkaar doet het beter dan in eerdere blogs, daar wordt het huis verbouwd. DuurzaamInvesteren scoort met afstand de meeste ondeugden: 5 uit 7. Niet echt een felicitatie waard en naar ik verwacht ook niet echt duurzaam of transparant voor je portemonnee. Verder kennen de overige platforms doorgaans drie ondeugden. Collin Crowdfund kan een stap zetten qua formele governance (vergunning en onafhankelijke bestuurders Stichting Derdengelden). Oneplanetcrowd met oprichters uit de wereld van Venture Capital werkt aan het verbeteren van haar rendementsrapportages. Nu nog een echte vergunning. Tenslotte daag ik Funding Circle uit zijn moeder in de UK te volgen. Ga voor de full license en voorspel als eerste platform, inclusief de verkregen borgstelling van EZK, de rendementen per risicocategorie. En voor alle platforms geldt: rapporteer ook eens over de eigen voortgang in de bedrijfsvoering en financieel resultaat. Kortom geen tijd om achterover te leunen. Veel ondeugden zijn hardnekkig, ook bij de toppers in Nederland Crowdfundland. Bron LinkedIn (De zeven deugden van crowdfunding): https://www.linkedin.com/pulse/7-ondeugden-top-van-crowdfunding-lex-van-teeffelen/
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

 • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
 • Crowdfundmarkt op Emerce
 • Crowdfundmarkt in het FD
 • Crowdfundmarkt in het NRC
 • Crowdfundmarkt op Sprout