Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Kamerleden roepen op tot steun alternatieve financiering MKB
20 maart 2018 article-image

Tijdens de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer op woensdag 14 maart werden door meerdere kamerleden moties ingediend om toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren. Vandaag wordt rond 15:00 gestemd over deze moties. Ronald Klevelaan is Director European Centre for Alternative Finance at Utrecht University & Senior Partner CrowdfundingHub Het is erg goed om te zien dat er steeds meer kamerleden zijn die zich actief in willen zetten om toegang tot (alternatieve) financiering voor het Nederlandse MKB te verbreden. Hierbij een samenvatting van de moties, de reactie van staatssecretaris Mona Keijzer en mijn aanvullingen daarop.

Aanpassen randvoorwaarden NL financieringsmarkt (register zekerheden & krediet)

Wörsdörfer (VVD) verwijst naar het rapport van de Wereldbank "Doing Business" waar Nederland op plaats 105 staat mbt toegang tot financiering (hier schreef ik enkele maanden geleden nog een uitgebreide analyse over in mijn nieuwsbrief). Zijn motie roept op om bij het uitwerken van het MKB actieplan er gekeken gaat worden naar de ranking en de criteria die gebruikt zijn in dat rapport (een tweede motie van Graus (PVV) later tijdens het debat roept ongeveer tot hetzelfde op). Staatssecretaris Mona Keijzer laat een keuze over de motie over aan de kamer, maar wil wel alvast benadrukken dat het model in het rapport van de Wereldbank gebaseerd op Anglo-Amerikaans rechtssysteem en dat het niet per definitie hier werkt. Ze wil dit echter wel verder onderzoeken en zal het in MKB actieplan zeker meenemen. Een van de redenen dat Nederland zo laag scoort op die lijst is het missen van een centraal register van zekerheden en een register van kredieten. Hierdoor kunnen financiers minder goed de risico's inschatten. Persoonlijk vind ik dit ook een belangrijk punt die we in Nederland zouden moeten invoeren om een gelijkwaardig speelveld te krijgen voor innovatieve financieringsvormen en aanbieders, waarmee uiteindelijk ook betere tarieven en meer flexibiliteit aan ondernemers zal worden geboden.

Onderzoek naar afbouwen overheidsfondsen voor risicokapitaal

Paternotte (D66) dient een motie in om een onderzoek uit te laten voeren naar de nut en noodzaak van de door het ministerie van EZK beheerde investeringsactiviteiten en daarbij in beeld te brengen welke activiteiten kunnen worden overgedragen aan marktpartijen of waarvan de deelname van het ministerie kan worden afgebouwd. Hier is de staatssecretaris minder positief over. Zij geeft aan dat er nog steeds voor startups en scaleups behoefte is aan aanvullende financiering die op dit moment niet vanuit de markt beschikbaar is. Ook benadrukt ze dat het opbouwen van zo een ecosysteem tijd kost en niet steeds moeten worden veranderd. Als het gaat om private equity en investeringen in volwassen en groeiende bedrijven, dan steunt ze deze oproep wel. Na de kredietcrisis zijn meerdere investeringsfondsen en regelingen opgezet om risicokapitaal op te zetten. Nu de economie weer goed draait is er voldoende (groei) kapitaal aanwezig bij marktpartijen om dit op te pakken. Het is goed dat hier onderzoek naar komt en dit heeft de staatssecretaris ook toegezegd. Ik hoop ook dat hier dan gelijk de toekomstige rol van Invest-NL dan ook direct in mee wordt genomen, zodat zij zich kunnen richten op de sectoren en fases van groei waar nog wel steun nodig is en dat het kapitaal dan ook hiervoor ingezet gaat worden en niet voor latere fase financiering.

Beperkte aandacht Alternatieve Financiering in Gedragscode Kleinzakelijke Financiering NVB

Van der Lee (Groen Links) roept in zijn motie op om in gesprek te gaan met de NVB en de alternatieve financiers over de beperkte aandacht voor alternatieve financiering. De staatssecretaris geeft aan dat zij hier volledig achterstaat en dat ze met deze partijen in gesprek is hierover. Op verschillende punten is er inderdaad frustratie bij de alternatieve financiers over deze gedragscode. Inhoudelijk is de input van nieuwe partijen niet meegenomen in het uiteindelijke voorstel (oa doorverwijsplicht), maar ook de governance van de code (opgezet en gecontroleerd door de NVB ipv een onafhankelijke organisatie) nodigt niet uit om er bij aan te sluiten. Ik denk dat er vanuit de alternatieve financiers nog wel actiever hier het gesprek gezocht kan worden om de gedragscode te verbeteren, of mogelijk met een aanvullende eigen code te komen. Het is goed om te merken dat de staatssecretaris hier ook voor open staat.

Nieuwe Nationale Volks(spaar)bank

Graus (PVV) roept op om een Nationale Volks(spaar)bank in het leven te roepen, eventueel deel uitmakende van een universele bank, ten behoeve van betalingen, spaarmogelijkheden en kredietverlening voor consumenten en bedrijfsleven. De staatssecretaris ontraad deze motie, omdat de overheid geen banken op moet willen richten. Geen idee of hier behoefte aan is voor consumenten, maar voor bedrijven lijkt het me niet nodig om een overheidsbank te starten, er zijn voldoende alternatieven in de markt. Daarbij steun ik de staatssecretaris.

Hoge percentage afwijzingen van kredietaanvragen bij banken

Graus (PVV) roept in een tweede motie op verzoekt de regering om onderzoek te doen waarom mkb-financiering in Nederland ingewikkelder en minder toegankelijk is dan in ons omringende landen, omdat er een stijging is van 30% van het aantal afwijzingen door banken. Inhoudelijk is de staatssecretaris hier niet verder op ingegaan. Wel geeft ze aan dat er in Nederland ook al veel andere financieringsmogelijkheden zijn voor het midden- en kleinbedrijf, zoals de borgstelling voor het midden- en kleinbedrijf en Qredits. Persoonlijk lijkt me zeker goed wanneer dit onderzocht wordt, maar alleen het percentage afwijzingen zegt mij nu niet zoveel. Ik ben eerder geïnteresseerd waarom en in welke fase deze afwijzingen plaats vinden, zodat daarop acties ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld het informeren over modernere financieringsvormen die in een bepaalde sector of levensfase van een bedrijf veel toereikender zijn.

Samenvatting

Het is erg verfrissend om de brede steun van links tot rechts in de kamer te zien voor het verbreden van de mogelijkheden van financiering voor het MKB. Ook de toezeggingen en de steun van de staatssecretaris tonen aan dat er politieke wil is om nu door te pakken. Enkele belangrijke punten waar wat mij betreft in ieder geval op gefocust zal moeten gaan worden de komende tijd om structureel een verschil te maken: Zekerhedenregister - Zorg er voor dat assets die als onderpand dienen inzichtelijk worden voor alle financiers Kredietregister - Ontwikkel een centraal register waar kredieten geregistreerd zijn en toegankelijk zijn voor alle financiers Promotie - Meer bekendheid voor nieuwe vormen van financieren bij ondernemers en bedrijfsadviseurs Invest-NL - Zorg dat Invest-NL actief samenwerking zoekt met marktpartijen en alternatieve financiers Bron: https://nl.linkedin.com/pulse/kamerleden-roepen-op-tot-steun-alternatieve-mkb-ronald-kleverlaan
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Vertrek Pim van de Velde bij Kapitaal Op Maat
20 maart 2018 article-image

Per 1 mei 2018 gaat Pim van de Velde, een van de oprichters en eigenaren van het crowdfunding platform Kapitaal Op Maat, het bedrijf verlaten. Pim van de Velde: “Ik ben trots op wat wij met Kapitaal Op Maat en het team in de afgelopen jaren hebben bereikt. Het is voor mij persoonlijk een zeer leerzame periode geweest om het platform vanaf het begin, in deze nieuwe markt, op te bouwen en de twee doelgroepen van investeerders én ondernemers met elkaar te verbinden. De vele gesprekken met investeerders, ondernemers én intermediairs heb ik als zeer inspirerend ervaren. Ruim vier jaar na de oprichting van het platform hebben 4.600 investeerders met elkaar 22 miljoen euro gefund om 234 ondernemers aan een financiering te helpen. Crowdfunding is inmiddels een bewezen product in de financieringsbranche. In de komende jaren zal dit nog verder worden geprofessionaliseerd. Het huidige management gaat dit verder vormgegeven. Ik wens hen daar alle succes bij. Crowdfunding is én blijft een prachtige vorm van bedrijfsfinanciering.” Bron: https://www.kapitaalopmaat.nl/Crowdfunding-nieuws

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Brussels crowdfundplan lauw ontvangen
16 maart 2018 article-image

Nederlandse crowdfundpartijen zijn slecht te spreken over een Brussels plan om het voor hen makkelijker te maken over de grens activiteiten te ontplooien. Het voorstel is onvoldoende doordacht en laat te veel ruimte voor cowboys in de markt. Dat blijkt uit een rondgang in de sector. De Europese Commissie kwam afgelopen week met voorstellen om de fintech-sector naar een hoger niveau te tillen. Europa slaagt er niet in de huidige hype rond financiële vernieuwers te verzilveren, is de teneur. Dat moet veranderen. Met een liberaal vergunningenbeleid hoopt Brussel Europa uit te laten groeien tot een broedplaats voor fintech-partijen. Speciale aandacht is er voor crowdfunding. De Europese Commissie zet in op een pan-Europees netwerk voor publieksfinanciering. Partijen uit de Nederlandse crowdfundingsector zijn blij met de aandacht vanuit Brussel, maar zien ook nog de nodige weeffouten in het voorstel. 'Het is een heel mooie regeling voor partijen die de wetgeving willen omzeilen', zegt Lex van Teeffelen, lector financiële en economische advisering aan de Hogeschool in Utrecht. Hij waarschuwt voor cowboys in de markt. 'Het voorstel zoals het er nu ligt is veel te liberaal.' Zo ontbreken de risicokwalificaties, wordt er niets aangegeven over de rapportage van nettorendement en wanbetaling en hoevencrowdfundpartijen van Europa geen voorzieningen te nemen om de klap van een eventueel faillissement op te vangen.

Wetgeving

Crowdfunding is pas in een een handvol landen in wetgeving gegoten. In Nederland houdt de Autoriteit Financiële Markten toezicht op de sector, Nederlandse wetgeving wordt op zijn vroegst pas in 2019 verwacht.

Toezichteisen

Ook Jeroen ter Huurne, oprichter van Collin Crowdfund, vindt dat niet alle punten uit het crowdfundingvoorstel even goed zijn uitgewerkt. Hij noemt onder meer de bovengrens van €1 mln per project. In Nederland ligt die veel hoger met €2,5 mln en in bijzondere gevallen zelfs €5 mln. 'Die €1 mln, daar zullen we samen met de Europese branchevereniging, European Crowdfunding Netwerk, breed tegen ageren.' Een ander kritiekpunt is de door Europa voorgestelde beperking van marketingactiviteiten. ‘Dat is de basis van een succesvolle crowdfundingronde.' 'Ik juich ieder voornemen voor een brede Europese markt toe', zegt Martijn van Schelven van Geldvoorelkaar. 'Maar laten we het dichter bij huis zoeken en dan pas Europa in gaan.' Te beginnen bij de Autoriteit Financiële Markten. 'Daar valt genoeg te verbeteren. De toezichteisen zijn niet streng genoeg.'

Fintech

Dat het Europese voorstel geen onderscheid maakt tussen crowdfunding waarbij investeerders geld lenen en crowdfunding waarbij investeerders een aandelenbelang verkrijgen, is een ander veelgehoord kritiekpunt. Het gaat immers om twee verschillende risicomodellen. Al is niet iedereen het daarmee eens. ‘Het zijn allebei beleggingen die ook zonder extra wetgeving onder de Wet op het financieel toezicht vallen’, zegt Enrique Aparicio Torres, ceo van Duurzaaminvesteren.nl. ‘Het onderscheid is niet noodzakelijk.’ De Europese Unie hoopt met initiatieven zoals PSD2, waarbij consumenten technologiebedrijven toegang kunnen geven tot hun bankrekeninginformatie, fintechbedrijven zover te krijgen dat ze de concurrentie aangaan met traditionele financieeldienstverleners. In de praktijk komt daar nog weinig van terecht. Azië geldt als gidsland als het om fintech gaat, niet Europa. 'We moeten een mondiale hub voor fintech worden waar Europese bedrijven en investeerders volop profiteren van de voordelen van een 'single market' in deze dynamische sector', aldus de Unie.

Europees paspoort

Vraag is of Europa de juiste insteek kiest. Partijen die een vergunning hebben van hun lokale toezichthouder kunnen nu al met het Europees paspoort in de hand in andere landen actief worden. Met de regeling zoals die er nu ligt zet Europa vooral de deur open voor ongereguleerde instellingen. Het Britse Funding Circle maakt bijvoorbeeld al gebruik van die paspoortfunctie in Nederland en Duitsland, maar wilde vanwege hun betrokkenheid bij het Europese initiatief niet reageren. Ook de Autoriteit Financiële Markten onthoudt zich van een reactie. Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1246160/brussels-crowdfundplan-lauw-ontvangen
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Deze crowdfundingplatformen zijn 2018 goed begonnen
14 maart 2018 article-image

Halverwege maart en er is al ruim 44 miljoen gefinancierd via crowdfunding in Nederland. Dit is 38% meer dan in dezelfde periode vorig jaar en een verdubbeling ten opzichte van de eerste 2,5 maand in 2016 aldus Crowdfundmarkt. Een klein aantal van de 50 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen heeft 80% van de markt in handen. Collin Crowdfund en Funding Circle zijn dit jaar voortvarend begonnen. Op basis van de omvang van financiering heeft Collin Crowdfund met 15,5 miljoen euro een marktaandeel van 35% in 2018. Funding Circle heeft met 156 projecten bijna de helft van het totaal (322) aantal projecten in Nederland gepubliceerd.

Top 5 omvang financiering in 2018, peildatum 14 maart 2018
Positie Platform Miljoen euro Marktaandeel
1. Collin Crowdfund 15,5 35%
2. Duurzaaminvesteren 7,2 16%
3. Funding Circle 5,3 12%
4. Geldvoorelkaar 4,5 10%
5. Knab Crowdfunding 1,9 4%
Totaal 44,4
Top 5 aantal projecten in 2018, peildatum 14 maart 2018
Positie Platform Aantal projecten Marktaandeel
1. Funding Circle 156 48%
2. Collin Crowdfund 40 12%
3. Geldvoorelkaar 35 11%
4. Crowdaboutnow 15 5%
5. Knab Crowdfunding 14 4%
Totaal 322
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout