Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Geld lenen? Met dank aan de overheid verwisselt mkb’er bank voor online kredietbedrijf
29 juli 2021 article-image

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) krijgt maar mondjesmaat leningen bij banken. De overheid lanceert fondsen om mkb’ers te helpen met investeringen in groei en verduurzaming. Een registeraccountant die zonnepanelen wil plaatsen op zijn kantoor, een horecaondernemer die een tweede restaurant wil beginnen: mkb’ers die willen investeren, kunnen steeds minder goed terecht bij banken voor het afsluiten van een krediet. Daardoor stagneren de groei en de verduurzaming van het bedrijfsleven. Om te zorgen dat ondernemers eenvoudiger aan een lening kunnen komen, komt er een nieuw mkb-fonds, kondigde staatssecretaris Mona Keijzer van economische zaken onlangs aan. Er komt tweehonderd miljoen euro beschikbaar; ten minste 250 bedrijven kunnen er gebruik van maken. Zij kunnen ermee investeringen doen om hun omzet te verhogen of te verduurzamen. Daarmee lanceert de overheid binnen een jaar een tweede fonds dat het mkb meer armslag moet geven. En misschien komt er nog een derde – Keijzer bespreekt plannen daarvoor binnenkort in de Tweede Kamer. De honderden miljoenen euro’s worden geleverd door het Europees Investeringsfonds en door Invest-NL, het overheidsfonds dat zich onder leiding van voormalig minister van financiën Wouter Bos inzet voor een klimaatvriendelijker bedrijfsleven.

Een streep door plannen

De overheid springt in het gat dat banken laten vallen. Sinds 2013 hebben banken het uitstaande krediet aan het mkb met 15 procent teruggebracht. Dat bedrag zal verder afnemen. Banken zetten meer en meer een streep door plannen van mkb’ers, constateert Bos op de website van Invest-NL. De markt, schrijft hij, kan het kennelijk niet alleen af. “Dus kijken wij of we kunnen helpen.” De banken zien geen brood meer in het verstrekken van ‘kleine’ leningen van minder dan een miljoen euro, verklaart Ronald Kleverlaan, voorzitter van de Stichting MKB Financiering. Dat begon na de financiële crisis. Sindsdien moeten banken aanvragen strenger beoordelen en lopende kredieten beter monitoren. Vooral dat laatste brengt hoge (administratieve) kosten met zich mee, waardoor kredietverstrekking nauwelijks loont. Bovendien sluiten banken filialen en ook dat drijft banken en ondernemers uiteen. Kleverlaan: “Het lokale netwerk van bank en mkb’ers verdwijnt. Normaal gaat een ondernemer op bezoek bij de bankadviseur. Ze kennen elkaar en nemen het bedrijfsplan door. Dan zit zo’n kredietaanvraag goed in elkaar. Maar die adviseurs verdwijnen. Terwijl mkb’ers dat persoonlijke advies nodig hebben.”

Diversiteit biedt kansen

Wat ook niet helpt, is de coronacrisis. Die zorgt ervoor dat veel bedrijven interen op hun vermogen, stelt Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de universiteit van Tilburg. Daardoor kunnen ze minder lenen. Opvallend is dat Nederlandse mkb’ers veel vaker nul op het rekest krijgen bij de bank dan hun collega’s elders in Europa. “Wij zijn afhankelijk van vier grootbanken die zich ook nog eens terugtrekken uit het segment”, zegt Benink. “Terwijl er in Duitsland wel duizend lokale banken zijn. Diversiteit in aanbod maakt de kans van slagen groter.” Benink juicht de komst van particuliere kredietfondsen daarom toe. Waar banken zich terugtrekken, zijn internetondernemingen als Qredits en Credion in opkomst op de kredietmarkt. Maar die zijn nog te klein om de rol van banken echt over te nemen. Om ze een zetje in de rug te geven, stalt de overheid geld uit het nieuwe mkb-fonds bij deze kredietbedrijven, die als doorgeefluik fungeren voor het geld richting de ondernemers.

Geen cowboys

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwde dit voorjaar voor de kredietbedrijven. Contracten zijn vaak ondoorzichtig en duur, stelde de toezichthouder. Volgens Benink valt dat mee. “De partijen waarmee de overheid samenwerkt, zijn professionele organisaties, geen cowboys die snel geld willen verdienen.” Het bankkantoor om de hoek dat plaatsmaakt voor (een oerwoud aan) internetbedrijven, dat is wennen voor ondernemers, merkt Kleverlaan van Stichting MKB Financiering. “Wij verwijzen mkb’ers vaak door naar online kredietbedrijven. Tachtig procent zegt geen flauw idee te hebben van wat we bedoelen. Ze kennen dat soort financierders nog niet.” Bron: Trouw..nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Investeerders hebben interesse in de zorg
26 juli 2021 article-image

OnePlanetCrowd helpt zorgondernemers met verschillende financieringsvraagstukken door het verstrekken van een (achtergestelde) lening voor het deels of volledig financieren van een project of groei-onderneming. Het platform biedt daarmee een unieke propositie voor zorginstellingen op zoek naar geld, én betrokkenheid van het publiek of de directe omgeving. Een veelvoud aan projecten op verscheidene crowdfundingplatforms laat zien dat zorgondernemers de weg naar deze vorm van financiering zeker weten te vinden én dat investeerders graag mee willen doen. Om deze reden zijn Oneplanetcrowd en BerendsenVisser een samenwerking aangegaan om gezamenlijk financiële oplossingen aan zorgorganisaties aan te kunnen bieden. De heren achter BerendsenVisser zijn beide bedrijfseconomen die mkb ondernemers in de zorg helpen in onzekere tijden. Zij ondersteunen ondernemers in het nemen van beslissingen en helpen om bedrijfseconomische problemen op te lossen. Hun specialisme is onder andere strategiebepaling en implementatie, crisismanagement (liquiditeitstekorten) en het aantrekken van (risicodragend) kapitaal. ''Wij zijn erg blij met BerendsenVisser als gerenommeerde partner die brede ervaring heeft in financieringsprocessen in de zorgsector. Met de expertise van Mark en Thomas én het netwerk dat zij bieden, komen we snel tot oplossingen voor een diversiteit aan zorgorganisaties.'' Aldus Maarten de Jong van Oneplanetcrowd. Alle zorgorganisaties die zich bij Oneplanetcrowd melden hebben maatschappelijke impact als gemeenschappelijk doel en zijn dus bij uitstek geschikt voor missiegedreven investeren. Er zijn al verschillende zorgondernemingen aan bod gekomen die vastgoed wilden financieren. Van gezinshuizen tot zorgboerderijen, instellingen, klinieken en praktijken in de Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), gehandicapte zorg, begeleiding, kleinschalige ouderenzorg en zorgboerderijen. Met de uitbreiding naar e-health en high tech zorgondernemingen wordt bijgedragen aan de verbetering van informatie- en communicatietechnologie zoals het stellen van diagnoses en het effectiever overleggen van uitslagen. Met het aanbieden van financiering aan medische technologiebedrijven wordt er aan technologische innovaties gewerkt waar mensen zich betrokken bij voelen, actueel zijn en/of ter bestrijding van ziektes waar veel mensen dagelijks (indirect) mee geconfronteerd worden. Wist u dat er jaarlijks 100 technologische innovaties gescreend worden via onder andere universiteiten?

Investeerders hebben interesse in de zorg

Wat maakt een zorgpropositie interessant voor investeerders? Investeren in de zorg is zowel maatschappelijk verantwoord en regelmatig een mooie aanvulling op het risicoprofiel. Wat opvalt is dat er vanuit het netwerk van de zorgondernemer enthousiast wordt geïnvesteerd. Ook zie je bij de Oneplanetcrowd investeerders een grote maatschappelijke betrokkenheid en draagkracht als het gaat om gezondheid en welzijn (SDG 3). Onze investment specialisten noemen met name de stabiele inkomsten uit vergoedingen van gemeenten of zorgorganisaties als een aantrekkelijk gegeven voor beleggers.

Over Oneplanetcrowd

OnePlanetCrowd staat sinds 2012 voor investeren met aantrekkelijk financieel rendement én positieve impact op mens en milieu. Oneplanetcrowd verbindt innovatieve ondernemers aan toekomstgerichte investeerders om samen de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Oneplanetcrowd is een initiatief van onder andere Start Green Capital die onder andere twee provinciale energiefondsen (Energiefonds Overijssel en PDENH) beheert. Bron: OnePlanetCrowd.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Aantal non-bancaire financieringen steeg in 2020 met 10% naar ruim 39.000
23 juli 2021 article-image

Uit het jaarlijkse onderzoek van Stichting MKB Financiering blijkt dat het aantal verstrekte non-bancaire financieringen in 2020 weer is gegroeid. De groei zat in 2020 vooral in de kleine financieringen onder de €50.000. Bij de grotere financieringen en asset-based financieringen zoals leasing en factoring was een lichte daling zichtbaar. Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering over het onderzoek: “Ook tijdens de Corona crisis is gebleken dat er behoefte was aan een breder aanbod in de mkb financieringsmarkt en dat bancaire en non-bancaire financiering elkaar goed hebben aangevuld. Ondanks de corona-pandemie konden ondernemers nog steeds goede non-bancaire financiers vinden.”

Opvallende cijfers non-bancaire financiering 2020

• 39.490 non-bancaire verstrekkingen in 2020 (10% groei) • Aantal verstrekkingen < €50k met 21% gestegen • Non-bancaire financieringen < € 1 mln. met 7% afgenomen • Lease en factoring samen 74% van de non-bancaire financieringsmarkt

Trend en toekomst non-bancaire financiering

De corona crisis en dan met name de uitgebreide steunmaatregelen van de overheid hebben een dempende werking gehad op de vraag naar mkb financiering. De verwachting is dat eind 2021 en zeker in 2022 deze vraag weer hard aan zal gaan trekken. Nu er langzamerhand garantieregelingen en fondsen beschikbaar komen om non-bancaire financiers te ondersteunen, is de verwachting dat ook steeds grotere financieringen via non-bancaire financiers verstrekt gaan worden.

Download Onderzoek non-bancaire financiering 2020

Het volledige onderzoek met tabellen en grafieken per non-bancaire financieringsvorm is beschikbaar als pdf en te downloaden. Bron: StichtingMKBfinanciering.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Met investID.io beheert u automatisch (via een PSD2-koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Crowdfundmarkt biedt gratis dashboard voor meer inzicht
21 juli 2021 article-image

Al ruim 6 jaar brengt Crowdfundmarkt de volledige markt van crowdfunding in Nederland in kaart. Wist u dat onze data gratis en zonder te registreren voor iedereen toegankelijk is via een online dashboard? Met Crowdfundmarkt Analytics kunt interactief alle statistieken van de crowdfundmarkt van Nederland analyseren. Hoe groot is de markt? Welke sectoren zijn populair? Hoeveel rendement wordt er geboden en daadwerkelijk gemaakt? Welke crowdfundingplatformen doen het goed en hoe ontwikkelden ze zich? Maar ook: In welke provincie wordt het meeste vastgoed gefinancierd via crowdfunding? Hoeveel wordt er geinvesteerd in Horeca in Utrecht? Met welk doel halen ondernemers funding op via crowdfunding? Hoeveel projecten wordt gestart door bestaande bedrijven en hoeveel door start-ups? Op al deze vragen, en nog veel meer, krijgt u eenvoudig antwoord door middel van Crowdfundmarkt Analytics. Gratis en zonder te registreren. Nieuwsgierig geworden? Bron: Crowdfundmarkt Analytics

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout