Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
17 begrippen die investeerders moeten kennen
24 januari 2020 article-image

Nominale waarde, credittoets, trustakte... Als nieuwe investeerder belandt u in een wereld met een hele eigen terminologie. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn of haar ervaring met investeren, zo goed mogelijk geïnformeerd is voordat wordt overgegaan tot de aanschaf van obligaties bij AndersFinancieren. Daarom zetten wij voor u de belangrijkste termen op een rijtje.

Obligaties

Obligatielening Een obligatielening wordt uitgegeven door de uitgevende instelling. Het is meestal een geldlening op lange termijn opgedeeld in delen met dezelfde waarde en rechten. De lening wordt afgesloten met meerdere investeerders. Deze investeerders krijgen elk een schuldbewijs, oftewel obligatie. Uitgevende instelling Een instelling die obligaties uitgeeft of van plan is om dit te doen. Een instelling kan zowel een rechtspersoon, overheid, internationale organisatie of instelling zijn. Obligatie Een obligatie is het schuldbewijs van een uitgevende instelling aan een investeerder. In andere woorden is een obligatie het bewijs dat de investeerder geld heeft uitgeleend aan de uitgevende instelling. Nominale waarde De nominale waarde van een obligatielening is het totaalbedrag dat de uitgevende instelling met de lening wil ophalen. Dit bedrag wordt in gelijke stukken gedeeld, de obligaties. Obligatiehouder De eigenaar van een of meerdere obligaties. Deze persoon heeft normaalgesproken recht op rente en de terugbetaling van de obligatiewaarde aan het einde van de looptijd. Rente Als tegenprestatie voor het uitlenen van geld wordt rente uitgekeerd aan de obligatiehouder. Op maandelijkse of jaarlijkse basis wordt een vast of variabel percentage uitgekeerd. Na de looptijd wordt de waarde van de obligaties uitbetaald. Converteerbare obligaties Een converteerbare obligatie is een speciale vorm van obligaties, deze kunnen omgezet worden naar aandelen van de uitgevende instelling. Vooraf is bepaald hoeveel aandelen een obligatie waard is. Achtergestelde obligaties Wanneer de uitgevende instelling de lening niet terug kan betalen, komen houders van achtergestelde obligaties achteraan op de lijst van schuldeisers te staan. Het risico dat de lening niet wordt terugbetaald is groter, waardoor het rentepercentage meestal hoger is.

Risico’s en zekerheden

Risico’s Investeren is risicovol. De kans bestaat dat u (een deel van) uw ingelegde geld verliest, omdat de uitgevende instelling niet in staat is de lening (volledig) terug te betalen. Echter, zonder risico zal een investering geen geld opbrengen. Zekerheden Een obligatie brengt niet alleen risico’s, maar ook zekerheden met zich mee. Zekerheden zijn onderpanden of waarborgen in de vorm van geld, goederen, voorraden of rechten. Wanneer de lening onverhoopt niet terugbetaald kan worden, kan de obligatiehouder het onderpand opeisen. Hypotheekrecht Wanneer een obligatielening wordt uitgegeven, kan hypotheekrecht een zekerheid zijn. Het hypotheekrecht houdt in dat het onderpand verkocht wordt en uit de opbrengst worden de obligatiehouders terugbetaald. Pandrecht Een pandrecht is vergelijkbaar met een hypotheekrecht. Het grootste verschil is dat een hypotheekrecht over onroerende goederen gaat (bijvoorbeeld grond en gebouwen), terwijl een pandrecht niet op onroerende goederen gevestigd kan worden. Een pandrecht kan wel op veel andere zaken gevestigd worden, bijvoorbeeld inventaris, auto’s, voorraad of aandelen. Eerste of tweede rang Een eerste recht betekent dat de obligatiehouders als eerste hun geld zullen ontvangen, ze hebben voorrang op andere partijen. Een recht tweede in rang betekent dat eerst de houders van het eerste recht betaald zullen worden. Als er geld over is, zijn de houders van het tweede recht aan de beurt. Credittoets Naast zekerheden die de kans vergroten dat u ingelegd geld terugkrijgt, zijn er ook instrumenten die u helpen om te bepalen of de risico’s van een obligatie bij u passen. Zo is een credittoets een betrouwbare, onafhankelijke toets van de kredietwaardigheid en kwaliteit van de uitgevende instelling, haar management en plannen. Ook wordt er gekeken naar onder andere duurzaamheid, sociale impact en de waarde van het onderpand.

AndersFinancieren

AFM Het publiek, het bedrijfsleven en de overheid moeten vertrouwen kunnen hebben in de financiële markten en dat financiële instellingen op een duidelijke en eerlijke manier handelen. Daarom houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op de financiële markten. Financiële partijen die een rol vervullen richting een niet-professionele investeerder moeten over een AFM-vergunning beschikken. Voor het verstrekken van de AFM-vergunning wordt getoetst of de betreffende partij beschikt over de juiste procedures en of de beleidsbepalers integer, geschikt en vakbekwaam zijn. Trustakte De overeenkomst tussen de uitgevende instelling en de Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren. Hierin wordt onder andere vastgelegd welke zekerheden, betalingen en verplichtingen bij de uitgifte van de obligaties horen. Stichting Obligatiehouders AndersFinancieren Deze stichting houdt toezicht op de geldstromen tussen de betrokken partijen bij een obligatie-uitgifte en behartigt de belangen van de obligatiehouders tijdens de looptijd van de obligatielening. Mocht er onverhoopt een situatie ontstaan waarin een uitgevende instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, zal het bestuur van de Stichting namens de obligatiehouders optreden en eventueel beschikbare zekerheden uitwinnen. Bron: Andersfinancieren.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Trends In Crowdfunding 2020
20 januari 2020 article-image

Crowdfunding speelt een steeds grotere rol in het Nederlandse financieringslandschap. In 2019 werd ruim 321 miljoen euro gefund, een stijging van 21% ten opzichte van 2018. Crowdfundmarkt.nl blikt vooruit en zet de vier belangrijkste trends en ontwikkelingen voor 2020 op een rij.

1. Meer projecten boven 1 miljoen euro

De gemiddelde projectomvang van crowdfundingprojecten ligt al jaren rond de 100.000 euro. Met de opkomst van particuliere initiatiefnemers daalt dit ieder jaar licht. Het aantal projecten dat meer dan 1 miljoen euro ophaalt via crowdfunding stijgt echter sterk. In 2019 waren er namelijk 43 'miljoenenprojecten'. Dit is een stijging van 60% ten opzichte van 2018. Crowdfundmarkt verwacht dat deze trend zich in 2020 zal doorzetten naarmate crowdfunding breder geaccepteerd wordt als financieringsvorm.

2. Consolidatie in Nederland

Van de 50 organisaties in het AFM Register Crowdfundingplatformen hebben er 17 geen enkel project gefund in 2019. In de relatief jonge crowdfundingsector is het prettig dat er ruimte gegeven wordt door de autoriteiten om te kunnen innoveren. Crowdfundmarkt verwacht in 2020 echter een actievere rol van de AFM. In de AFM Agenda 2020 wordt crowdfunding namelijk genoemd als belangrijk speerpunt voor de AFM.

3. Opkomst Europese crowdfundingplatformen

Met de aankondiging van nieuwe Europese regelgeving wordt het voor crowdfundingplatformen gemakkelijker om op te schalen. Nu geeft elk land nog haar eigen licenties uit aan crowdfundingplatformen, maar eind dit jaar zal een nationale licentie in alle lidstaten geldig zijn. Dit maakt volgens Crowdfundmakrt de weg vrij voor grotere Europese spelers. Het Britse Funding Circle en Franse October zijn al enige jaren actief in Nederland.

4. PSD2 / Open banking

Het gebruik van bankgegevens voor online diensten wordt steeds gangbaarder. Wekelijks lanceren zowel start-ups en genormeerde partijen nieuwe apps op basis van de PSD2-regelgeving. Crowdfundmarkt verwacht dat er ook voor investeerders in crowdfunding nieuwe toepassingen gelanceerd zullen worden in 2020. Binnenkort lanceert Crowdfundmarkt zelf een tool om automatisch inzicht te krijgen in een investeringsportefeuille. Bron: Crowdfundmarkt.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

AFM blijft crowdfunding kritisch volgen
17 januari 2020 article-image

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich ook in 2020 op de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties. Daarnaast nemen de inspanningen in het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkt toe. Door brexit hebben veel buitenlandse marktpartijen gekozen voor Nederland als vestigingsplaats. Een veel groter volume van beschikbare transactiedata stelt de AFM in staat om scherper toezicht te houden op de kapitaalmarkt. De toepassing van technologie gedreven innovaties in de financiële sector neemt toe. Hierbij spelen bestaande instellingen in de financiële sector een dominante rol, maar worden partijen buiten de sector steeds belangrijker. Dit geldt vooral op het gebied van data, software, IT-beheer en cloudopslag. Nieuwe vormen van financiële dienstverlening of activiteiten blijven de belangstelling van de AFM houden, zoals crowdfunding en initial coin offerings. Bron: AFM.nl

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Alle duurzame investeringstrends voor 2020 op een rij
16 januari 2020 article-image

Steeds meer beleggers willen naast een mooi rendement op hun portefeuille ook iets goeds voor de wereld doen. Dit zogenoemde impact investeren wint rap aan populariteit, zegt Koen Thé van Lendahand, een crowdfundingplatform dat kredieten verstrekt aan ondernemers in opkomende landen. Voor het komende kalenderjaar verwacht Lendahand dat met name projecten rond clean cooking, landbouw en vrouwelijke ondernemers populair bij beleggers zullen zijn, zo geeft Thé aan in een trendvoorspelling voor 2020. Het Nederlandse crowdfundingplatform Lendahand verstrekt kredieten aan mkb’ers in zo’n vijfentwintig opkomende landen in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en Europa. Sinds de oprichting in 2013 zijn via het platform 2.650 ondernemers door ruim 5.000 Europese investeerders van groeikapitaal voorzien. In 2019 alleen al werd er via het platform 25 miljoen euro in projecten geïnvesteerd in landen als Kenia, India en Mongolië. ,,Ondernemerschap is het sterkste wapen tegen armoede,” zegt Koen Thé, medeoprichter van Lendahand. ,,Ondernemers creëren werkgelegenheid en zorgen zo voor economische groei. Maar zeker in opkomende landen is het voor veel mkb’ers moeilijk om aan betaalbare financiering te komen om hun bedrijf verder te laten groeien – en daar willen we wat aan doen. Niet door te geven, maar door te investeren.”

Kooktoestellen op biomassa

Via het platform investeren de gebruikers van Lendahand in een grote diversiteit aan projecten. Toch ziet Thé voor het komende kalenderjaar een aantal specifieke trends ontstaan. ,,Voor vrijwel alle leeftijdscategorieën die via ons platform investeren zijn projecten rond schone energie populair. Je moet dan vooral denken aan lokale initiatieven met zonnepanelen, solar lampen of schone kooktoestellen.” Zo hebben investeerders van het platform onlangs de realisatie van een project in Zambia met 5.000 solar lampen en 1.500 schone kooktoestellen gefaciliteerd. In veel opkomende landen zijn families voor dagelijkse behoeften als koken en verlichting aangewezen op het gebruik van vervuilde energiebronnen. Projecten rond schone energie kunnen hier iets aan doen.

Vrouwelijke ondernemers

Ook projecten gericht op vrouwelijke ondernemers kunnen volgens Thé in 2020 op veel interesse rekenen. De afgelopen jaren zijn via het platform diverse projecten gefinancierd waarmee vrouwen hun ondernemingen verder konden laten groeien. Dit blijkt vooral voor babyboomers een populaire categorie: een derde van hen geeft aan een project met name interessant te vinden als het voor of door vrouwen is, zo blijkt uit een enquête onder gebruikers van het platform. Ten slotte verwacht Thé dat investeringen op het gebied van voedselzekerheid in 2020 een verdere vlucht zullen nemen. ,,Het verduurzamen van de voedselproductieketen is in de komende decennia een grote uitdaging, zeker in opkomende landen. Het komende jaar zullen steeds meer impact investeerders beleggen in projecten die ervoor zorgen dat we deze uitdaging het hoofd kunnen bieden.''

Niet geven, maar investeren

Volgens verschillende economen zal de populariteit van impact investeren ook de komende jaren exponentieel blijven groeien. Logisch, zegt Thé: ,,Er is veel privaat kapitaal in de wereld en consumenten willen graag iets betekenen voor een ander. Impact investeren biedt de mogelijkheid om met dat private kapitaal grote, wereldwijde problematiek zoals honger, armoede en klimaatverandering aan te pakken. Niet middels ondoorzichtige donaties, maar middels zakelijke transacties met rentes variërend van 3 tot 7 procent.” Het is volgens Thé een misvatting dat met impact investeren geen goed rendement te behalen valt. Dat maakt het niet alleen uit altruïstisch, maar ook uit financieel oogpunt een interessant alternatief voor de spaarrekening of donatie via goede doelen. Bron: DeOndernemer.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout