Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Regels voor crowdfunding worden soepeler in België
16 augustus 2018 article-image

De regels voor crowdfunding met financieel rendement (ook wel crowdfinance genoemd) worden soepeler in België. Dit meldt het Agentschap Innoveren & Ondernemen op haar website. Op dit moment is crowdfunding in België nog een stuk minder populair dan in Nederland. Door de soepelere regels wordt het echter eenvoudiger een crowdfundingproject te starten. Dit zal waarschijnlijk een sterke impuls geven aan de Belgische crowdfundmarkt. Onderstaand het volledige bericht op de website van Agentschap Innoveren & Ondernemen. Een financieel crowdfundingproject opzetten verloopt sinds 21 juli een pak eenvoudiger. De zogenaamde prospectusplicht is pas vanaf € 5 miljoen van toepassing waar dit voorheen € 300.000 was. Een informatieve nota van maximum 15 pagina’s vervangt de ‘dure’ prospectus. Zo kunnen ondernemers makkelijker kapitaal ophalen via deze weg.

Wat is financiële crowdfunding precies?

Allereerst, dankzij crowdfunding kunnen ondernemers rechtstreeks geld ophalen bij het publiek via een onlineplatform. Het is een alternatieve financieringsvorm en een laagdrempelige manier om als ondernemer concepten in de markt te zetten. De inbreng kan gaan om een donatie of geld in ruil voor een voordeel in natura. Dan spreekt men van niet-financiële crowdfunding. Bij financiële crowdfunding ontvangt de ondernemer voor de uitvoering van het crowdfundingproject geld via een lening in ruil voor een interestvergoeding (credit crowdfunding) of aandelen in ruil voor een deelname in de eventuele winst (equity crowdfunding). Enkel in dit laatste geval, de zogenaamde equity crowdfundingplatformen, waarbij de belegger/investeerder een financieel risico loopt, moet het platform een vergunning aanvragen als alternatief-financieringsplatform (ATF) bij toezichthouder FSMA.

Nieuwe regels in lijn met Europa

Zoals bij alle emissies van effecten (aandelen, obligaties,…) moet ook bij het aanbieden van equitycrowdfunding projecten aan het publiek, vanaf bepaalde bedragen een prospectus worden opgesteld waarin de belegger/investeerder geïnformeerd wordt over alle nodige voorwaarden en risico’s. Om ons land op gelijke hoogte te brengen met de Europese regelgeving werd de wet voor beleggingsinstrumenten in juli 2018 aangepast. Deze wet is ook van toepassing op effecten die worden aangeboden via equitycrowdfunding. Zo komt België op gelijke hoogte met onze buurlanden. Binnen de nieuwe Prospectuswet gelden sinds 21 juli 2018 de volgende regels: •Er is geen prospectus nodig voor aanbiedingen van effecten van € 500.000 of minder, op voorwaarde dat de belegger voor maximum € 5.000 kan intekenen; •Voor aanbiedingen tussen € 500.000 en € 5 miljoen geldt een vrijstelling van prospectus. Er dient echter wel een 'informatienota' te worden opgesteld. Dit is een beknopt document waarin essentiële informatie over het aanbod is opgenomen; •Voor aanbiedingen hoger dan € 5 miljoen moet wel nog een prospectus worden aangemaakt. Nu deze wettelijke verplichting werd versoepeld, is ook een dure administratieve last weggenomen voor de opzetters van crowdfundingacties. Een gemiddelde prospectus telt algauw 150 bladzijden, dient te voldoen aan wettelijk bepaalde vereisten en moet goedgekeurd worden door de FSMA. Dat de drempels nu Europees meer gelijkgesteld zijn, kan ook het aantal aanbieders van dit soort diensten over de landgrenzen heen verhogen. Crowdfundingplatformen uit andere lidstaten kunnen via het Europees paspoort immers al opereren in ons land maar dienen zich steeds aan de lokale wetgeving te houden. Bron: https://www.vlaio.be/nl/nieuws/soepelere-regels-voor-crowdfundingacties
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

5 financieringsdilemma’s om wakker van te liggen tijdens je vakantie
14 augustus 2018 article-image

Lig jij ook wakker van de vraag welke geldbron je (niet) moet aanboren voor de groei van je bedrijf? Voor de broodnodige nachtrust zet Sprout-expert Bert Wams de voor- en nadelen op een rij. Er valt veel te kiezen met tientallen vormen van alternatieve financiering. Maar dat zorgt ook voor dilemma’s. Je spaargeld investeren of niet. Je familie of vrienden laten investeren of niet. Is het echt handig om je risico’s door je schoonouders te laten financieren? Een business angel wil zeggenschap in je onderneming. Wil je echt twee of zelfs meer kapiteins op één schip? Dilemma’s, dilemma’s:

Dilemma 1: eigen spaargeld investeren of lenen

Je hebt een bedrag gespaard dat je geheel of gedeeltelijk zou kunnen investeren in je onderneming. Je twijfelt òf en hoeveel je zal investeren. Voordelen van je eigen spaargeld investeren zijn: • minder of geen rentekosten; • minder of helemaal niet afhankelijk van een financier; • je komt sneller in aanmerking voor externe financiering van bijvoorbeeld een bank. Een bank eist meestal een eigen inbreng van minimaal 30% van de totale investering. Nadelen: • geen frisse, kritische blik van een financieel expert op je onderneming; • eigen spaargeld is niet altijd genoeg; • je privé en (zakelijke) buffer wordt kleiner. Succesfactoren: hoeveel kan je missen, hoeveel moet je per se investeren om een financier over de streep te trekken en wat kost het aan rente. Quote van Blendle-oprichter Marten Blankesteijn: “Stop je eigen spaargeld er in. Als je dat er niet voor over hebt, is je idee waarschijnlijk niet zo goed”. Meer startuptips van Blendle.

Dilemma 2: geld lenen van je familie en vrienden of niet

Voor veel ondernemers is financiering dichtbij huis te vinden. Voor veel startende ondernemers is het zelfs een van de meest gebruikte vormen naast bijvoorbeeld een microkrediet of banklening. Wat zijn de addertjes onder het gras? Voordelen: • vaak snel, relatief goedkoop en onder gunstige voorwaarden te regelen; • familie en vrienden zijn minder streng bij achterstanden in aflossen. Nadelen: • familie en vrienden kijken niet altijd professioneel en objectief kritisch naar je plannen; • als de plannen niet het gewenste resultaat opleveren, kan terugbetalen mislukken en staat de relatie onder druk; • een lening van familie en vrienden is achtergesteld ten opzichte van andere financiers. Zij krijgen pas hun geld terug nadat de bank of andere financiers zijn betaald.] Succesfactoren: realistische verwachtingen hebben, heldere afspraken maken en worst case scenario’s transparant bespreken. Atilla Aytekin startte drie keer een eigen bedrijf, telkens met financiële steun van echtgenote, familie of vrienden. Een bankkrediet kwam er zelden aan te pas. Quote: "In onze cultuur wordt het heel gewoon gevonden om geld te lenen, bijna als je recht."

Dilemma 3: bootstrappen en op een houtje bijtend langzaam vooruit of investeren en snel groeien

Bootstrapping is investeringen doen zonder externe financiering te gebruiken door zakelijke kosten en persoonlijke uitgaven te beperken. Aan de ene kant is het een strategie om maximaal voordeel te halen uit beschikbare bronnen. Aan de andere kant is het een verzameling van methodes om kosten te besparen. Voordelen: • je voorkomt hoge schulden en beperkt je rentekosten; • je behoudt zeggenschap over je onderneming en aandelen; • het kan je kredietwaardigheid vergroten omdat je zonder schulden je onderneming ontwikkelt. Nadelen: Het belangrijkste nadeel is dat de duur van bootstrapping een negatieve invloed heeft op de levensverwachting van je onderneming. Hoe langer je gebruik maakt van bootstrappingsmethoden des te kleiner de overlevingskansen. Dit heeft de volgende redenen: • Langdurige bootstrapping zorgt ervoor dat je onderneming geen grote investeringen kan doen, waardoor je niet of te laat reageert op kansen. • Lang bootstrappen maakt het lastiger om weerbaar te zijn in tegenspoed of bij onvoorziene omstandigheden. Veel bootstrappingsmiddelen kan je maar een paar keer of tot een bepaalde tijd in zetten. • Je moet met je onderneming snelheid kunnen maken. Bijvoorbeeld om een kans te pakken of bedreiging te verhelpen. Dit bereik je alleen met investeringen of verhoging van de kosten. Bijvoorbeeld voor inzet van extra personeel. Succesfactor: op tijd beslissen om bootstrapping te stoppen en extern financiering te regelen om groei te versnellen. Quote Robert Vis van MessageBird: “Huur jonge, vechtlustige mensen”, is het eerste advies dat hij geeft. Want: werken bij een startup is moeilijk, met lange uren, weinig inkomsten en "je werkt aan die grote droom die misschien wel, of niet, uitkomt".

Dilemma 4: je aandelen en zeggenschap behouden of een business angel in je bedrijf halen

Business angels investeren vanaf 50.000,- euro meestal in ruil voor aandelen. Je behoudt zelf natuurlijk een meerderheid, maar je bent niet meer de enige met zeggenschap. In groepen investeren business angels grotere bedragen tot 750.000 en hoger. Voordelen: • niet alleen geld, maar ook kennis, ondernemerservaring en een netwerk; • je hebt een coach/klankbord. Nadelen: • je levert zeggenschap in over je bedrijf; • je profiteert uiteindelijk financieel minder van het groeiresultaat. Succesfactoren: goede persoonlijke en zakelijke klik hebben, heldere afspraken maken en regelmatig overleg organiseren. Quote Harry Helwegen van Business Angel Netwerken Nederland: "Vooral voor innovatieve starters is het binnenhalen van externe financiering in de praktijk een lastige opgave. Ondernemers zelf blijken het soms moeilijk te vinden om een deel van de zeggenschap over hun onderneming op te geven."

Dilemma 5: in één keer alles met een groot bedrag ophalen of in fasen

Als het gaat om een innovatie of groeiproces in fasen kan je per fase een bedrag ophalen. Bij start of overnemen van een bestaand bedrijf heb je vaak in één keer een groot bedrag nodig. Voordelen: • je hoeft maar één keer een financieringstraject te doorlopen. Dat scheelt tijd en administratieve rompslomp. Nadelen: • de wereld verandert dagelijks en steeds sneller. En daarmee ok je plannen en je onderneming. Flexibel omspringen met je financieringsbehoefte kan dan handig zijn. Alles of niets is dan aan de starre kant; • je kan maar één keer voorwaarden uit onderhandelen en afspraken maken, waaraan je dan lang vastzit. Als je verschillende fasen financiert, kan je steeds onderhandelen. Zo kan je de voorwaarden verbeteren, die bij die specifieke fase passen, als je meer resultaat hebt geboekt. Succesfactor: richt je bedrijf flexibel in, zodat je je (financierings)structuur kan aanpassen aan je behoefte, groei en de fase waarin je onderneming zit. Bron: https://www.sprout.nl/artikel/financiering/5-financieringsdilemmas-om-wakker-van-te-liggen-tijdens-je-vakantie
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Verhandelbaarheid bij crowdfunding moeilijk
14 augustus 2018 article-image

Crowdfundingplatformen in Nederland zeggen dat ze graag de verhandelbaarheid van aandelen en leningen willen vergroten, maar dat ze worden tegengewerkt door de AFM. Een van de grote nadelen van crowdfunding is de beperkte verhandelbaarheid van de investering. Geldgevers zitten gedurende de looptijd vast aan hun investering en dat kan weleens vervelend zijn. Er zijn nog weinig partijen die investeren in een secundaire markt voor crowdfundingbeleggingen, maar er komen er wel steeds meer bij. Ook in Nederland wordt door platformen gekeken om dergelijke marktplaatsen op te zetten om de verhandelbaarheid te vergroten, maar zij geven in Het Financieele Dagblad aan dat zij vooralsnog flink in de weg worden gezeten door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Zware vergunning nodig

Het idee lijkt simpel: beleggers de mogelijkheid bieden om hun aandelen en schuldpapier van startups waarin zij via crowdfunding hebben geïnvesteerd, te verhandelen. Net als op een echte beurs. Maar volgens het FD, die rondvraag deed onder enkele grote crowdfundingplatformen in Nederland, staat de AFM niet toe dat zij hun eigen marktplaats opzetten. De toezichthouder schrijft in een reactie aan de krant dat “nog niet is uitgekristalliseerd” of crowdfundingplatforms met een BO-vergunning [voor beleggingsondernemingen] eigen marktplaatsen mogen opzetten. “We begrijpen de wens, maar dit moet in bredere, en mogelijk Europese context bezien worden.” Onder meer Symbid heeft zo’n vergunning. In Nederland lijkt een platform evenwel een “hele zware MTF-vergunning” nodig te hebben, zo stelt de topman van Symbid. De kosten van zo’n vergunning kunnen volgens handelsplatform NPEX oplopen tot een miljoen euro.

Misgelopen rendement

Al eerder stelde onderzoeksinstituut CrowdfundingHub dat crowdfunding-investeerders door het ontbreken van een secundaire markt rendement mislopen, omdat er geen efficiënte exit-strategie bestaat. Volgens CrowdfundingHub zijn er twee manieren waarop een secundaire markt kan ontstaan: door de oprichting van losse platformen of door bestaande crowdfundingplatformen die zelf een intern handelsplatform oprichten.

Intern handelsplatform

Seedrs, de grootste Europese aandelencrowdfunder, besloot vorig jaar tot het laatste. “De potentiële kansen die een secundaire markt biedt voor zowel kopers, verkopers als ondernemers maakt deze ontwikkeling veelbelovend”, zo stelde topman Jeff Lynn van Seedrs destijds. “Bovendien denken we dat dit bedrijven helpt om geld op te halen […] omdat het voor investeerders aantrekkelijker wordt om een project te steunen.” Investeerders bij Seedrs hebben de mogelijkheid om één week in de maand hun stukken te verhandelen. De aandelen worden gewaardeerd op basis van een door Ernst & Young goedgekeurde waarderingsmethode. Voor nieuwe investeerders is het overigens niet mogelijk om stukken aan te kopen: enkel investeerders die al geld in het project hebben zitten, kunnen aandelen bijkopen.

Laag handelsvolume

Manager David Mozes van Seedrs Benelux stelt tegenover het FD dat het handelsvolume vooralsnog niet boven de paar miljoen euro uitkomt. “De mogelijkheid om leningen te verkopen maakt investeren in crowdfunding een stuk aantrekkelijker”, aldus oprichter Frank van der Linden van Crowdfundmarkt, die tevens opmerkte dat de markt voor equity-crowdfunding in Nederland nog vrij klein is. In het Verenigd Koninkrijk is deze markt volgens Van der Linden verder ontwikkeld en zijn er dan ook al wat meer platformen die een secundaire markt aanbieden. “Het zou mooi zijn als meer platformen zo’n marktplaats kunnen opzetten”, aldus Van der Linden. Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financiële markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom. Bron: https://www.participaties.nl/Column/281910/Verhandelbaarheid-bij-crowdfunding-moeilijk.aspx
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

De voordelen van een incentive voor uw crowdfundingcampagne
13 augustus 2018 article-image

Heeft u er weleens over nagedacht om een incentive weg te geven aan investeerders van uw crowdfundingcampagne? Dit kan een mooie manier zijn om investeerders over de streep te trekken. Wij leggen u graag uit waarom. Een incentive is eigenlijk een beloning die investeerders stimuleert om te investeren in een crowdfundingproject. Het kan een investeerder overhalen om überhaupt in een project te investeren, maar een incentive kan er ook voor zorgen dat iemand nog net even iets meer investeert dan hij of zij in eerste instantie van plan was. Puur om de beloning te krijgen.

Van een fles wijn tot een cruise

Het weggeven van ‘een cadeautje’ kan dan ook zeker zijn vruchten afwerpen. En het mooie is: u kunt zelf bepalen wat die beloning is! Dit kan een fles wijn zijn, maar u kunt ook kiezen voor een uitnodiging voor een bedrijfsbezoek, een event, een gratis lidmaatschap of een gepersonaliseerd product. U kunt een incentive weggeven aan iedereen die investeert, ongeacht welk bedrag het is, maar u kunt er beter voor kiezen om hier een minimumbedrag aan te hangen. Zeker wanneer de incentive van grotere waarde is.

Gratis reclame

Het is belangrijk dat een incentive past bij uw crowdfundingcampagne. Bent u aan het crowdfunden om uw boek te laten uitbrengen? Stuur dan, wanneer het doelbedrag is behaald, het boek op aan iedereen die heeft geïnvesteerd. Op deze manier is de kans groot dat de crowdfunders uw boek gaan promoten door middel van mond-tot-mond reclame. Bron: https://www.investormatch.nl/kennisbank/1387-de-voordelen-van-een-incentive-voor-uw-crowdfundingcampagne/
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout