Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Waarom Crowdfunding de financiering van de toekomst is
18 juni 2021 article-image

De oprichter van CrowdAboutNow legt uit waarom crowdfunding draait om meer dan alleen geld ophalen: ‘Je moet een verhaal hebben’ Ondernemers maken steeds vaker gebruik van crowdfunding om hun plannen te financieren. Het Nederlandse platform CrowdAboutNow bestaat inmiddels tien jaar. In die jaren haalden bijna duizend ondernemers er financiering op via een campagne. Rond de 80 duizend betrokken consumenten investeerden 57 miljoen euro via het platform. Oprichter Mark Laagewaard vertelt aan Business Insider over de kracht van deze vorm van financiering en over het belang van oprechte betrokkenheid van investeerders bij ondernemingen.

Hoe werkt crowdfunding nou precies?

Laagewaard: “Bij crowdfunding maak je gebruik van ‘publieke financiering’. In plaats van een bank of grote investeerder, investeert een groep mensen – de crowd – in de plannen van een onderneming.” “Ondernemers kunnen via een platform als het onze een campagne aanmaken. Ze kunnen kiezen om hun financiering op te halen via voorverkoop van hun product, door een lening of door het uitgeven van aandelen. Door intensief campagne te voeren, proberen ze hun doelbedrag binnen een afgesproken tijd bij elkaar te krijgen. Als dat niet lukt, dan krijgen mensen die al geïnvesteerd hebben hun geld terug.”

Hoe onderscheiden jullie je van andere crowdfundingplatforms?

“Bij CrowdAboutNow geloven we dat het succes van crowdfunding draait om de betrokkenheid van de crowd bij de ondernemingen waarin ze investeren. We willen er dan ook voor waken dat crowdfunding te veel gaat lijken op beleggen. Als je te veel inzet op investeren voor het financiële rendement zonder dat mensen verder betrokken zijn bij het ondernemersplan, streef je volgens mij het doel voorbij.” “Wij zetten echt in op betrokkenheid van de crowd bij de onderneming. De campagnes op ons platform zijn dan ook vooral van kleinere ondernemers die op zoek zijn naar de toegevoegde waarde van een netwerk, niet alleen naar geld.” “Door crowdfunding kun je als ondernemer iets teruggeven aan de mensen die jou helpen bij het bouwen van je merk. De lading van ‘je hand op houden’, die sommigen nog aan crowdfunding geven, moet weg. Veel ondernemers kiezen er juist bewust voor om samen met hun community hun onderneming te laten groeien en niet met een onpersoonlijke partij zoals een bank. De basis van crowdfunding is oprechte betrokkenheid.”

Kan iedere ondernemer een campagne bij jullie starten?

“Iedereen kan zich bij ons aanmelden, maar niet iedereen kan ook een campagne starten. Geïnteresseerde ondernemers vullen bij ons op de website een formulier in, waarna we ze uitnodigen voor een gesprek.” “Ik denk dat ongeveer 3 procent van de ondernemingen die zich bij ons aanmelden uiteindelijk ook een campagne starten. Wij raden ondernemers aan om eerst in hun omgeving te toetsen hoe zij tegenover het bedrijfsidee staan. Als je een campagne bij ons start, moet je wel al een soort basiscommunity hebben. En je moet echt op zoek zijn naar toegevoegde waarde, niet alleen naar geld.” “Vaak hebben ondernemers wel een businessplan, maar dat is vaak zó geschreven dat het niet aanslaat bij de consument. Wie een campagne wil beginnen op ons platform, moet eerst op zoek naar zijn verhaal. Daar helpen wij ook bij. Ondernemers die met ons in zee gaan, krijgen een eigen campagnemanager die hen helpt met hun campagneplan, een goed verhaal en het in kaart brengen van hun al bestaande crowd.”

Jullie bestaan 10 jaar. Is er de afgelopen jaren veel veranderd?

“Wat ik wel bijzonder vind om te zien is dat tegenwoordig niet alleen starters, maar ook gevestigde ondernemers ons weten te vinden. Dat zegt denk ik ook wel iets over de groeiende bekendheid van het fenomeen crowdfunding.” “We zien steeds meer kleinschalige projecten die via ons platform op zoek gaan naar financiering, zoals bijvoorbeeld een zorggroep die haar pand wil verduurzamen.” “Uit onderzoek dat we in het kader van ons 10-jarige bestaan hebben gedaan blijkt dat de maatschappelijk bijdrage van een onderneming de belangrijkste reden is voor investeerders om al dan niet bij te dragen aan een project. Een uitgesproken sociale of duurzame missie leidt vaak tot succesvolle campagnes.” “Termen als circulariteit kwamen tien jaar geleden amper voor, terwijl afvalvrij produceren vandaag de dag een voorwaarde kan zijn om in de onderneming te investeren. Ook zien we dat er de laatste jaren steeds meer waardering is voor ondernemers die een traditioneel ambacht beoefenen, zoals bierbrouwers en kaasmakers.”

Is crowdfunding de financiering van de toekomst?

“Ik denk dat deze manier van investeren heel goed past bij deze tijd waarin velen zich niet meer prettig voelen bij massaproductie en kant-en-klaar, en vaker kiezen voor kleinschalig en kwaliteit.” “Wie investeerders wil trekken via crowdfunding heeft een goed verhaal nodig. Door je verhaal te vertellen ontstaat er een dialoog met je investeerders. Zo ontstaat er een veel duurzamere relatie dan bij een grote investeringspartij, zoals een bank.” “Ook op momenten dat het misschien even niet zo goed gaat, kun je als ondernemer een beroep doen op je crowd. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling dat mensen tijdens de coronacrisis massaal bij hun favoriete restaurants gingen bestellen om ze te steunen in moeilijke tijden. Een grote investeringspartij trekt zich gewoon terug als een onderneming niet het verwachte rendement oplevert.” Bron: BusinessInsider.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB
15 juni 2021 article-image

Vorige week reikte staatssecretaris Mona Keijzer de eerste diploma’s Erkend Financieringsadviseur MKB uit. Een belangrijk moment voor MKB ondernemers in het algemeen en financieringsadviseurs in het bijzonder. Als eerste deelnemers van het keurmerk traject namen Kevin van Kempen en Tom Baerends de gewilde diploma’s in ontvangst. Met het halen van dit diploma, bestaande uit een theorie-examen en praktijkexamen, voldoen zij aan de eisen van kennis, ervaring en integriteit die gesteld worden door Stichting MKB Financiering (SMF) voor het geven van betrouwbaar, gedegen en gezond financieel advies aan het midden- en kleinbedrijf.

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Klimaat:

“Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben een grote financieringsbehoefte, of dat nu is om door moeilijke tijden heen te komen of om te groeien. Het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB zorgt ervoor dat ondernemers makkelijker de juiste adviseur kunnen vinden die ze daarbij kan helpen. Goed advies betekent een grotere kans op financiering en dus op meer ruimte om te ondernemen. Dat is goed voor hen en daarmee voor onze economie als geheel.”

200 adviseurs met keurmerk eind 2021

Het keurmerk en de Erkende Financieringsadviseurs MKB komen gezien de huidige corona periode op het juiste moment. Met een groeiende financierings- en liquiditeitsbehoefte bij ondernemers en een toenemend aantal aanbieders van geld is het belangrijk dat bedrijven kunnen vertrouwen op gekwalificeerd, onafhankelijk en gedegen financieringsadvies- en begeleiding. Er zijn op dit moment 48 financieringsadviseurs met de voorbereiding van de examens bezig en de verwachting is dat eind 2021 er 200 financieringsadviseur het diploma hebben behaald en zich Erkend Financieringsadviseur MKB mogen noemen.

Bert Duurland, manager van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB:

“Met 200 erkende adviseurs eind dit jaar wordt er een flinke professionaliseringsslag gemaakt in het vak van financieringsadvies”.

Erkend financieringsadvies op de kaart

Ondernemers die op zoek zijn naar een erkende financieringsadviseur kunnen vanaf vandaag terecht op https://erkendfinancieringsadviesmkb.nl. Op de kaart staan alle Erkend Financieringsadviseurs MKB vermeld voor een zo’n breed mogelijke dekking en keuze.

In samenwerking met kopgroep

Stichting MKB Financiering heeft samen met diverse stakeholders in de markt gewerkt aan de ontwikkeling en het opzetten van het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Zonder deze kopgroep was het niet mogelijk om het keurmerk neer te zetten. Het geeft aan dat de marktpartijen in het financieringsadvies open staan voor verdere ontwikkelingen en professionalisering van het mkb financieringsvak.

Voor meer informatie

Meer informatie over het keurmerk is beschikbaar op de website www.erkendfinancieringsadviesmkb.nl. Ondernemers kunnen hier de adviseurs en organisaties met de juiste erkenning vinden. Ook staat hier alle informatie op waaraan organisaties en financieringsadviseurs met het keurmerk dienen te voldoen. Bron: StichtingMKBFinanciering.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Gezondheidsverklaring maakt lenen makkelijker voor MKB
9 juni 2021 article-image

Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) wil het kleinere en middelgrote bedrijven makkelijker maken bij een bank in aanmerking te komen voor een lening. Daartoe lanceert het instituut het Good Company Register. Bedrijven die zich daar laten inschrijven, onderwerpen zich aan een jaarlijkse controle, waardoor banken niet hoeven te twijfelen aan hun financiële gezondheid, zo is de gedachte. De bijna 1,5 miljoen Nederlandse mkb-bedrijven kunnen tegenwoordig moeilijk bij banken terecht. Ze zijn klein, vragen om een relatief laag bedrag waardoor de bank per lening niet veel verdient. Toch hebben de banken er veel werk aan: ze moeten het verdienmodel doorgronden en de risico's analyseren.

Juiste documenten

Om dit probleem te ondervangen pleitte ondernemersorganisatie MKB-Nederland onlangs voor de oprichting van een speciale mkb-bank. Maar dat voorstel werd afgewezen door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. IMK heeft een andere oplossing voor ogen. 'De bereidheid bij banken stijgt als ondernemers de juiste documenten kunnen overleggen', zegt directeur Michiel Hordijk. 'Dat geldt ook op de particuliere markt. Zonder werkgeversverklaring, taxatie van een makelaar en opstalverzekering komt niemand in aanmerking voor een hypotheek.' Voor mkb-ondernemers bestaan dergelijke documenten niet. Zij krijgen geen werkgeversverklaring en kunnen dus moeilijk de continuïteit van hun inkomen garanderen. Daardoor is het voor de banken niet eenvoudig in te schatten of de ondernemers in staat blijven de lening terug te betalen. Opname in het Good Company Register moet daar een oplossing voor bieden. 'De bedrijven in dit register worden jaarlijks onderzocht door onze consulenten', zegt Hordijk. 'Zo geldt opname in dit register als een soort gezondheidsverklaring. Op die manier nemen wij de banken werk uit handen.'

Pandemie-verzekering

Ondernemers zonder inkomensverzekering krijgen geen toegang tot het register. Bovendien wordt voor de opgenomen bedrijven een collectieve pandemie-verzekering afgesloten. Die moet voorkomen dat de banken opdraaien voor de extra risico's die ontstaan in uitzonderlijke omstandigheden. De bedrijven moeten de kosten van het register zelf betalen. Die komen inclusief de periodieke controle uit op €800 per jaar. 'De ondernemer mag de resultaten van het onderzoek gebruiken waar en wanneer hij wil', zegt Hordijk. 'Die kunnen bijvoorbeeld ook een rol spelen bij de verkoop van het bedrijf of bij een echtscheiding.' Crowdfundplatform Geldvoorelkaar.nl heeft zich verbonden aan het initiatief van IMK. Drie banken tonen volgens Hordijk belangstelling voor het initiatief. 'Maar daar mag ik de namen nog niet van noemen.' Bron: FD.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Nieuwe Europese wetgeving voor crowdfunding
3 juni 2021 article-image

Op 10 november 2021 wordt de nieuwe Europese regelgeving voor crowdfunding. Crowdfunding is een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering van een project of onderneming. Investeerders/beleggers kunnen inschrijven op financieringsverzoeken die op het internet via een crowdfundingplatform worden gepubliceerd. De inleg per persoon kan vanaf relatief kleine bedragen, waardoor de groep van investeerders/beleggers die de vereiste financiering bijeenbrengt groot kan zijn. Meer van kracht. Partijen die crowdfunding willen blijven aanbieden zullen hiervoor een vergunning moeten aanvragen. Nu kan crowdfunding nog worden aangeboden met een ontheffing. De European Securities and Markets Authority (ESMA) sloot gisteren (28 mei 2021) een consultatie af over de technische standaarden die bij deze wetgeving horen. Stichting MKB Financiering (SMF) heeft samen met de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit is in Nederland (sinds 2002) de gedragstoezichthouder op de financiële markten. Zij houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants. De AFM is autonoom; de minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk en benoemt en ontslaat de bestuurders. Meer een bijeenkomst georganiseerd over deze technische standaarden. Vervolgens heeft SMF met, en namens de aangesloten financiers in bezit van het keurmerk erkend MKB financier, een reactie ingediend op deze consultatie. De inhoud van onze reactie is via deze link te downloaden. Belangrijke punten die we de ESMA mee hebben geven zijn: - Te zware eisen voor toelichtende documentatie waardoor privacy gevoelige informatie moet worden gedeeld en kleinere projecten mogelijk niet meer kunnen worden gefinancierd, - Harde procedurele eisen die de flexibiliteit voor klanten op zoek naar financiering verminderen - De verplichting om via payment Service providers te gaan werken. Voor deze reactie heeft SMF samengewerkt met de branchevereniging Nederland Crowdfunding. Bron: StichtingMKBFinanciering.nl

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout
Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?