Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Financiering vinden voor werkkapitaal
24 april 2018 article-image

Geld lenen om de dagelijkse bedrijfsvoering financieel soepel te laten lopen. Dat is een van de drie meest genoemde financieringsbehoeftes. Immers, als ondernemer heeft u geld nodig om te investeren in bedrijfsmiddelen, voor herfinanciering en het op peil houden van werkkapitaal. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor (Panteia, 2017). Er zijn diverse opties voor het financieren van werkkapitaal.

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal dat een bedrijf nodig heeft om aan zijn dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Zoals leveranciers betalen, salarissen uitkeren, onderhoud en voorraden aanvullen. In economische termen: werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa (zoals voorraden, debiteuren en liquide middelen) en de vlottende passiva (zoals crediteuren en andere kortlopende schulden).

Wat is werkkapitaal niet?

Investeren in bedrijfsmiddelen zoals inventaris, auto's, computers of machines is géén werkkapitaal. Dat geldt ook voor financiering voor productontwikkeling of innovatie.

Financiering uit eigen bedrijf

Maar, hoe komt u aan voldoende werkkapitaal? U hoeft niet meteen te kijken naar externe financiering. Zoek eerst naar financiële ruimte binnen uw eigen bedrijf. Denk aan het alert omgaan met uw voorraad, actief debiteurenbeheer en actief crediteurenbeheer. Verder kunt u fiscale regelingen toepassen en kosten besparen.

Externe financieringsvormen voor werkkapitaal

Er zijn verschillende financieringsvormen voor werkkapitaal inzetbaar.
Bank
Een bekende vorm is een lening van de bank in de vorm van een rekening-courantkrediet. U mag tot een bepaald bedrag ‘rood staan’. U betaalt alleen rente over het bedrag dat u gebruikt. Dat bedrag kan variëren afhankelijk van uw werkkapitaalbehoefte.
Factoring
Bij factoring en debiteurenfinanciering levert een bank of factoringmaatschappij u een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag grotendeels voor. Bij enkele factoringbedrijven kunt u facturen vanaf € 1.000,- bevoorschot krijgen. Het gaat om 'business to business'-transacties, dus niet om facturen aan consumenten.
Leverancierskrediet
Met leveranciers kunt u betalingsvoorwaarden afspreken. Denk aan een langere betalingstermijn dan gebruikelijk. Of juist een korting als u een factuur snel betaalt.
Pinvoorschot
Voor ondernemers met een pinautomaat zoals in de detailhandel en horeca is dit een optie. U krijgt een voorschot op de verwachte omzet. Dagelijks gaat er een percentage van de omzet als aflossing naar de financier. Dit kan met bedragen vanaf € 2.000,- tot € 50.000,-
Online krediet via fintech-financiers
Fintech staat voor financiële technologie. Deze financiers gebruiken online technologie om het financieringsproces te organiseren. Zij bieden tijdelijke financiering van werkkapitaal aan. Dit kan met bedragen vanaf € 5000,- of van € 10.000,- tot € 250.000,- en zelfs tot € 1.000.000,-.
Qredits Flexibel Krediet
Dit is een flexibel krediet van maximaal € 25.000,-. Het is een aanvullende mogelijkheid in combinatie met een ander krediet van Qredits: microkrediet, MKB-krediet of hypothecair krediet.
Leasing
Met leasing financiert u bedrijfsmiddelen, dus niet direct werkkapitaal. Het effect kan wel zijn dat u werkkapitaal in uw bedrijf houdt. U hoeft zo niet een groot bedrag ineens te betalen en te lenen voor een auto, computer of machine. U betaalt in maandelijkse termijnen gespreid over een langere periode. Bron: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/financiering/factoring-en-debiteurenbeheer/werkkapitaal/
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Lendico stopt met investeren voor consumenten
19 april 2018 article-image

Nadat eerder al bekend werd dat Lendico per 1-10-2017 is uitgeschreven uit het AFM register crowdfundingplatformen meldt Lendico nu dat het definitief stopt met investeren door consumenten Onderstaand bericht is door Lendico vandaag verstuurd naar alle investeerders. Geachte investeerder, Lendico zal in de toekomst geen mogelijkheden meer bieden om als consument te investeren in kredietprojecten. Wij zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling van onze organisatie en ons businessmodel. Een van de keuzes die we daarbij hebben gemaakt, is om ons alleen nog te richten op het aanbieden van krediet aan mkb’ers. Daarbij heeft ook de strenger geworden regulering vanuit de overheid een rol gespeeld. Uiteraard blijven we de lopende investeringsovereenkomsten met private investeerders uitvoeren en beheren. De actuele status van uw portfolio blijft ook inzichtelijk via het persoonlijke dashboard op www.lendico.nl. Als u vragen heeft over deze ontwikkeling, kunt u op werkdagen tussen 9 en 18 uur terecht bij onze klantenservice: 0800 53 63 426 of investeerder@lendico.nl. Onze hartelijke dank gaat uit naar alle investeerders die ons in de afgelopen jaren hun vertrouwen hebben gegeven. Met vriendelijke groet, Ruurd Heijting Hoofd Business Development 0800 53 63 426 Op basis van data van Crowdfundmarkt heeft Lendico in de afgelopen jaren 74 projecten gefund via consumenten met een totale waarde van € 4.752.500. Het laatste project dat beschikbaar was voor consumenten dateert van eind juni 2017.

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

De vijf beste investeringen anno 2018
19 april 2018 article-image

Je hoort iedereen zeggen dat het nu tijd is om te investeren, maar je weet niet waarin. Wij zetten de vijf beste investeringen op een rijtje. Sparen is niet meer aantrekkelijk. Geld op de bank levert door de lage spaarrente niks meer op. Het is dé reden dat mensen willen beleggen. Maar vaak is het aanbod te overweldigend en ondoorzichtig om een keuze te maken. Daarom noemen wij hier de vijf beste investeringen.

1. Vastgoed

Een van de beste investeringen die je kan doen is het kopen van een huis, appartement of winkelpand. De huizenmarkt is vanaf 2014 weer in de lift. Het devies: Koop een pand, laat de prijs met de markt meestijgen en verhuur het ondertussen om inkomsten te genereren.

2. Aandelen

Je geld investeren in aandelen is een klassieke investering, maar ook gevaarlijk voor beginnende ondernemers. Vaak beginnen mensen op gratis online platforms. In een demoversie maken deze beleggers dan hele aardige winsten, maar zodra ze overstappen op ‘echt’ beleggen, gaat het fout. Een winstgevende investering vergt uitstekende research en geduld.

3. Crowdfunding

Het is nog geen gangbare manier van investeren, maar crowdfunding kan veel geld opleveren. Je helpt ambitieuze ondernemers met het uitvoeren van hun ideeën. Dit kan een startup, product of dienst zijn waar jij in gelooft. De winst kan soms oplopen tot wel 9%. Voordeel is dat je als crowdfunder makkelijk op de hoogte blijft van de investering.

4. Obligaties

Een gewilde investering onder grote banken. Het werkt zo: je leent geld uit aan de overheid of bedrijven die opzoek zijn naar extra kapitaal. In ruil daarvoor krijg je een obligatiepapier die je na 5, 10 of 30 jaar kunt inwisselen voor je geïnvesteerde bedrag plus rente.

5. Cryptocurrencies

Het is de laatste tijd wel erg veel in het nieuws: beleggen in cryptovaluta. Vooral jonge ondernemers weten hun weg te vinden in de cryptowereld. Maar is het een goede investering? Afgaande op mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is de cryptomunt een bubbel. Wel is het een manier om snel geld te verdienen door de hoge volatiliteit van virtuele valuta. Bron: http://www.baaz.nl/de-vijf-beste-investeringen-anno-2018
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Feedback Minister Blok op Europees Vergunningsregime
18 april 2018 article-image

Minister Blok heeft een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin een analyse van de voorstellen van de Europese Commissie voor een Europese crowdfunding vergunning (Voorstel + aanpassing MiFID). Daarbij wordt duidelijk aangegeven dat de nieuwe wetgeving vooral betrekking heeft op crowdfunding voor onderhandse leningen (COL), in de markt vooral beschreven als crowdlending of P2P lending. Voor Crowdfunding in Effecten (CE) is als een Europees kader: MiFID II. Bron: Nieuwsbrief Crowdfunding Trends - Ronald Kleverlaan

Voorzichtig positief

In het algemeen is de reactie op het voorstel positief. Een Europees kader zal meer financiering beschikbaar maken voor sectoren en organisaties die nu financiering nodig hebben. Ook biedt het voorstel de mogelijkheid voor platformen om grensoverschrijdend actief te zijn en ziet Nederland voordelen in een meer gestandaardiseerde informatievoorziening aan consumenten door platformen en bedrijven die op zoek zijn naar financiering. Een gemeenschappelijk Europees kader kan daarnaast bijdragen aan vertrouwen in de sector en kan zorgen voor een verdere professionalisering van crowdfundingplatformen. Wel worden er (terecht) vragen gesteld bij onderdelen van het huidige voorstel.

Beperkingen MiFID ondernemingen ongewenst

In het huidige voorstel zit bijvoorbeeld een vreemde weeffout voor MiFID ondernemingen, die al onder een zwaarder regime vallen. Voor projecten <€1 miljoen zouden deze organisaties niet meer grensoverschrijdend financiering op mogen halen. Ook is er geen duidelijke definitie opgenomen over de “lening” die via een COL wordt verstrekt.

Europees toezicht op crowdfunding platformen niet gewenst

Nederland heeft aangegeven een voorstander te zijn van Europees toezicht, mits aan 4 randvoorwaarden is voldaan:
    1. Het moet (vooral) gaan om grensoverschrijdende activiteiten 2. Duidelijke en eenduidige regels 3. Impact op Europese toezichthouder is te overzien 4. Activiteit raakt niet aan consumenten
Van alle bovenstaande punten kan beargumenteerd worden dat deze nieuwe wetgeving hier niet aan voldoet. De activiteiten zijn nu nog erg nationaal gericht (1), het voorstel zal naast lokale wetgeving blijven bestaan rond marketing, maar ook andere lokale crowdfunding wetgeving (2). Daarnaast is het voor een Europese toeizchthouder lastig om overzicht te houden op een erg versnipperde markt met aanbieders (3) en is crowdfunding per definitie gericht op consumenten (4). Daarom begrijp ik het standpunt ook goed dat Nederland in deze fase tegen Europees toezicht gaat stemmen.

Missende onderdelen in het voorstel

Verder wordt er nog ingegaan op missende onderdelen van het voorstel, zodat de continuïteit van dienstverlening en exit-scenario’s van platformen. Daarbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om dit gelijk te trekken met CE platformen die wel aan deze eisen moeten voldoen. Ook wordt er positief gesproken over secundaire markten, maar is de huidige omschrijving nog niet voldoende uitgewerkt en in de huidige vorm niet voldoende.

Goed idee, maar nog niet voldoende uitgewerkt

In het algemeen komt er een beeld naar voren dat Nederland het initiatief in grote lijnen positief vind en ondersteund, maar erg kritisch is op de invulling, Belangrijk informatie ontbreekt nog en ook de aansluiting op bestaande regelgeving lijkt nog niet goed geregeld te zijn. Ook lijkt het logischer om MiFID iets aan te passen voor beleggingsplatformen (CE) en deze buiten dit voorstel te laten. Bron: www.tweedekamer.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout