Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Innovatiesubsidie voor Crowdfundpanel
24 mei 2019 article-image

Goed nieuws voor beleggers in crowdfunding. Crowdfundpanel, de online portefeuillemanager voor investeerders, ontvangt een bijdrage vanuit de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (kortweg: MIT). "Met dit steuntje in de rug komt de uitvoering van onze plannen een stuk dichterbij" aldus Jeroen van der Beek van Crowdfundpanel. "We willen particuliere en professionele investeerders een product bieden dat real time inzicht geeft in hun investeringsportefeuille." Crowdfundpanel komt voort uit de vergelijkingswebsite Crowdfundmarkt. Naast beleggers in crowdfunding gaat Crowdfundpanel zich ook richting op investeerders via direct lending. Bij direct lending gaat het om grotere 'tickets' maar er wordt ook zonder tussenkomst van een bank geïnvesteerd in ondernemingen.

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Rendement crowdfunding iets gedaald op jaarbasis
24 mei 2019 article-image

Een portefeuille op een crowdfunding platform levert momenteel een nettorendement op van 5,1%. Dat is iets lager dan een jaar geleden. De gemiddelde aangeboden rente van alle crowdfunding projecten vanaf 2016 komt momenteel uit op 8,5%, zo blijkt uit een inventarisatie van Crowdfundmarkt.nl. Dit cijfer geeft de gemiddelde rente weer die wordt aangeboden op een investeringsportefeuille waarin bijvoorbeeld in elk project 100 euro is geïnvesteerd. In de meting zijn alle projecten van platformen die bij AFM zijn geregistreerd meegenomen.

Nettorendement

Het gemiddelde nettorendement bedraagt 5,1%. Dit cijfer is iets lager dan in het derde kwartaal van 2018, toen beleggers netto 5,2% overhielden. Het nettorendement wordt berekend door de rente te verminderen met de kosten die platforms in rekening brengen en eventuele afboekingen voor leningen van bedrijven die niet in staat zijn om het geleende geld aan de investeerders terug te betalen

Kanttekeningen

Bij de cijfers moeten wel enkele kanttekeningen worden gemaakt. Zo is de ene investering de andere niet. Er zijn grote onderlinge verschillen. Ten tweede zijn de gepresenteerde cijfers gebaseerd op cijfers uit het verleden en dus een momentopname. Ze hebben geen voorspellende waarde, aangezien nu natuurlijk nog niet bekend is welke afboekingen er in de toekomst nog moeten plaatsvinden. Om die reden is het rendement van oudere lening-portefeuilles lager is dan van jongere. Verder moet worden aangemerkt dat het totaal aantal projecten bij de meeste crowdfundingplatformen vrij klein is, waardoor het lastig is om een echt goede analyse te maken. Dit verandert als de crowdfundingmarkt verder is gegroeid en meer volwassen is geworden.

Hoe zat het ook alweer met de rendementen?

Hoeveel rendement u op uw belegging haalt, hangt onder andere af van de vorm van crowdfunding. Er zijn drie smaken: leningen, aandelen en converteerbare leningen.

Crowdfundig via leningen

Kiest u voor een lening, dan ontvangt u net als bij een gewone obligatie periodiek rente. Tot slot wordt hoofdsom afgelost. Deze beleggingsvorm is in Nederland het meest populair, volgens Crowdfundmarkt: meer dan 90% van het aantal projecten betreft een lening.

Crowdfunding via aandelen

Bij aandelen bestaat het rendement uit een eventuele winst bij de verkoop van aandelen en een uitgekeerde dividenden, mits daar financiële ruimte voor is.

Crowdfunding via converteerbare leningen

Een mengvorm is ook mogelijk. Hierbij wordt eerst een lening verstrekt met een vaste looptijd en een vaste rente. Alleen lost het bedrijf tijdens de looptijd niet af. Als de looptijd is verstreken, kun je de lening met korting omzetten in aandelen. Hierna ontvangt u over je belang dividend. Heb je geen interesse in aandelen, dan krijgt u alsnog de hoofdsom uitgekeerd. Bron: Crowdfundmarkt Analytics
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

VBDO: Profs investeren te weinig in crowdfunding
20 mei 2019 article-image

Institutionele beleggers laten kansen liggen door niet te investeren in crowdfundingplatforms in Nederland, aldus de VBDO. De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling heeft de whitepaper Institutional investors and crowdfunding: the right match? gepubliceerd. Hierin schetst de VBDO de kansen die crowdfundingplatforms bieden aan institutionele beleggers, maar kijkt ook naar de uitdagingen op dit vlak. In buurlanden zoals Engeland en Duitsland investeren institutionele beleggers al op veel grotere schaal in crowdfundingplatforms. In Nederland is er een gat tussen enerzijds kleine duurzame ondernemingen op zoek naar financiering en aan de andere kant, institutionele beleggers die op zoek zijn naar duurzame projecten om in te investeren, concludeert de vereniging.

Niet sterk gereguleerd

De uitdagingen liggen in (het gebrek aan) schaalgrootte en het gebrek aan trackrecords, waardoor institutionele beleggers crowdfunding vaak links laten liggen. Ook het feit dat crowdfunding in Nederland nog niet heel sterk gereguleerd is zorgt ervoor dat er grote verschillen tussen de platforms onderling bestaat, aldus de VBDO. "Europese wetgeving is in de maak waardoor deze markt binnen de EU aan dezelfde regels onderhevig zal zijn. De lessen die we kunnen trekken uit het buitenland zijn dat het voor institutionele beleggers wel interessant kan zijn om te investeren in duurzame platforms in zijn geheel in plaats van in losse projecten." Op deze manier kunnen investeringen wel de juiste schaalgrootte krijgen.

Positief signaal

Wat betreft de kansen voor professionele beleggers noemt de VBDO onder andere de mogelijkheid om te investeren met positieve impact en de positieve effecten op de reputatie van institutionele beleggers door dat het met crowdfunding een positief signaal geeft naar deelnemers. Wat betreft de VBDO moet er meer (internationaal) onderzoek naar de kansen en uitdagingen komen die crowdfundingplatforms bieden om zo de mismatch te verkleinen. Ook kunnen investeringen in crowdfundingplatforms kunnen op meer innovatieve manieren aangepakt worden, bijvoorbeeld gecombineerd met investeringen in andere seed funds. Institutionele beleggers kunnen ook druk uitoefenen op EU niveau voor een betere regulatie van deze markt. En overheidsgaranties voor een deel van de investering zouden helpen om het risico voor institutionele beleggers te verkleinen. De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen. Bron: IEXProfs.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Wie financiert de horeca?
18 mei 2019 article-image

Wat zijn de meest gebruikte financieringsvormen voor de horeca? Hieronder de opties. En we introduceren een nieuwe, intelligente financiering waarmee u als horeca-ondernemer snel en eenvoudig over geld kunt beschikken: het PIN Voorschot. Ondernemen in de horeca is een vak apart: er kleven veel risico’s aan het hebben van een horecaonderneming, de concurrentie is groot en succes op korte termijn biedt geen garantie voor de lange termijn. Dit alles maakt ondernemen in de horeca dan ook uniek en tegelijkertijd uitdagend. Banken zijn terughoudend met het uitlenen van geld aan horecaondernemingen, omdat ze horeca als risicovol zien: het afbreukrisico is groot en de sector geldt als zeer competitief. Als voorwaarde voor een lening vragen banken een goed doordacht ondernemingsplan, dat door hen moet worden goedgekeurd voordat er een lening verstrekt kan worden. Aan dit proces zijn kosten verbonden, omdat het moet worden beoordeeld door een extern adviseur. Bovendien vergt het veel tijd. Verder stelt een bank aanvullende eisen bij het verstrekken van leningen in de horeca. Een ondernemer met veel horeca-ervaring zal eerder een lening ontvangen dan een ondernemer met weinig of geen ervaring. Ondanks de vele voorwaarden en garanties die aan uw onderneming worden gesteld, kan de bank toch de beste financieringsvorm voor u zijn. Crowdfunding kan een geschikte methode zijn om geld op te halen. Het idee is om zoveel mogelijk investeerders te interesseren in uw bedrijfsplannen. Als beloning voor hun inleg ontvangen zij een maandelijks of jaarlijks rendement, alsmede een in het vooruitzicht gestelde beloning. Voorbeeld van een online crowdfunding-platform waar ook horecagelegenheden zijn vertegenwoordigd, is www.crowdfundmarkt.nl. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan crowdfunding. Bijvoorbeeld een hoog rentepercentage dat ondernemers gewoonlijk bieden aan investeerders: zo’n 7 tot 8,5%. Ook is het belangrijk om te weten of een crowdfunding-platform een fee hanteert. Hiermee wordt verwezen naar een geldbedrag dat een ondernemer betaalt aan het platform als een project onverhoeds niet gefinancierd wordt omdat het startbedrag niet bijeen wordt gebracht. In 2009 is een onafhankelijke en private kredietverstrekker in het leven geroepen die zowel startende als gevestigde kleine (horeca)ondernemers voorziet van leningen, tools en coaching. Het gaat om een landelijk opererende stichting genaamd Qredits, die zonder winstoogmerk ondernemers wil helpen met het realiseren van hun doelen en daarmee het eigen ondernemerschap te bevorderen. Qredits werkt samen met verschillende banken en biedt twee soorten kredieten. Veel horecaleningen worden afgesloten onder familie en vrienden. Daar kleven nadelen aan: mocht er zakelijk iets misgaan, dan kan dat problemen in de privésfeer opleveren. Het is de vraag of u dat risico wilt lopen. Nieuwe, slimme technologieën vormen de basis voor een reeks oplossingen die ondernemers snel en gemakkelijk van microkrediet kunnen voorzien. Voorbeeld is PIN Voorschot, een nieuwe betaaldienst waarvan u als horecaondernemer veel profijt kunt hebben. Het krediet wordt automatisch terugbetaald via de pinbetalingen van klanten. Een vereiste voor het ontvangen van een dergelijk krediet is dan ook dat er een pinautomaat aanwezig is voor de klantbetalingen waarvan een deel als aflossing geldt. Het te lenen bedrag bedraagt maximaal €50.000,- voor een looptijd van drie of zes maanden. Omdat het aflossingsproces van PIN Voorschot volledig geautomatiseerd verloopt, kunt u zich als horecaondernemer op uw bedrijf en klanten concentreren en zorgt de technologie voor de rest. Uiteraard kunt aan het einde van een werkdag zien welk bedrag er is afgelost, zodat u een goed overzicht krijgt van uw financiële situatie. Daarnaast voorziet PIN Voorschot haar klanten elke maand van een financieel overzicht om te zien wat er daadwerkelijk is afgelost. Om in aanmerking te komen voor een lening van PIN Voorschot, dient u telefonisch of digitaal een aanvraag in. Deze wordt binnen twee dagen behandeld. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan maakt PIN Voorschot vervolgens een afspraak bij u in de zaak om de details te bespreken. Een paar dagen later wordt het bedrag van de lening op uw bankrekening gestort en kunt u investeren. De opzet van PIN Voorschot is perfect voor horecagelegenheden, aangezien vaak gebruik wordt gemaakt van pinbetalingen en seizoenspatronen. Zo lost u automatisch uw horecalening af en hoeft u verder niets te doen. PIN Voorschot is een typisch voorbeeld van Fintech: een financiële innovatie gebaseerd op technologie. Dit maakt het mogelijk om betalingsverkeer rondom het verlenen en aflossen van de leningen zodanig te automatiseren, dat een ondernemer snel over geld kan beschikken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘slimme’ algoritmes waarmee bijvoorbeeld razendsnel de financiële QuickScan van de onderneming van de klant gegenereerd kan worden. Het concept is wereldwijd een succes, aangezien er veel behoefte is aan snelle microkredieten. Bedrijven kunnen voor kleine bedragen niet bij een bank terecht, terwijl alternatieve financieringsvormen omslachtig zijn en tijd kosten. En dit is waar een betaaldienst als PIN Voorschot het verschil kan maken. Hoewel PIN Voorschot gebruik maakt van slimme IT-technologie, onderscheidt het bedrijf zich in positieve zin van andere financieringspartijen door de klant centraal te stellen. Dit betekent dat een adviseur van PIN Voorschot bij u langskomt om zo een beeld van u en uw bedrijf te krijgen. Die persoonlijke benadering vanaf het eerste klantcontact is voor PIN Voorschot van essentieel belang. . Bron: Accountantweek.nl

Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout