Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
Infographic - Investeerders Onderzoek 2017
1 juni 2017 article-image

42% van crowdfunders neemt investeringsbesluit binnen 10 minuten Uit een uitgebreid gebruikersonderzoek van Crowdfundmarkt.nl blijkt dat 42% van de ondervraagde crowdfundinginvesteerders niet meer dan 10 minuten nodig heeft voor zijn of haar investeringsbelissing. Beleggers van hogere leeftijd besteden meer tijd aan de analyse van een investeringskans dan jongeren. Ouderen investeren gemiddeld ook meer geld in een crowdfundingproject. 95% van de ondervraagden geeft aan geïnvesteerd te hebben in zijn of haar eigen provincie. Benieuwd naar de volledige resultaten? Bekijk de infographic in PDF-formaat hier. In het nieuws: https://www.emerce.nl/nieuws/infographic-crowdfunders-snelle-beslissers http://www.nu.nl/iexnl/4747947/bijna-helft-crowdfunders-neemt-investeringsbesluit-binnen-10-minuten.html http://www.briskmagazine.nl/nieuws/4753/crowdfunder-neemt-investeringsbesluit-binnen-tien-minuten.html Infographic - Crowdfundmarkt.nl Investeerders Onderzoek 2017

Crowdfundingplatformen presenteren resultaten uniform
1 juni 2017 article-image

Crowdfundingplatformen van de branchevereniging gaan resultaten uniform presenteren Is crowdfunding op langere termijn een interessante vorm van investeren? Berichten over hoge rendementen, maar ook berichten over hoge risico’s, hebben elkaar afgelopen jaren in hoog tempo afgewisseld, vaak op basis van grove inschattingen of niet representatieve steekproeven. Dat hoeft nu niet meer. Crowdfunding platforms aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding hebben namelijk het initiatief genomen om uniform en transparant inzicht te geven in de prestaties op hun platform. Hiermee kan iedere geïnteresseerde een goed onderbouwd beeld vormen van crowdfunding als investeringsmogelijkheid.

Het belang van transparantie

Crowdfunding heeft het in zich om investeren en financieren maximaal transparant te maken. Crowdfunding stelt investeerders namelijk in staat om zelf te beslissen in welke ondernemingen zij willen investeren. Anders dan bij het sparen bij een bank of het beleggen in een fonds, biedt crowdfunding daarmee transparantie over welk ondernemingsplan dankzij de investering mogelijk wordt gemaakt. Bij investeren in ondernemingen horen echter wel risico’s: sommige ondernemingen kunnen de verwachtingen niet waarmaken en dan kan (een deel van) de inleg verloren gaan. Om goed inzicht te geven in het verloop van financieringen hebben crowdfunding platforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding zich gecommitteerd om allen op dezelfde manier te rapporteren over financieringen die via hun platform tot stand zijn gekomen.

Rapportages van crowdfunding platforms

Via onderstaande links zijn de rapportages van alle leden van branchevereniging Nederland Crowdfunding te raadplegen. Zo kan iedere geïnteresseerde inzicht verkrijgen in de portefeuilles van de verschillende crowdfunding platforms. Collin Crowdfund: https://www.collincrowdfund.nl/leningportefeuille/ Funding Circle: https://www.fundingcircle.com/nl/statistieken Horeca Crowdfunding: https://www.horecacrowdfunding.nl/statistieken/ Kapitaal Op Maat: https://www.kapitaalopmaat.nl/Actueel/Facts-en-Figures Knab Crowdfunding: https://www.knab.nl/crowdfunding/statistieken Lendahand: https://www.lendahand.com/nl-nl/portfolio/ Oneplanetcrowd: https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/status-financieringen Symbid: https://www.symbid.nl/pages/risk_warning The Dutch Deal: https://www.thedutchdeal.nl/risicos Voordegroei: https://voordegroei.bettywebblocks.com/

Verschillende risicocategorieën

Crowdfunding investeringen verschillen onderling in hoe risicovol ze worden geacht. Zo wordt een bestaand bedrijf vaak als minder risicovol gezien dan een start-up en heeft het ene project beter voorspelbare kasstromen dan het andere. Bij crowdfunding wordt doorgaans gestreefd naar een goede risico-rendementsverhouding: hoe hoger het risico, hoe hoger ook de rentevergoeding die in het vooruitzicht wordt gesteld.

In het verleden behaalde resultaten

De rapportages door crowdfunding platforms bieden inzicht in de status van de financieringen via hun platform tot nu toe. In het verleden behaalde resultaten bieden echter geen garantie voor de toekomst. Omdat de crowdfunding markt relatief jong is, zijn inschattingen van toekomstige rendementen moeilijk te maken: de gerapporteerde gegevens betreffen immers een relatief klein aantal, veelal jonge financieringen. Verder rapporteren platforms over hun totale portefeuille: ten aanzien van individuele investeringen kunnen de rendementen en risico’s sterk afwijken. Het advies is daarom om bij crowdfunding de investeringen te spreiden over meerdere investeringen. Juist met crowdfunding is het eenvoudig mogelijk om in plaats van één groot bedrag in één onderneming te investeren, vele kleine bedragen in meerdere ondernemingen te investeren om risico’s te spreiden.

Definities

Bij het rapporteren gebruiken de crowdfunding platforms de volgende definities, afhankelijk van welk financieringsmodel (leningen of aandelen) zij gebruiken.

Leningen

Betalingsachterstanden: platforms rapporteren betalingsachterstanden in stappen van >45, of >90 of >180 dagen. Hiermee wordt bedoeld: de optelsom van alle nog te betalen bedragen bij leningen waarvan de ondernemers minimaal 45, 90 of 180 dagen vertraagd zijn met betalen ten opzichte van de bij het ophalen van de funding afgesproken aflossingsdatum of aflossingsdata. Totaal afgeboekt: met het totaal aan afgeboekte bedragen worden alle bedragen bedoeld waarvan redelijkerwijs verwacht wordt dat deze niet meer terugbetaald zullen worden aan de investeerders. Bij een betalingsachterstand van meer dan 365 dagen geldt per definitie dat er moet worden afgeboekt. Netto rendement: platforms zijn niet verplicht om een netto rendement weer te geven, maar indien platforms ervoor kiezen rendement weer te geven, zijn ze wel verplicht hierin afboekingen en kosten voor investeerders mee te rekenen bij de totstandkoming van het netto rendement.

Aandelen

Crowdfunding platforms die met aandelen werken rapporteren hoeveel van hun financieringen hebben geleid tot surseance van betaling of faillissement. Surseance van betaling (uitstel van betaling): gerechtelijke opschorting van betalingen van schulden, geregeld in de faillissementswet. Een bedrijf in betalingsmoeilijkheden kan bij rechterlijke beslissing surseance van betaling worden verleend, als het ernaar uitziet dat het binnen afzienbare tijd weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Faillissement: de schuldenaar, die in de toestand verkeerde dat hij opgehouden te betalen, is, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard (art 1. van de Faillissementswet).

Niet-leden

Crowdfunding platforms die zijn aangesloten bij branchevereniging Nederland Crowdfunding zijn verantwoordelijk voor het merendeel van het kapitaal dat in Nederland via crowdfunding voor ondernemers wordt opgehaald. Zij doen een oproep aan crowdfunding platforms die zich nog niet hebben aangesloten bij de vereniging om dezelfde transparantie te geven over hun portefeuille. Bron: http://startcrowdfunding.nl/nieuws/resultaten-crowdfunding-platforms-voor-iedereen-zichtbaar/

De secundaire markt van crowdfunding
30 mei 2017 article-image

Een van de grote nadelen van crowdfunding is de beperkte verhandelbaarheid van de investering. Geldgevers zitten gedurende de looptijd vast aan zijn investering en dat kan weleens vervelend zijn. Er zijn nog weinig partijen die investeren in een secundaire markt voor crowdfundingbeleggingen, maar er komen er wel steeds meer bij. Het laatste platform dat een secundaire markt probeert op te zetten is Seedrs.

Exit-strategie?

Al eerder stelde onderzoeksinstituut CrowdfundingHub al dat crowdfunding-investeerders door het ontbreken van een secundaire markt rendement mislopen, omdat er geen efficiënte exit-strategie bestaat. Volgens CrowdfundingHub zijn er twee manieren waarop een secundaire markt kan ontstaan, te weten door de oprichting van losse platformen of door bestaande crowdfundingplatformen die zelf een intern handelsplatform oprichten.

Seedrs

Seedrs besloot afgelopen maand tot het laatste. Het Europees georiënteerde platform is samen met Symbid en Eureeca uit Dubai de enige partij in Nederland die aan equity-crowdfunding, financiering door middel van aandelen, doet. Volgens topman Jeff Lynn van Seedrs was er onder het klantenbestand een enorme vraag naar de mogelijkheid om stukken te kunnen aankopen en verkopen. Door investeerders deze optie nu aan te bieden, krijgen zij meer controle over hun rendement. Eerder moesten zij nog wachten totdat een gefinancierde onderneming werd overgenomen of een beursgang zou maken. Dit lijkt nu verleden tijd. “De potentiele kansen die een secundaire markt biedt voor zowel kopers, verkopers als ondernemers maakt deze ontwikkeling veelbelovend”, aldus Lynn. “Bovendien denken we dat dit bedrijven helpt om geld op te halen via Seedr, omdat het voor investeerders aantrekkelijker wordt om een project te steunen.”

Betaversie

Binnenkort zal er een betaversie van de secundaire markt worden gelanceerd, waarmee investeerders de mogelijkheid zullen krijgen om één week in de maand hun stukken te verhandelen. De stukken worden gewaardeerd op basis van een door Ernst & Young goedgekeurde waarderingsmethode. De ondernemingen die geld ophaalden via het crowdfundingplatform hebben zelf geen omkijken naar de administratieve rompslomp van de secundaire markt, gezien Seedrs al het papierwerk voor zijn rekening neemt. Voor nieuwe investeerders zal het niet mogelijk worden om stukken aan te kopen: enkel investeerders die al geld in het project hebben zitten kunnen aandelen bijkopen. En uiteraard blijft het de vraag of een crowdfunder geïnteresseerde kopers kan vinden, dus het is vooralsnog onduidelijk hoe liquide de secundaire markt zal zijn. Seedrs waarschuwt daar zelf ook voor: “secundaire markten voor aandelen in private bedrijven, zijn historisch gezien zeer illiquide gebleken”.

Secundaire markt aantrekkelijk

“De mogelijkheid om leningen te verkopen maakt investeren in crowdfunding een stuk aantrekkelijker”, aldus oprichter Frank van der Linden van Crowdfundmarkt, die tevens opmerkte dat de markt voor equity-crowdfunding in Nederland nog vrij klein is. In het Verenigd Koninkrijk is deze markt volgens Van der Linden verder ontwikkeld en zijn er dan ook al wat meer platformen die een secundaire markt aanbieden. “In Nederland biedt volgens mij alleen NPEX dit nu aan. Het zou mooi zijn als meer platformen zo’n marktplaats opzetten”, aldus Van der Linden. De oprichter van Crowdfundmarkt merkte wel op dat informatievoorziening bij het kopen op een secundaire markt nog een aandachtspunt is. “Krijgen kopers inzicht in de werkelijke prestaties van de ondernemers of is deze informatie alleen beschikbaar voor de koper? En in welk stadium van een crowdfundingproject gaat een platform de handel van leningsdelen toelaten? Hier kunnen ongewenste situaties ontstaan.” Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financiële markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom. https://www.participaties.nl/Column/264116/De-secundaire-markt-van-crowdfunding.aspx

AFM - Update aantal crowdfundingplatformen
27 mei 2017 article-image

De groei van het aantal Nederlandse crowdfundingplatformen lijkt in 2017 af te zwakken. Een laatste update het Register Crowdfundingplatformen van het AFM op 23 mei 2017 toont dat er momenteel 52 crowdfundingplatformen geregistreerd zijn. In 2017 zijn er 3 crowdfundingplatformen bijgekomen. In heel 2016 steeg het aantal van 41 naar 49. AFM crowdfundingplatformen mei 2017 De laatste versie van het AFM Register Crowdfundingplatformen vindt u hier: https://www.afm.nl/nl-nl/professionals/registers/vergunningenregisters/crowdfundingplatformen

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout