Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van AFM-geregistreerde platformen
AFM waarschuwt voor alternatieve leningen
9 april 2021 article-image

Voor kleine ondernemers is het moeilijker geworden om een lening bij een bank te krijgen. Ze gaan daarom op zoek naar alternatieve financiering, maar daarmee lopen ze grote risico's, waarschuwt de Autoriteit Financiële Markten. Momenteel zou een op de vijf leningen een niet-bancair krediet zijn. Als je als ondernemer een niet-bancair kanaal kiest, zijn er drie dingen waar je op moet letten, zegt AFM-bestuursvoorzitter Laura van Geest. Allereerst is het vaak behoorlijk duur. Daarnaast zijn de kosten die verbonden zijn aan alternatieve kredietkanalen niet erg doorzichtig zijn en vaak ook nog veranderen. Het derde punt is dat veel van de bedrijven die de kredieten verlenen meer bezig zijn met hun eigen belang dan met dat van de aanvrager. De rentepercentages zijn veel hoger dan bij een bank. Dat is niet zo gek, zegt Van Geest, omdat de alternatieve kredietkanalen meer moeite hebben om zelf geld aan te trekken.

Kwetsbaar

De AFM heeft geen mandaat om toe te zien op kredietverlening aan het mkb. Maar hier gaat het wel om een kwetsbare categorie ondernemers. 'Het zijn mensen die misschien wel goed zijn in hun business, maar niet per se goed in het lezen van de kleine lettertjes. Ze hebben vaak ook vaak niet zo veel geld om financieel advies in te winnen, terwijl ze wel vaak hun huis of zo als onderpand geven.'

Bescherming

De politiek is volgens Van Geest al aan het kijken hoe dit zich ontwikkelt en wat daar een passende bescherming voor is. Dat hoeft niet meteen toezicht te zijn. Met voorlichting en het aanspreken van de branche op zijn verantwoordelijkheid is al veel te winnen. En er zouden wat randvoorwaarden in de wet kunnen worden opgenomen, waardoor mkb'ers makkelijker naar de rechter kunnen stappen om verkeerde praktijken aan te kaarten. Toezicht door de AFM is echt het sluitstuk.

Hou op tijd op

Van Geest geeft nog een laatste waarschuwing: 'Als je bedrijf niet levensvatbaar is, is het toch echt verstandig om op tijd op te houden met het handhaven van je bedrijf. Versnoep niet je laatste oortje, ga niet een lening aan die je eigenlijk niet kun terugbetalen. Je oplossing van vandaag wordt dan het probleem voor morgen.' Bron: BNR.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Felle kritiek op crowdfundingplatformen
7 april 2021 article-image

Crowdfundingplatformen hebben recent veel kritiek gekregen over de manier waarop ze inzicht geven in risico en rendement. Wat is er aan de hand en is de kritiek terecht? Eind maart schreef het Financieele Dagblad in diverse artikelen kritisch over de crowdfundingsector. De krant spreekt van “mistige projecten”, waarbij risico’s buiten beeld blijven of waarbij niet duidelijk is wie het geld aanvraagt. Aan de hand van een drietal projecten op Geldvoorelkaar, SamenInGeld en Collin Crowdfund worden diverse zorgwekkende zaken aan het licht gebracht: geld dat wordt opgehaald via tientallen verschillende bv’s, te rooskleurige cijfers, onduidelijke informatie en te positieve beoordelingen van de solvabiliteit.

Achterstanden lopen op

Verder blijkt uit onderzoek van het FD onder de 25 grootste crowdfundplatformen dat deze partijen bij investeringsprojecten wel prominent de brutorendementen vermelden, maar dat beleggers vaak goed moeten zoeken naar de kosten. Ook lopen bedrijven die in de problemen zijn gekomen achterstanden op bij rentebetalingen en aflossingen en is er “nogal eens” sprake van onduidelijke risicoanalyse en laat het onderpand te wensen over. "Vooral bij vastgoed onderschatten platformen de risico’s van de investeringsvoorstellen", zo zegt lector mkb-financiering Lex van Teeffelen tegen de krant. "Verder zijn de jaarcijfers die geldvragers opgeven lang niet altijd recent en dat terwijl corona schreeuwt om actuele informatie." Ook beleggersvereniging VEB stelt dat het voor de meeste beleggers onmogelijk is om de risico’s van een crowdfundingproject in te schatten. Branchevereniging Nederland Crowdfunding herkent zich echter niet in de kritiek. "Platformen geven wel degelijk transparante informatie", zo zegt voorzitter Jeroen ter Huurne tegen de krant. Op alle grotere platformen zijn rendementscijfers terug te vinden.

"Beschuldigingen gaan te ver"

Voorzitter Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering stelt dat er bij sommige crowdfundingprojecten inderdaad "niet altijd even zorgvuldig” gecommuniceerd wordt. "Een deel van de beschuldigingen gaat wat mij betreft echter te ver en beschadigt onnodig de sector, omdat er grote verschillen zijn in de kwaliteit in de sector." Het aantal defaults bij crowdfundingplatformen valt volgens Kleverlaan tot nu toe nog erg mee. “Ook crowdfundinginvesteerders met een groot aantal leningen geven aan dat betalingen nog steeds goed doorlopen", aldus Kleverlaan, onder meer wijzend op uitspraken van crowdfundinginvesteerder Peter Verhaar. Lees ook: Hoe groot is het risico op een default bij crowdfunding? En hoe erg is het? "Ik herken echt heel weinig in het rapport van de VEB en het FD", zegt Verhaar. "Ik heb echt zeer grote portefeuille met leningen en heb nauwelijks achterstanden. Alleen horeca heeft drie maanden uitstel, maar zij betalen wel rente [en] bieden ook hele goede zekerheden."

Wel verbetering mogelijk

Dit betekent volgens Kleverlaan niet dat er niets verbeterd kan worden. "De verbeteringen in de sector staan al enige tijd stil en regulering en zelfregulering binnen deze sector zal zeker veel serieuzer moeten worden genomen." Kleverlaan wijst op de situatie in Frankrijk en Duitsland, waar al langer een specifieke wetgeving is rond crowdfunding. Hierdoor verbeterde volgens hem de kwaliteit van projecten en de transparantie.

Europese wetgeving en zelfregulering

Kleverlaan denkt dat de aankomende Europese wetgeving een aantal van de belangrijkste zaken rond transparantie binnen de crowdfundingsector zal oplossen. "De nieuwe Europese wetgeving schroeft onder meer de voorwaarden voor bescherming van particuliere beleggers op en scherpt de eisen voor platformen aan", stelt hij. Kleverlaan benadrukt ook dat zelfregulering belangrijk is. "Omdat niet alles vooraf in wetten is vast te leggen en dit ook niet wenselijk is in een innovatieve en een zich ontwikkelende sector. Ook stijgen de kosten van toezicht daardoor heel sterk." Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom. Bron: IEXParticipaties.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Recordhoeveelheid crowdfunding
5 april 2021 article-image

In het eerste kwartaal van 2021 is een recordhoeveelheid gefinancierd via crowdfunding in Nederland. Uit de laatste analyse van Crowdfundmarkt blijkt dat er 112 miljoen euro gecrowdfund is. Nog nooit werd er in één kwartaal zoveel geld opgehaald via crowdfunding. De populariteit van crowdfunding is in lijn met de verwachtingen aan het begin van het jaar. Crowdfundmarkt stelde in haar Outlook 2021 al dat de Nederlandse markt voor crowdfundingleningen in 2021 explosief zal groeien als gevolg een ‘post-Coronazomer’ en een open Europese markt. De nationale crowdfundmarkt zal in 2021 voor het eerst richting een half miljard funding in één jaar gaan. In totaal zijn er tot nu toe in 2021 868 crowdfundingprojecten gebubliceerd door de AFM geregistreerde crowdfundingplatformen. Alleen in het eerste kwartaal van 2019 waren dit er meer (970). Bron: Crowdfundmarkt Analytics

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Do Your Own Research (DYOR) bij crowdfunding
30 maart 2021 article-image

Bij het ene voorstel blijven de risico's buiten beeld, bij het andere voorstel wordt zelfs niet duidelijk wie het geld aanvraagt. De risico's van beleggingen komen bij crowdfundplatforms nauwelijks aan bod. Drie voorbeelden.

Apoc haalt miljoenen op via tientallen bv's

Platform: Geldvoorelkaar Het jonge Apoc, opgericht in 2014, koopt tweedehands vliegtuigen, ontmantelt ze en verkoopt de gecertificeerde onderdelen. Apoc heeft de afgelopen jaren via Geldvoorelkaar met meer dan twintig projecten bijna €30 mln opgehaald. Voor elke project wordt een nieuwe bv opgericht. Apoc biedt steevast 7% rente. Ook in coronatijd, terwijl de risico's toenemen.
Rode vlaggen
Hoewel de vliegtuigindustrie sinds maart is stilgevallen, blijft Apoc de omzet te rooskleurig voorspiegelen. Begin maart denkt het bedrijf dat de omzet voor 2020 op €48,5 mln uitkomt. De verwachting wordt in juli flink verlaagd naar €33,2 mln, 'nog altijd hoger dan 2019 en winstgevend'. Begin december schrijft het bedrijf monter: ‘We zijn van mening dat we het dieptepunt in de covid-crisis inmiddels voorbij zijn.’ Toch wordt eind december de omzetprognose voor 2020 nóg een keer verlaagd, naar €25,2 mln. In februari blijkt de gerealiseerde omzet €22,1 mln te zijn. Daarnaast geeft Apoc niet duidelijk aan wat de impact van corona is op de verkoop van vliegtuigen uit eerdere projecten. Zo moet een lening uit 2019 van €1,6 mln voor de aankoop van een Airbus A320 in september, over vijf maanden, afgelost zijn. Uit informatie verstrekt aan beleggers blijkt dat de afgelopen 19 maanden 50% van de onderdelen is verkocht. De Wet Financieel Toezicht stelt een grens aan hoeveel geld een persoon in twaalf maanden mag ophalen via een platform: niet meer dan €2,5 mln. Alleen al in 2020 haalt Apoc bijna €5,4 mln op, meer dan het dubbele.
Reactie Geldvoorelkaar/Apoc
'Eind 2020 is er vertraging ontstaan in de levering van een aantal grote orders van Apoc', zegt directeur Edwin Adams van Geldvoorelkaar. Er zou weinig transportcapaciteit beschikbaar zijn geweest, en door de reisbeperkingen konden inspecties niet uitgevoerd worden. 'De omzet is dus niet verloren, maar verschoven.' Volgens het platform is er geen reden om aan te nemen dat Apoc zijn aflosverplichtingen niet nakomt. 'Afgelopen oktober is Egeria ingestapt als investeerder. In het onverhoopte geval dat een project op de overeengekomen aflosdatum nog onvoldoende heeft opgeleverd, zal de aflossing plaatsvinden uit de opbrengsten die zijn verdiend met de trading- en leasingactiviteiten.' De financieringen betreffen niet de moeder of de groep van Apoc, maar steeds een nieuwe individuele project-bv. De financiering per project-bv blijft onder de €2,5 mln.

Groot geld op Valutaboulevard

Platform: SamenInGeld Gary wil €650.250 ophalen, €535.000 om een woning te kopen aan de Valutaboulevard in het Amsterdamse Osdorp, de rest voor een verbouwing. Daarbij wordt het pand gesplitst in vier appartementen die hij verhuurt voor in totaal €6100 per maand. Volgens een taxatierapport heeft het pand na de verbouwing een waarde van €1.130.000.
Rode vlaggen
Gary financiert zijn plan volledig met geld van beleggers, dus zonder eigen middelen. Een appartement van veertig vierkante meter moet maandelijks €1500 opleveren, terwijl er in Osdorp voor dat bedrag twee keer zoveel woonruimte gehuurd kan worden. Naast de huur lijkt ook de waarde van het pand na verbouwing hoog ingeschat. €1.130.000 is ruim twee keer de aankoopprijs. En in dezelfde straat staan vergelijkbare huizen te koop tussen €525.000 en €550.000. Er is een taxatierapport, maar dat wordt niet bijgevoegd. Gary heeft een vergunning voor de verbouwing aangevraagd, maar die is nog niet verleend als het voorstel wordt gepubliceerd. Tot slot blijven achtergrond en achternaam van Gary onduidelijk. Onderzoek leert dat hij eerder zes andere vastgoedprojecten via hetzelfde platform heeft gefinancierd, ook toen volledig met geleend geld. In totaal gaat het om €3,2 mln.
Reactie SamenInGeld
'We mogen vanwege auteursrechten geen taxatierapporten publiceren', zegt Luuck Kalverda, directeur SamenInGeld. 'Investeerders kunnen die wel opvragen.' De vergunning voor de verbouwing is intussen binnen. Kalverda kan zich vinden in de taxatiewaarde van het pand. 'Een appartement doet in Amsterdam snel €200.000.' Ook de huur is volgens hem realistisch. ‘Maar zelfs als die bedragen niet worden gehaald, heeft het voorstel genoeg financiële ruimte om de beloften aan beleggers na te komen.’ ‘Aanvragers worden door ons uitgebreid gecontroleerd’, zegt Kalverda. ‘Bijvoorbeeld op BKR-registraties. Dat we alleen de voornaam noemen, is wellicht niet handig. Na de invoering van de Europese richtlijn moeten we sowieso achternamen publiceren. Bovendien is er uit naam van de beleggers een hypotheek gevestigd op het pand.’ Van de €3,2 mln die Gary in totaal heeft opgehaald bij SamenInGeld is een deel afgelost en geherfinancierd. Kalverda: 'Het was vollediger geweest om die bedragen wel te noemen.'

Solvabiliteit ‘voldoende’ bij negatief eigen vermogen

Platform: Collin Crowdfund Schoenmode Notten is een traditionele schoenenwinkel in het Limburgse dorp Elsloo. De winkel, een zeventig jaar oud familiebedrijf, richt zich vooral op een ouder publiek. In 2019 is afscheid genomen van de afdeling kinderschoenen vanwege lage marges en begin 2020 is de winkel verbouwd. Voor een herfinanciering van het pand en de voorraden is €415.000 nodig. Er wordt om het hele bedrag gevraagd. De lening loopt zestig maanden en heeft een rente van 7%.
Rode vlaggen
Jaarlijks dient €20.000 te worden afgelost en in het eerste jaar bedraagt de rentedruk zo’n €28.000. Dat terwijl voor 2021 wordt gerekend op een netto-cashflowoverschot van € 21.000. Collin Crowdfund kwalificeert de afloscapaciteit desondanks als ‘voldoende’. In het voorstel heeft Schoenmode Notten weinig last van corona. ‘De verwachting is dat na de huidige lockdown eveneens hetzelfde inhaaleffect ontstaat als na de eerste lockdown.’ Dat consumenten hun heil steeds meer op internet zoeken, speelt bij deze schoenenwinkel vanwege het oudere publiek kennelijk geen rol. De solvabiliteit van Schoenmode Notten bedraagt eind 2019 vanwege een negatief eigen vermogen van €144.000 minus 35%. Toch is de solvabiliteit volgens Collin Crowdfund voldoende, dankzij een stille reserve in het bedrijfspand. Die bedraagt volgens het voorstel €350.000. Hoe dat bedrag wordt berekend, blijft onduidelijk. Een taxatierapport is niet beschikbaar. Het onderpand heeft mede betrekking op de voorraden. De vraag is of een regelmatig wisselend assortiment voldoende zekerheden biedt.
Reactie Collin Crowdfund
Het netto-cashflowoverschot over 2021 van €21.000 is berekend na rente en aflossingen. Met andere woorden, het is het bedrag dat overblijft als de beleggers al zijn betaald. Voor rente en aflossingen wordt een overschot verwacht van €66.000. 'Dat er steeds meer via internet gekocht wordt, is als vanzelfsprekend de ondernemer en ook ons bekend', zegt Jeroen ter Huurne van Collin Crowdfund. Dit gegeven is verwerkt in de cijfers en prognose. 'Daarnaast heeft deze schoenenzaak inderdaad een relatief ouder publiek, waardoor de invloed van onlineshopping betrekkelijk is.' ‘Deze schoenenzaak heeft inderdaad een relatief ouder publiek, waardoor de invloed van onlineshopping betrekkelijk is’ Jeroen ter Huurne, Collin Crowdfund 'In het voorstel wordt de WOZ-waarde van €545.000 vermeld', zo zegt Ter Huurne over de berekening van de solvabiliteit. Uit een lokale toetsing kwam een waarde-indicatie van €600.000, dus vindt Collin Crowdfund de WOZ-waarde voldoende representatief. 'Daarnaast vraagt de schoenenzaak niet meer dan € 415.000.' De zekerheidspositie beoordeelt Collin Crowdfund als goed, vooral op basis van het eerste hypotheekrecht en de ruime overdekking. 'Wat betreft de verpanding van de roerende zaken rekenen wij standaard met een afslag van 80% van de boekwaarde.' Bron: FD.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.io beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout
Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?