Crowdfinance 2016 - Het volledige rapport image
Details

Crowdfinance 2016 - Het volledige rapport

Crowdfundmarkt.nl richt zich op investeerders via crowdfunding op zoek naar financieel rendement (crowdfinance). Download hier gratis het volledige rapport Crowdfinance 2016. Het rapport over 2015 vindt u hier. In 2016 is het aantal crowdfundingplatformen, de marktomvang, het aantal projecten en de gemiddelde omvang per project toegenomen ten opzichte van 2015. De 49 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen zorgen in 2016 voor een marktomvang van 134,5 miljoen euro. Deze markt van crowdfinance is verdeeld over 903 projecten. Dit resulteert in een gemiddelde projectomvang van 149.000 euro.

Crowdfinance 2016

Crowdfunding met financieel rendement in Nederland

Januari 2017

OVER ONS

Beleggers in crowdfunding staan bij Crowdfundmarkt.nl en Crowdfundpanel.com centraal. Wij richten ons internationaal op crowdfunding met financiële tegenprestatie en werken volledig zelfstandig en onafhankelijk.

Crowdfundmarkt.nl bloeit

Bezoekers van Crowdfundmarkt.nl zijn op zoek naar actuele projecten in Nederland om te in te beleggen. Op basis van diverse criteria waaronder type financiering, locatie, branche, organisatievorm, ontwikkelfase en investeringsdoel, kan men de projecten vinden en vergelijken. In 2016 zijn zowel het bezoekersaantal als de conversie flink toegenomen. Voor 2017 staat een update van de website gepland en een integratie met Crowdfundpanel.com.

Crowdfundpanel.com groeit

Na een half jaar testen met de eerste gebruikers is in oktober 2016 Crowdfundpanel.com officieel live gegaan. Gebruikers van Crowdfundpanel.com beheren op één dashboard al hun crowdfundingbeleggingen van verschillende crowdfundingplatformen. Naast inzicht in het totale rendement op een totale portefeuille inclusief eventuele faillissementen (defaults) kunnen risico’s goed beheerst worden door middel van diverse overzichten en grafische weergaves. 2017 wordt voor Crowdfundpanel.com het jaar van internationale groei en volledige integratie met de crowdfundingplatformen! Doet u mee? Registreer u hiergratis.

OVER DIT RAPPORT

Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in de Nederlandse markt van crowdfunding in 2016 en is opgesteld op basis van de beschikbare projecten in de projectendatabases van Crowdfundmarkt.nl en Crowdfundpanel.com.

Crowdfinance

Crowdfunding met een financiële tegenprestatie wordt ook wel crowdfinance genoemd. Wij richten ons op crowdfundingprojecten in de categorieën: leningen, converteerbare leningen en aandelen. Andere vormen van crowdfunding zoals donatie en voorverkoop vallen buiten onze scope.

Selectie crowdfundingprojecten

In dit rapport is de publicatiedatum van de crowdfundingprojecten leidend. Alleen projecten die volledig gefund zijn en projecten die op 31 december 2016 nog openstonden voor funding zijn meegenomen in dit rapport. Wij richten ons in dit rapport alleen op projecten op Nederlands grondgebied.

Selectie crowdfundingplatformen

Alleen projecten van crowdfundingplatformen die onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn opgenomen in dit rapport. Crowdfundmarkt.nl volgt het register crowdfundingplatformen, dat periodiek wordt gepubliceerd door het AFM.

INHOUDSOPGAVE

1 DE MARKT IN 2016 1.1 Samenvatting 1.2 Leningen vs aandelen 1.3 Kenmerken leningen 1.4 Kenmerken aandelen 2 POPULAIRE BRANCHES 2.1 Relatieve verdeling per branche 2.2 Gemiddelde rendement leningen per branche 3 DE ONDERNEMERS 3.1 Relatieve verdeling per organisatievom 3.2 Gemiddelde rendement leningen per organisatievorm 3.3 Relatieve verdeling per ontwikkelfase 3.4 Gemiddelde rendement leningen per ontwikkelfase 4 INVESTERINGSDOELEN 4.1 Relatieve verdeling per investeringsdoel 4.2 Gemiddelde rendement leningen per investeringsdoel 5 GEOGRAFISCHE SPREIDING 5.1 Relatieve verdeling per provincie 5.2 Gemiddelde rendement leningen per provincie

1 DE MARKT IN 2016

1.1 Samenvatting

In 2016 is het aantal crowdfundingplatformen, de marktomvang, het aantal projecten en de gemiddelde omvang per project toegenomen ten opzichte van 2015. De 49 AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen zorgen in 2016 voor een marktomvang van 134,5 miljoen euro. Deze markt van crowdfinance is verdeeld over 903 projecten. Dit resulteert in een gemiddelde projectomvang van 149.000 euro. Crowdfinance-2016 - Totaal

1.2 Leningen vs aandelen

Crowdfinance bestaat uit crowdfunding via lening- en aandelenprojecten. Net als in 2015 domineert crowdfunding via leningen in 2016. Leningprojecten zijn tevens in zowel de marktomvang, het aantal projecten als de gemiddelde omvang per project toegenomen. Crowdfinance-2016 - Leningen De markt van aandelenprojecten is juist afgenomen in marktomvang, aantal projecten en gemiddelde projectomvang. Crowdfinance-2016 - Aandelen

1.3 Kenmerken leningen

In 2015 lag het gemiddeld aangeboden rendement per jaar op 7,15%. In 2016 ligt het gemiddelde aanzienlijk hoger, namelijk op 7,51%. Crowdfinance 2016 - Gemiddelde aangeboden rendement per maand De gemiddelde looptijd van een crowdfundinglening komt in 2016 uit op 52,1 maanden. Dit is een half jaar korter dan het gemiddelde van 52,7 maanden in 2015. Crowdfinance 2016 - Gemiddelde financieringsduur per maand

1.4 Kenmerken aandelen

Een financiering via crowdfunding waarbij een ondernemer aandelen van zijn onderneming aanbiedt, heeft geen vaste looptijd of vast verwacht rendement. Uitbetaling van rente en aflossing van de financiering vindt plaats via de uitkering van dividend. Dit gebeurt aan de hand van een, vooraf vastgesteld, dividendbeleid. Bij aandelencrowdfunding verkoopt de ondernemer een deel van zijn onderneming aan de beleggers. In 2015 werd per project gemiddeld 7,8% van een onderneming aangeboden, in 2016 7,7%.

2 POPULAIRE BRANCHES

2.1 Relatieve verdeling per branche

Meer dan één derde van alle crowdfundingprojecten in 2016 is aangeboden door ondernemers uit de branches Horeca en Dienstverlening. Opvallend is de sterkte toename van de branche Industrie en de sterke afname van de branche Detailhandel. Net als in 2015 is crowdfinance in de branche Cultuur niet populair. Crowdfinance 2016 - Verdeling aantal projecten per branche In 2016 is ook de totale omvang financiering in de branche Industrie sterk toegenomen en in de branche Detailhandel sterk afgenomen. Qua gemiddelde omvang per project domineert net als vorig jaar de branche Energie en duurzaamheid. In bijna alle branches zijn in 2016 de projecten aanzienlijk groter geworden. Crowdfinance 2016 - Verdeling omvang financiering per branche Crowdfinance 2016 - Gemiddelde projectomvang per branche

2.2 Gemiddelde rendement leningen per branche

Hoewel er relatief weinig projecten aangeboden worden in de branches Bouw, Transport, en Sport bieden deze projecten gemiddeld wel hoge rendementen. Ondernemers in de branches Energie en duurzaamheid en Vastgoed bieden in 2016, net als in 2015, een relatief laag rendement op crowdfundingleningen. Crowdfinance 2016 - Gemiddelde rendement per branche

3 DE ONDERNEMERS

3.1 Relatieve verdeling per organisatievom

Het merendeel van de ondernemingen die gebruik maakt van crowdfunding heeft een Besloten vennootschap als entiteit. Het aandeel Eenmanszaken is in 2016 afgenomen ten opzichte van 2015. Crowdfinance 2016 - Verdeling aantal projecten per organisatievorm Door de combinatie van het grote aantal projecten en de hoge gemiddelde projectomvang domineren Besloten Vennootschappen de totale omvang van financiering. Projecten van Particulieren zijn gemiddeld groter geworden. Projecten van Eenmanszaken blijven relatief klein. Crowdfinance 2016 - Verdeling omvang financiering per organisatievorm Crowdfinance 2016 - Gemiddelde projectomvang per organisatievorm

3.2 Gemiddelde rendement leningen per organisatievorm

In 2016 zoeken minder Eenmanszaken financiering via crowdfinance maar ligt het gemiddelde aangeboden rendement met 8,00% wel een stuk hoger dan het totale gemiddelde van 7,51%. Particulieren bieden, net als vorig jaar, gemiddeld een laag rendement. Crowdfinance 2016 - Gemiddelde rendement per organisatievorm

3.3 Relatieve verdeling per ontwikkelfase

Indien gekeken wordt naar het aantal projecten per ontwikkelfase dan blijkt dat ondernemingen die langer dan vijf jaar geleden zijn opgericht (Volwassen) de koppositie in 2016 hebben overgenomen van Start-ups (bestaan niet langer dan twee jaar). Crowdfinance 2016 - Verdeling aantal projecten per ontwikkelfase Ook in de totale omvang van financiering staan Volwassen ondernemingen boven Start-ups. De gemiddelde omvang per project van Start-ups en Groeiende ondernemingen (opgericht tussen de twee en vijf jaar geleden) is in 2016 toegenomen. Projecten van Volwassen ondernemingen zijn kleiner geworden. Crowdfinance 2016 - Verdeling omvang financiering per ontwikkelfase Crowdfinance 2016 - Gemiddelde projectomvang per ontwikkelfase

3.4 Gemiddelde rendement leningen per ontwikkelfase

Het aangeboden rendement door Start-ups is relatief laag ten opzicht van ondernemingen die al langer bestaan. Het verschil in aangeboden rendement tussen Volwassen ondernemingen en Start-ups is toegenomen. Crowdfinance 2016 - Gemiddelde rendement per ontwikkelfase

4 INVESTERINGSDOELEN

4.1 Relatieve verdeling per investeringsdoel

Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt crowdfinance voor de financiering van Bedrijfsmiddelen. In één derde van de projecten wordt Werkkapitaal gevraagd. Crowdfinance 2016 - Verdeling aantal projecten per investeringsdoel Bedrijfsmiddelen en Werkkapitaal zijn ook dominant in de totale omvang van financiering. Bedrijfsovernames zijn gemiddeld de grootste projecten. Crowdfinance 2016 - Verdeling omvang financiering per investeringsdoel Crowdfinance 2016 - Gemiddelde projectomvang per investeringsdoel

4.2 Gemiddelde rendement leningen per investeringsdoel

Investeringen in Werkkapitaal scoren relatief hoog met een aangeboden rendement van 8,2%. Investeringen in Bedrijfsmiddelen scoren relatief laag met een aangeboden rendement van 7,1%. Crowdfinance 2016 - Gemiddelde rendement per investeringsdoel

5 GEOGRAFISCHE SPREIDING

5.1 Relatieve verdeling per provincie

Net als in 2015 worden in 2016 de meeste projecten aangeboden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant. Crowdfinance 2016 - Verdeling aantal projecten per provincie De totale omvang van financiering toont een vergelijkbare verdeling over Nederland. Projecten in Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Groningen zijn gemiddeld het grootst. Crowdfinance 2016 - Verdeling omvang financiering per provincie Crowdfinance 2016 - Gemiddelde projectomvang per provincie

5.2 Gemiddelde rendement leningen per provincie

Het gemiddelde rendement op crowdfundingleningen ligt in Utrecht en Groningen duidelijk onder het landelijk gemiddelde van 7,51%. Dit geldt, in mindere mate, ook voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. Crowdfinance 2016 - Gemiddelde rendement per provincie
Bent u op zoek naar financiering voor uw project of onderneming?
Crowdfundscout toont welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag: binnen één minuut en zonder registratie.
Wilt u investeren via crowdfunding?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen.


Lening - 5,50%

€0 / €750.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,50%

€860.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€71.500 / €110.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€227.200 / €320.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?