AndersFinancieren

AndersFinancieren

AndersFinancieren richt zich op donateurs en beleggers die willen investeren in maatschappelijke projecten, onder meer op het gebied van langdurige zorg, onderwijs en duurzaam wonen. Via het platform worden obligatieleningen uitgezet, waarin je als belegger kunt investeren vanaf vijfhonderd euro. Doneren kan vanaf twintig euro.

Werkwijze AndersFinancieren

Bij AndersFinancieren vind je maatschappelijke projecten vanaf 250.000 euro. Campagnes van meerdere miljoenen zijn echter gebruikelijker. De voorwaarden en looptijden van de projecten zijn uiteenlopend. Er zijn campagnes van enkele jaren, maar er zijn ook projecten die negen jaar duren. AndersFinancieren richt zich zowel op particuliere beleggers als professionele investeerders.

Particulieren kunnen obligaties kopen vanaf vijfhonderd euro. Sommige projecten werken met een minimaal aantal obligaties die je verplicht moet afnemen als je wilt investeren. Voor professionele beleggers ligt het drempelbedrag op 100.000 euro. In beide gevallen wordt de hoofdsom aan het einde van de looptijd of bij verkoop van het onderpand in één keer terugbetaald. Daarnaast werkt het platform met een vaste jaarlijkse rente.

Fusie met Geldvoorelkaar

Eind 2021 werd bekend dat AndersFinancieren en Geldvoorelkaar willen fuseren. De partijen zien diverse synergievoordelen in de markt en in de operatie van de platforms. Met de fusie willen de crowdfunding-platforms uitgroeien tot hét financieringsplatform voor het mkb, investeerders en zakelijk vastgoed. De fusie ligt begin 2022 ter goedkeuring bij de toezichthouders.

Platform details

Aantal projecten
56 projecten
Totaal gefinancierd
+/- € 79 miljoen
Minimale investering
€ 500
Investeringskosten
Verschillend per project
Ga naar AndersFinancieren