Geldvoorelkaar

Horeca Crowdfunding

Horeca Crowdfunding

Horeca Crowdfunding is opgericht in 2013 en is het eerste crowdfunding-platform in Nederland dat zich specifiek richt op de horeca. Het platform verstrekt leningen vanaf 60.000 euro, maar het gros van de projecten ligt daar met een gemiddeld leenbedrag van 173.000 fors boven. Investeren kan vanaf 250 euro. De rente ligt tussen de vijf en negen procent.

Soorten financieringen

Zoals de naam al zegt, draait het bij het platform om het financieren van horecacampagnes. Dit zijn bijvoorbeeld leningen om de inventaris te vergroten of extra personeel aan te nemen. Het platform faciliteert aanvragen tot vier ton. Een hogere financiering is mogelijk, maar wel in combinatie met de bank of een particuliere investeerder.

Horeca Crowdfunding biedt ook vastgoedfinanciering. Hierbij is het een voorwaarde dat de aanvrager uit de horeca komt en dat het pand wordt gebruikt voor horecadoeleinden. Alle oprichters van het platform hebben een horeca-achtergrond. Deze branchekennis helpt naar eigen zeggen enorm bij het beoordelen van crowdfunding-projecten.

Voorwaarden crowdfunding-campagnes

Aanvragers moeten zelf minimaal twintig procent van het leenbedrag kunnen inbrengen. In het geval van vastgoedfinanciering wordt er tot maximaal tachtig procent van de Loan to Value gefinancierd. Horeca Crowdfunding krijgt een eerste hypothecaire inschrijving op het gefinancierde object. Concreet houdt dit in dat het pand kan worden verkocht als de aanvrager zich niet aan zijn aflossingsverplichting houdt.

Investeren via Horeca Crowdfunding

Ondernemers bepalen zelf de hoogte van de rente. Het gemiddelde nettorendement ligt op zo’n zes procent. Het platform houdt bij investeerders eenmalig een bemiddelingsfee in van één procent van het totale geïnvesteerde bedrag. Dit gebeurt bij de eerste uitbetaling van de rente en aflossing.

Platform details

Aantal projecten
231 projecten
Totaal gefinancierd
+/- € 40 miljoen
Minimale investering
€ 250
Investeringskosten
Eenmalige bemiddelingsfee 1,0% van de investering
Ga naar Horeca Crowdfunding

Laatste projecten van Horeca Crowdfunding

Alle projecten