Nieuwe Europese wetgeving voor crowdfunding

Op 10 november 2021 wordt de nieuwe Europese regelgeving voor crowdfunding. Crowdfunding is een financieringswijze waarbij gebruik wordt gemaakt van publieke financiering van een project of onderneming.

Investeerders/beleggers kunnen inschrijven op financieringsverzoeken die op het internet via een crowdfundingplatform worden gepubliceerd. De inleg per persoon kan vanaf relatief kleine bedragen, waardoor de groep van investeerders/beleggers die de vereiste financiering bijeenbrengt groot kan zijn. Meer van kracht. Partijen die crowdfunding willen blijven aanbieden zullen hiervoor een vergunning moeten aanvragen. Nu kan crowdfunding nog worden aangeboden met een ontheffing. De European Securities and Markets Authority (ESMA) sloot gisteren (28 mei 2021) een consultatie af over de technische standaarden die bij deze wetgeving horen. Stichting MKB Financiering (SMF) heeft samen met de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit is in Nederland (sinds 2002) de gedragstoezichthouder op de financiële markten. Zij houdt toezicht op het gedrag van participanten in de financiële markten, waaronder: financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars, accountants. De AFM is autonoom; de minister van Financiën is politiek eindverantwoordelijk en benoemt en ontslaat de bestuurders. Meer een bijeenkomst georganiseerd over deze technische standaarden. Vervolgens heeft SMF met, en namens de aangesloten financiers in bezit van het keurmerk erkend MKB financier, een reactie ingediend op deze consultatie.

De inhoud van onze reactie is via deze link te downloaden.

Belangrijke punten die we de ESMA mee hebben geven zijn:
– Te zware eisen voor toelichtende documentatie waardoor privacy gevoelige informatie moet worden gedeeld en kleinere projecten mogelijk niet meer kunnen worden gefinancierd,
– Harde procedurele eisen die de flexibiliteit voor klanten op zoek naar financiering verminderen
– De verplichting om via payment Service providers te gaan werken.

Voor deze reactie heeft SMF samengewerkt met de branchevereniging Nederland Crowdfunding.

Bron: StichtingMKBFinanciering.nl

Bron: Stichting MKB Financiering

Over de auteur

Over de auteur

Crowdfundmarkt is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten