OPC HIB

Wetten en regels

AFM: Steeds meer Nederlanders beleggen om vermogen op te bouwen

Het aantal beleggende Nederlanders is afgelopen jaar met 160.000 gestegen tot 1,6 miljoen. Inmiddels belegt een op de vijf huishoudens, een stijging van 11% ten opzichte van 2019. Opbouw van vermogen is de belangrijkste motivatie. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) jaarlijks publiceert. Startende…

Verder lezen

Europese verordening moet crowdfunding in EU stimuleren

De Europese crowdfundingverordening die per 10 november 2021 in werking treedt binnen de EU-lidstaten, moet er voor zorgen dat grensoverschrijdende crowdfundingactiviteiten eenvoudiger te realiseren zijn, een groter publiek trekken en voor beleggers veiliger zijn. De European Crowdfunding Services Providers (ECSP’s), ook wel de Verordening betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven genoemd,…

Verder lezen

Crowdfundingplatformen roepen AFM op tot versoepelingen

Een zestal crowdfundingplatformen heeft in een open brief de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgeroepen tot versoepelingen zolang de platformen onder de huidige nationale regelgeving vallen. Platformen mogen tot eind 2022 namelijk nog onder de huidige ontheffing opereren. Eind vorig jaar was het eindelijk zo ver, de EU-verordening voor crowdfundingplatformen werd…

Verder lezen

EU-verordening crowdfunding

Bestaande crowdfundingpartijen in Nederland moeten per 10 november 2022 beschikken over een vergunning om hun crowdfundingdienstverlening te kunnen voortzetten. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de AFM. Een EU-verordening heeft rechtstreekse werking en zal niet hoeven te worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. De CSPR streeft maximale harmonisatie na. Op deze…

Verder lezen

Coronakrediet via crowdfunding

Ruim 4.500 ondernemingen hebben al gebruik gemaakt van de BMKB-C. Daarbij is 883 miljoen euro aan krediet verstrekt, volgens de Nederlandse Vereniging van Banken. Slechts een heel klein deel van de kredieten met garantieregeling is echter verstrekt via non-bancaire financiers. MKB-financieringsplatform October, dat geld van institutionele beleggers combineert met crowdfunding,…

Verder lezen

Beter toezicht met Europese wet op crowdfundplatforms in Nederland?

Veel grote platforms in Nederland werken zonder een vergunning, waardoor doorlopend toezicht ontbreekt. De eerste versie van de European Crowdfund Service Provider (ECSP) uit 2018 werd flink geamendeerd. De nieuwe versie van 20 oktober jl. is duidelijk beter. Maar op onderdelen is het ambitieniveau nog laag. Zo kan niet meer…

Verder lezen

Zorgplicht crowdlending platform

Alternatieve financieringsvormen zijn sinds de kredietcrisis van 2008 in opkomst. Veelal kleine ondernemingen hebben sindsdien de weg naar deze alternatieven, zoals crowdfunding, gevonden en financiering kunnen aantrekken van andere marktpartijen dan banken. In de onderhavige casus heeft appellante (hierna: Investeerder) een financiering verstrekt in de vorm van een onderhandse geldlening…

Verder lezen

EU verdubbelt maximale bedrag crowdfunding

Het maximale bedrag dat Nederlandse ondernemers mogen ophalen met crowdfunding wordt verdubbeld naar €5 mln. Bovendien wordt de wet van kracht in alle EU-lidstaten, zodat de platformen ook over de grens actief kunnen zijn. Dat staat in een nieuwe wet die maandag door het Europees Parlement is aangenomen. ‘Het wordt…

Verder lezen

Consument accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging

Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van consumentenonderzoek. De maatschappelijke roep om duurzaam beleggen wordt steeds luider. De AFM benadrukt daarom het belang van toezicht op duurzame beleggingen en duurzaamheidsclaims van…

Verder lezen