AFM: Steeds meer Nederlanders beleggen om vermogen op te bouwen image

   Details

   AFM: Steeds meer Nederlanders beleggen om vermogen op te bouwen

   Het aantal beleggende Nederlanders is afgelopen jaar met 160.000 gestegen tot 1,6 miljoen. Inmiddels belegt een op de vijf huishoudens, een stijging van 11% ten opzichte van 2019. Opbouw van vermogen is de belangrijkste motivatie. Dit blijkt uit de Consumentenmonitor Beleggen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) jaarlijks publiceert. Startende belegger vooral op zoek naar meer rendement Voor twee derde (66%) van de startende beleggers was de behoefte aan meer rendement de belangrijkste...
   Europese verordening moet crowdfunding in EU stimuleren image

   Details

   Rendement.nl
   26 maart 2021

   Europese verordening moet crowdfunding in EU stimuleren

   De Europese crowdfundingverordening die per 10 november 2021 in werking treedt binnen de EU-lidstaten, moet er voor zorgen dat grensoverschrijdende crowdfundingactiviteiten eenvoudiger te realiseren zijn, een groter publiek trekken en voor beleggers veiliger zijn. De European Crowdfunding Services Providers (ECSP's), ook wel de Verordening betreffende Europese crowdfundingdienstverleners voor bedrijven genoemd, die inmiddels van kracht is treedt op 10 november 2021 ook in Nederland in werking...
   Europese toezichthouder start consultatie over laatste details Crowdfunding wetgeving EU image

   Details

   AltFinance
   19 maart 2021

   Europese toezichthouder start consultatie over laatste details Crowdfunding wetgeving EU

   The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, will hold an open hearing for its Consultation Paper on draft Technical Standards under the European Crowdfunding Service Providers for Business Regulation (ECSPR) on 12 April 2021. The consultation paper seeks the views of interested parties on 7 draft Regulatory Technical Standards (RTS) and 2 Implementing Technical Standards (ITS) under the ECSPR. The consultation period will end on 28 May 2021. ...
   Crowdfundingplatformen roepen AFM op tot versoepelingen image

   Details

   Crowdfundingplatformen roepen AFM op tot versoepelingen

   Een zestal crowdfundingplatformen heeft in een open brief de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgeroepen tot versoepelingen zolang de platformen onder de huidige nationale regelgeving vallen. Platformen mogen tot eind 2022 namelijk nog onder de huidige ontheffing opereren. Eind vorig jaar was het eindelijk zo ver, de EU-verordening voor crowdfundingplatformen werd van kracht per 10 november 2020 en treedt op 10 november 2021 in werking in de EU-lidstaten. Bestaande crowdfundingpartijen ...
   EU-verordening crowdfunding image

   Details

   AFM
   24 december 2020

   EU-verordening crowdfunding

   Bestaande crowdfundingpartijen in Nederland moeten per 10 november 2022 beschikken over een vergunning om hun crowdfundingdienstverlening te kunnen voortzetten. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de AFM. Een EU-verordening heeft rechtstreekse werking en zal niet hoeven te worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. De CSPR streeft maximale harmonisatie na. Op deze manier wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners....
   Coronakrediet via crowdfunding image

   Details

   Financieel Management
   19 november 2020

   Coronakrediet via crowdfunding

   Ruim 4.500 ondernemingen hebben al gebruik gemaakt van de BMKB-C. Daarbij is 883 miljoen euro aan krediet verstrekt, volgens de Nederlandse Vereniging van Banken. Slechts een heel klein deel van de kredieten met garantieregeling is echter verstrekt via non-bancaire financiers. MKB-financieringsplatform October, dat geld van institutionele beleggers combineert met crowdfunding, heeft daarom het Corona Snelkrediet ontwikkeld. Door de inzet van de BMKB-C regeling te combineren met haar technolog...
   Beter toezicht met Europese wet op crowdfundplatforms in Nederland? image

   Details

   LinkedIn
   11 november 2020

   Beter toezicht met Europese wet op crowdfundplatforms in Nederland?

   Veel grote platforms in Nederland werken zonder een vergunning, waardoor doorlopend toezicht ontbreekt. De eerste versie van de European Crowdfund Service Provider (ECSP) uit 2018 werd flink geamendeerd. De nieuwe versie van 20 oktober jl. is duidelijk beter. Maar op onderdelen is het ambitieniveau nog laag. Zo kan niet meer dan de helft van de zeven ondeugden van Nederlandse platforms worden ondervangen. De bonus is wel dat vestiging in alle EU-landen nu geen nieuwe vergunning vereist. Elke EU ...
   Zorgplicht crowdlending platform image

   Details

   FGLawyers
   22 oktober 2020

   Zorgplicht crowdlending platform

   Alternatieve financieringsvormen zijn sinds de kredietcrisis van 2008 in opkomst. Veelal kleine ondernemingen hebben sindsdien de weg naar deze alternatieven, zoals crowdfunding, gevonden en financiering kunnen aantrekken van andere marktpartijen dan banken. In de onderhavige casus heeft appellante (hierna: Investeerder) een financiering verstrekt in de vorm van een onderhandse geldlening aan een groep van ondernemingen (hierna: Vacu) via een crowdlending platform (hierna: het Platform). T...
   EU verdubbelt maximale bedrag crowdfunding image

   Details

   Het Financieel Dagblad
   8 oktober 2020

   EU verdubbelt maximale bedrag crowdfunding

   Het maximale bedrag dat Nederlandse ondernemers mogen ophalen met crowdfunding wordt verdubbeld naar €5 mln. Bovendien wordt de wet van kracht in alle EU-lidstaten, zodat de platformen ook over de grens actief kunnen zijn. Dat staat in een nieuwe wet die maandag door het Europees Parlement is aangenomen. 'Het wordt voor ondernemers makkelijker om geld op te halen', zegt Caroline Nagtegaal, namens de VVD lid van het Europees Parlement en voorvechter van de nieuwe wet. 'Dat is van groot belang ...
   Consument accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging image

   Details

   AFM
   20 september 2020

   Consument accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging

   Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van consumentenonderzoek. De maatschappelijke roep om duurzaam beleggen wordt steeds luider. De AFM benadrukt daarom het belang van toezicht op duurzame beleggingen en duurzaamheidsclaims van aanbieders. Zo wil de AFM greenwashing voorkomen, waarbij aanbieders niet-duurzame producten aanprijzen als duurzaam. In de financ...
   AFM: crowdfundingplatform houdt in lastige omstandigheden stand image

   Details

   AFM: crowdfundingplatform houdt in lastige omstandigheden stand

   Covid-19 heeft zijn weerslag op de crowdfundingsector. Toch overziet de sector vooralsnog de problemen. Wel moet de sector maatregelen treffen om de gevolgen van een eventuele tweede uitbraak op te vangen. Dat is de uitkomst van een enquête die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gehouden onder de crowdfundingplatformen die onder haar toezicht staan. De MKB-sector wordt hard geraakt als gevolg van Covid-19. Ook de MKB-projecten op de crowdfundingplatformen ervaren de gevolgen. Vooral...
   750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven image

   Details

   Rijksoverheid
   8 mei 2020

   750 miljoen euro extra corona-overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven

   De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant (713 miljoen euro). De leningen zullen worden verstrekt door de banken en een rente hebben van maximaal 4%. Ook niet-bancaire geaccrediteerde financiers kunnen de lening ver...
   Overheid gaat crowdfundingplatformen inzetten in Coronacrisis image

   Details

   Overheid gaat crowdfundingplatformen inzetten in Coronacrisis

   Snelle en solide funding dat is waar de Nederlandse crowdfundingplatformen voor staan. Om bedrijfsfinanciering ook in tijden van de Coronacrisis mogelijk te maken is verbreding van de markt voor bedrijfsfinanciering noodzakelijk. De regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is vanaf nu dan ook opgesteld voor deze aanbieders van financiering via crowdfunding. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op haar website. Het mkb is in grote mate afhankelijk van financiers. Verbred...
   48 AFM geregistreerde crowdfundingplatformen in Nederland image

   Details

   48 AFM geregistreerde crowdfundingplatformen in Nederland

   Op basis van de laatste update van het AFM Register Crowdfundingplatformen staat het aantal platformen op 48 in maart 2020. Hieronder vindt u de huidgie verdeling over de verschillende AFM vergunningen en ontheffingen: Vergunning beleggingsonderneming & Vergunning financiële dienstverlener: 0 Vergunning beleggingsonderneming & Ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld: 1 Vergunning beleggingsonderneming: 3 Vergunning financiële dienstverlener & Ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar g...
   Kabinet trekt miljarden uit voor bedrijven, ook hulp voor zzp'ers image

   Details

   Kabinet trekt miljarden uit voor bedrijven, ook hulp voor zzp'ers

   Het kabinet trekt de komende drie maanden 10 tot 20 miljard euro uit om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Een groot deel gaat naar de verruiming van de werktijdverkorting, ook zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) krijgen financiële hulp. Dat maken ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) dinsdag bekend. Nu betaalt de overheid bij werktijdverkorting in de eerste twee maanden 75 procent van...
   Sparen en beleggen in box 3, hoeveel belasting betalen over uw vermogen? image

   Details

   ZibCrowd
   10 maart 2020

   Sparen en beleggen in box 3, hoeveel belasting betalen over uw vermogen?

   Bij de belastingaangifte 2019 betaalt u belasting over uw inkomen uit uw vermogen, de zogenaamde grondslag sparen en beleggen uit box 3. Het vermogen waarover u belasting moet betalen wordt bepaald door de schulden af te trekken van de totale waarde van uw bezittingen. In deze blog vertellen wij hoe u dit kunt berekenen en waar u op moet letten. Wat valt er onder bezittingen? Om de waarde van uw vermogen te berekenen telt u de waarde op van al uw bezittingen. Hierbij kunt u denken aan: - sp...
   Tweede Kamer wil tante-agaathregeling nieuw leven inblazen image

   Details

   RTLZ
   4 februari 2020

   Tweede Kamer wil tante-agaathregeling nieuw leven inblazen

   Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen de in 2011 afgeschafte tante-agaathlening herintroduceren. Met de regeling kunnen particuliere investeerders startende ondernemers geld lenen tegen gunstige fiscale voorwaarden. Tweede Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA), Thierry Aartsen (VVD), Kees Verhoeven (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie) roepen het kabinet in een motie op om de oude regeling voor durfkapitaal te onderzoeken. Ze vragen de regering om vóór de zomer met een reactie te ko...
   AFM blijft crowdfunding kritisch volgen image

   Details

   AFM blijft crowdfunding kritisch volgen

   De Autoriteit Financiële Markten (AFM) richt zich ook in 2020 op de bescherming van consumenten in kwetsbare situaties. Daarnaast nemen de inspanningen in het toezicht op de Nederlandse kapitaalmarkt toe. Door brexit hebben veel buitenlandse marktpartijen gekozen voor Nederland als vestigingsplaats. Een veel groter volume van beschikbare transactiedata stelt de AFM in staat om scherper toezicht te houden op de kapitaalmarkt. De toepassing van technologie gedreven innovaties in de financiële s...
   EU breekt belemmerende regels crowdfunding af image

   Details

   Het Financieel Dagblad
   19 december 2019

   EU breekt belemmerende regels crowdfunding af

   Platforms die bedrijven een via crowdfunding gefinancierde lening aanbieden, kunnen voortaan zonder belemmeringen in de hele Europese Unie opereren. Nu nog zijn veel crowdfundingplatforms vooral in één enkele lidstaat actief, maar straks is hun nationale licentie geldig in alle EU-landen. Ook wordt de regelgeving rond crowdfundingleningen tot maximaal €5 mln binnen twaalf maanden overal gelijkgetrokken. Dat hebben het Europees Parlement en huidig EU-voorzitter Finland in de nacht van woensdag...
   Uitbreiding regeling groene beleggingen voor crowdfunding image

   Details

   Taxence
   10 oktober 2019

   Uitbreiding regeling groene beleggingen voor crowdfunding

   Door de voorgestelde wijzigingen voor de vermogensrendementsheffing neemt de stimulans om via alternatieve financieringsmethoden het MKB te financieren af. Dat is ongewenst. Daarom wordt voorgesteld de vrijstelling voor groene beleggingen uit te breiden naar alternatieve financieringsvormen voor het MKB. Bij de Algemene Financiële Beschouwingen is de motie van het lid Stoffer (SGP) aangenomen om de regeling voor groene beleggingen in box 3 toe te passen op investeringen in alternatieve financ...
   Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt image

   Details

   Stichting MKB Financiering
   11 september 2019

   Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt

   Om kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de mkb financieringsmarkt te bevorderen, komt Stichting MKB Financiering met het keurmerk Erkend MKB Financier. Dit keurmerk ontvangt een mkb financier bij het voldoen aan de belangrijkste eisen op het gebied van verantwoord en passend financieren van mkb ondernemers en ZZP’ers. Stichting MKB Financiering heeft vandaag de eerste 11 financiers bekend gemaakt die het keurmerk hebben ontvangen. Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financ...
   Nonchalance minister Hoekstra schaadt Nederlandse crowdfunding image

   Details

   LinkedIn
   6 september 2019

   Nonchalance minister Hoekstra schaadt Nederlandse crowdfunding

   Net in de vakantie kopt het FD op 17 juli jl. “Minister Hoekstra vindt wetgeving omtrent crowdfunding niet nodig”. De argumentatie wordt gegeven in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt ergens in 2020 Europese wetgeving aan voor een Europese vergunning. Pas als blijkt dat de Europese wetgeving niet voldoet “zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels ….. op te stellen.” Het is een vals argument en dit getreuzel is schadelijk voor Nederlandse platforms. Het ...
   Hoekstra: geen wettelijke regels voor crowdfunding image

   Details

   AccountancyVanMorgen
   16 juli 2019

   Hoekstra: geen wettelijke regels voor crowdfunding

   Minister Hoekstra ziet vooralsnog geen reden om wettelijke regels in te voeren voor crowdfunding. Hij reageert daarmee op berichtgeving dat hoge rentes MKB’ers in de problemen brengen. VVD-leden Van der Linde en Wörsdörfer hadden Kamervragen gesteld over het bericht dat tientallen MKB-bedrijven failliet gaan door de hoge kosten van crowdfunding. De AFM had daarop laten weten dat er wettelijke regels nodig zijn voor deze relatief nieuwe financieringsvorm. Maar Hoekstra ziet daar nog geen reden...
   Kamervragen over marktmacht grootbanken image

   Details

   Tweede Kamer
   27 juni 2019

   Kamervragen over marktmacht grootbanken

   Naar aanleiding van het rapport van het CPB twee weken geleden over de marktmacht van grootbanken, schreef ik eerder al een uitgebreide analyse. Ook in het NRC verscheen een uitgebreid artikel van Marike Stellinga met als strekking dat alle deskundigen, hoogleraren en adviesorganen aangeven dat er iets moet gebeuren, maar dat er uiteindelijk niets veranderd. Afgelopen week zijn er door Mustafa Amhaouch (CDA) en Martin Wörsdörfer (VVD) over het rapport nog wel aanvullende kamervragen gesteld. ...
   Kifid ook voor mkb’er met klacht over alternatieve financiering image

   Details

   40Billion
   11 juni 2019

   Kifid ook voor mkb’er met klacht over alternatieve financiering

   Vanaf 1 juli 2019 kunnen kleinere mkb-ondernemers en zzp’ers ook met een klacht over een alternatieve financiering terecht bij Kifid, het klachteninstituut voor financiële dienstverlening. Heeft een kleinere ondernemer een klacht over zijn alternatieve financiering en heeft de betrokken financier de Gedragscode MKB Financiers ondertekend, dan is Kifid het toegankelijke en deskundige alternatief voor een gang naar de rechter. Ondernemers met klachten over een geldlening of kredietfaciliteit va...
   AFM: wettelijke regels crowdfunding ontbreken image

   Details

   AFM: wettelijke regels crowdfunding ontbreken

   AMSTERDAM (ANP) - Er zijn wettelijke regels nodig om misstanden rondom crowdfunding te kunnen aanpakken. Dat zegt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM reageert op berichtgeving van Trouw en De Groene Amsterdammer over mkb-bedrijven die failliet gaan doordat ze bij gecrowdfunde leningen soms woekerrentes moeten betalen aan crowdfundingplatforms. De AFM reageert op berichtgeving van Trouw en De Groene Amsterdammer over mkb-bedrijven die failliet gaan doordat ze bij gecrowdfunde len...
   Dé ideale zondag voor... belastingaangifte crowdfunding image

   Details

   Dé ideale zondag voor... belastingaangifte crowdfunding

   Het is vanaf 1 maart weer mogelijk uw belastgingaangifte over 2018 in te vullen bij de Belastingdienst. Na enige onrust omtrent de belastingontduiking van duizenden Nederlanders via crypto investeringen is het van belang u goed te informeren. Hoe verwerkt u uw crowdfundinginvesteringen in de aangifte inkomstenbelasting 2018? Indien u als particulier investeert in crowdfundingleningen moet u deze beleggingen optellen bij uw vermogen. Als u in belastingaangifte doet over 2018 geldt voor de bepa...
   Crowdfundingplatformen verbeteren hun informatieverstrekking image

   Details

   AFM
   28 februari 2019

   Crowdfundingplatformen verbeteren hun informatieverstrekking

   Crowdfundingplatformen in Nederland met een vergunning of ontheffing voor het bemiddelen in opvorderbare gelden hebben hun informatieverstrekking aan investeerders flink verbeterd. Dit geldt vooral voor informatie over betalingsachterstanden en de projectinformatie op hun website. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een self-assessment door 47 crowdfundingplatformen. Onderzoek van de AFM in december 2017 wees uit dat de informatieverstrekking door crowdfundingp...
   Latest insight on European Crowdfunding Legislation image

   Details

   AltFinance
   15 januari 2019

   Latest insight on European Crowdfunding Legislation

   In a previous draft of the crowdfunding proposal of the European Parliament, ICOs were still part of the new pan-European crowdfunding legislation. It is now removed from the negotiations (latest version). What else is on the table now and how would the new regulation most likely look like? The European Commission in the past was very clear that a EU wide framework would be important: “A lack of a common EU [crowdfunding] framework also hinders the ability of crowdfunding providers to scal...
   Zekerheden bij crowdfunding image

   Details

   AFM
   24 november 2018

   Zekerheden bij crowdfunding

   Bij het verstrekken van financieringen via crowdfunding worden in toenemende mate zekerheden van de geldvrager geëist. Het vestigen van zekerheden is een complex en foutgevoelig proces wat grote zorgvuldigheid van crowdfundingplatformen vereist. De AFM ziet dit in de praktijk regelmatig fout gaan. Het gevolg kan zijn dat zekerheden investeerders niet brengen wat zij ervan (mogen) verwachten. Om teleurstelling bij investeerders te voorkomen wijst de AFM crowdfundingplatformen op de zorgvuldigheid...
   Nieuwe regels crowdfunding aangenomen image

   Details

   Participaties
   20 november 2018

   Nieuwe regels crowdfunding aangenomen

   De Europese ECON werkgroep heeft op Europees niveau wat nieuwe regels aangenomen om de sector verder te stroomlijnen. Een overzicht. Al eerder schreven we dat de Europese Commissie al een tijdje de mogelijkheden bekijkt om crowdfunding op Europees niveau te reguleren. Vanwege een gebrek aan Europese regelgeving lopen platformen tegen problemen aan als zij hun diensten buiten de landsgrenzen willen aanbieden. Nieuwe regels en aanvullingen op het bestaande beleid zijn dan ook nodig om crowdf...
   16 van de 51 AFM crowdfundingplatformen zijn inactief image

   Details

   16 van de 51 AFM crowdfundingplatformen zijn inactief

   Het AFM register crowdfundingplatformen telt op dit moment 51 aanbieders. In 2018 hebben er echter 16 nog geen projecten gepubliceerd. In onderstaand overzicht zijn de platformen verdeeld naar omvang financiering in 2018. Het aantal inactieve aanbieders van crowdfundingprojecten neemt toe. In 2016 waren dit er namelijk nog maar 12 en in 2017 13. Periodiek publiceert de AFM een update van het register. Hieronder een overzicht van de betreffende crowdfundingplatformen op basis van...
   New EU rules to boost crowdfunding platforms and protect investors image

   Details

   Europa.eu
   12 november 2018

   New EU rules to boost crowdfunding platforms and protect investors

   Economic and Monetary Affairs Committee voted on Monday on its position on common rules on the creation and functioning of European crowdfunding service providers for business. - Regulation scope extended to include crowdfunding offers up to EUR 8 000 000 - Strict rules on protecting investors - National authorities in charge of authorisation and supervision The adopted text aims to help crowdfunding services to function smoothly in the internal market and to foster cross-border busin...
   Gaat Brussel crowdfunding op Europees niveau reguleren? image

   Details

   Participaties
   30 oktober 2018

   Gaat Brussel crowdfunding op Europees niveau reguleren?

   Brussel gaat komende maand kijken of een Europese regulering voor crowdfunding haalbaar is. Er zijn nogal wat uitdagingen. De Europese Commissie bekijkt al een tijdje de mogelijkheden om crowdfunding op Europees niveau te reguleren. Brussel noemt de Europese markt voor crowdfunding "onderontwikkeld" ten opzichte van markten in andere grote wereldeconomieën. Daarbij lopen crowdfundingplatformen nog steeds tegen problemen aan als zij hun diensten buiten de landsgrenzen willen aanbieden, vanw...
   China heropent jacht op P2P-leenplatformen image

   Details

   Het Financieel Dagblad
   5 september 2018

   China heropent jacht op P2P-leenplatformen

   Niet eerder gingen er in China zo veel onlineleenplatformen over de kop als afgelopen maand. Alleen al in juli ging het om 165 platformen die niet in staat bleken investeerders hun geld terug te geven. De autoriteiten in Peking hebben aangekondigd de aanval op frauduleuze platformen te heropenen. Van een vrijwel ongereguleerd wild westen naar een strak dichtgetimmerd regime voor onlineaanbieders van leningen. Dat was het doel, toen Peking twee jaar geleden een campagne lanceerde die fraude op...
   AFM verleent vergunning aan nieuwe mkb-beurs image

   Details

   Het Financieel Dagblad
   4 september 2018

   AFM verleent vergunning aan nieuwe mkb-beurs

   Nxchange krijgt van het ministerie van Financiën toestemming om de markt op te gaan als alternatief beursplatform. De nieuwe effectenbeurs krijgt een volledige vergunning van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het beursplatform biedt ondernemers een alternatieve manier om buiten de bank om geld op te halen door het plaatsen van aandelen of obligaties. Nxchange functioneert in grote lijnen hetzelfde als de alternatieve mkb-beurs Npex, die sinds kort ook over zo'n zogeheten multil...
   Europees voorstel om ICO’s op te nemen in nieuwe crowdfunding-regulering image

   Details

   Crypto Insiders
   23 augustus 2018

   Europees voorstel om ICO’s op te nemen in nieuwe crowdfunding-regulering

   De Commissie van economische en monetaire zaken van het Europese Parlement (ECON) is bezig met een nieuwe regeling voor crowdfunding waar ook bepaalde initial coin offerings (ICO’s) onder zullen vallen, staat in een ontwerprapport van de commissie dat op 10 augustus gepubliceerd werd. In het rapport staat dat, hoewel de ontwerpregels voor crowdfunding mogelijk geen regelrechte oplossing bieden voor het reguleren van ICO’s, ze wel een belangrijke stap in de goede richting zijn van het introduc...
   Scherper toezicht crowdlending UK; schot voor de boeg NL! image

   Details

   LinkedIn
   23 augustus 2018

   Scherper toezicht crowdlending UK; schot voor de boeg NL!

   Eind juli kwam het lang verwachte rapport van de Financial Conduct Authority (FCA) uit, de toezichthouder in de UK. Het rapport concentreert zich op Peer2Peer Lending Platforms. Het constateert dat de eisen voor equity crowdfunding platforms goed zijn omschreven vanuit Mifid II en voldoen. Vanuit de samenvatting van het rapport lijkt het alsof er maar een paar punten worden aangescherpt. Brits gevoel voor understatement. Niets is minder waar. Er zijn zes welomschreven thema's waarop het toezicht...
   Regels voor crowdfunding worden soepeler in België image

   Details

   Regels voor crowdfunding worden soepeler in België

   De regels voor crowdfunding met financieel rendement (ook wel crowdfinance genoemd) worden soepeler in België. Dit meldt het Agentschap Innoveren & Ondernemen op haar website. Op dit moment is crowdfunding in België nog een stuk minder populair dan in Nederland. Door de soepelere regels wordt het echter eenvoudiger een crowdfundingproject te starten. Dit zal waarschijnlijk een sterke impuls geven aan de Belgische crowdfundmarkt. Onderstaand het volledige bericht op de website van Agentscha...
   Projectinformatie op platformen veelal niet toereikend image

   Details

   Projectinformatie op platformen veelal niet toereikend

   Op 26 april 2018 heeft de AFM een rapport gepubliceerd met aanbevelingen voor informatievoorziening aan investeerders over loan-based crowdfundingprojecten. Crowdfundingplatformen stellen vaak niet voldoende informatie beschikbaar aan investeerders over de projecten die zij op hun website hebben staan. Voor investeerders is het hierdoor niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek naar de projectinformatie op de websites van 18 crowdfunding...
   Feedback Minister Blok op Europees Vergunningsregime image

   Details

   AltFinance
   18 april 2018

   Feedback Minister Blok op Europees Vergunningsregime

   Minister Blok heeft een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin een analyse van de voorstellen van de Europese Commissie voor een Europese crowdfunding vergunning (Voorstel + aanpassing MiFID). Daarbij wordt duidelijk aangegeven dat de nieuwe wetgeving vooral betrekking heeft op crowdfunding voor onderhandse leningen (COL), in de markt vooral beschreven als crowdlending of P2P lending. Voor Crowdfunding in Effecten (CE) is als een Europees kader: MiFID II. Bron: Nieuwsbrief Crowdfun...
   Kamerleden roepen op tot steun alternatieve financiering MKB image

   Details

   Kamerleden roepen op tot steun alternatieve financiering MKB

   Tijdens de plenaire vergaderingen van de Tweede Kamer op woensdag 14 maart werden door meerdere kamerleden moties ingediend om toegang tot financiering voor het MKB te verbeteren. Vandaag wordt rond 15:00 gestemd over deze moties. Ronald Klevelaan is Director European Centre for Alternative Finance at Utrecht University & Senior Partner CrowdfundingHub Het is erg goed om te zien dat er steeds meer kamerleden zijn die zich actief in willen zetten om toegang tot (alternatieve) financiering v...
   Brussels crowdfundplan lauw ontvangen image

   Details

   Brussels crowdfundplan lauw ontvangen

   Nederlandse crowdfundpartijen zijn slecht te spreken over een Brussels plan om het voor hen makkelijker te maken over de grens activiteiten te ontplooien. Het voorstel is onvoldoende doordacht en laat te veel ruimte voor cowboys in de markt. Dat blijkt uit een rondgang in de sector. De Europese Commissie kwam afgelopen week met voorstellen om de fintech-sector naar een hoger niveau te tillen. Europa slaagt er niet in de huidige hype rond financiële vernieuwers te verzilveren, is de teneur. Da...
   Funding Circle maakt zich op voor beursgang (ENG) image

   Details

   Funding Circle maakt zich op voor beursgang (ENG)

   Funding Circle Ltd., the biggest online loan provider in Britain, named Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley and Numis Corp. Plc to help manage its initial public offering, according to a person familiar with the deal, in a milestone for U.K. fintech. The offering in London, planned for the second or third quarter, will probably value the eight-year-old company at between 1.5 billion pounds ($2.1 billion) and 2 billion pounds, according to the person, who a...
   Crowdfunding met cryptovaluta onder de loep in VS image

   Details

   Crowdfunding met cryptovaluta onder de loep in VS

   De Amerikaanse beurswaakhond SEC onderzoekt zogenoemde initial coin offerings (ICO's), meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Dit is een vorm van crowdfunding met digitale munten waar nauwelijks toezicht op is en waarbij misbruik op de loer ligt. Via ICO's bieden bedrijven digitale munten aan die recht geven op bijvoorbeeld een product of dienst waar nog aan wordt gewerkt, of een deel van de toekomstige winst. Bij dergelijke transacties is vaak geen bedrijfsmodel voorha...
   Opinie: AFM koestert grootbanken en dwarsboomt disruptors image

   Details

   Opinie: AFM koestert grootbanken en dwarsboomt disruptors

   Half februari bepaalde de Autoriteit Financiële Markten dat hypotheekaanbieders in hun reclame-uitingen niet mogen refereren aan de begrippen 'snelheid' en 'gemak'. Hierdoor kunnen nieuwkomers op de hypotheekmarkt bestaande aanbieders niet echt aanpakken en staan consumenten in de kou. De hypotheekmarkt omvat €665 mrd en jaarlijks wordt voor circa €75 mrd aan hypotheken verstrekt. De drie grote banken domineren die markt. Van de leningenportefeuille van marktleider Rabo gaat circa 44% naar hy...
   Kabinet maakt einde aan verpandingsverbod image

   Details

   Kabinet maakt einde aan verpandingsverbod

   Kabinet maakt einde aan verpandingsverbod om kredietverlening aan het mkb te stimuleren. Het kabinet wil een einde maken aan de zogeheten 'verpandingsverboden'. Die beletten bedrijven om hun vorderingen, die zij hebben uitstaan bij grote klanten zoals gemeenten of andere ondernemingen, over te dragen of te verpanden aan banken en andere geldschieters. In een persverklaring, die donderdag wordt uitgegeven, zegt minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming dat hij de kredietverlening aan bedri...
   AFM: Informatieverstrekking door platformen onder de maat image

   Details

   AFM: Informatieverstrekking door platformen onder de maat

   Crowdfundingplatformen doen nog te weinig om de investeerders te voorzien van relevante informatie over de risico’s van hun crowdfundingportefeuille op hun websites. Voor investeerders is het hierdoor vaak niet mogelijk om passende investeringsbeslissingen te nemen. Dit concludeert de AFM na een onderzoek van de websites van alle geregistreerde crowdfundingplatformen naar de mate van transparantie over betalingsachterstanden, afboekingen en het gemiddelde nettorendement. Crowdfunding maakt he...
   Wederom een AFM geregistreerd crowdfunding platform minder image

   Details

   Wederom een AFM geregistreerd crowdfunding platform minder

   Op basis van de laatste update van het AFM Register Crowdfundingplatformen is het aantal platformen gedaald naar 50 in december 2017. Nadat in september van 2017 er voor het eerst in vijf jaar het aantal crowdfundingplatformen zakte, is er wederom een platform afgevallen. Dit keer betreft het Funduzo. Op basis van de database van Crowdfundmarkt heeft Funduzo nooit publiek een crowdfundingproject gefinancieerd. Inmiddels is ook de website van Funduzo uit te lucht. Opmerkelijk in de laats...
   De crowd houdt crowdfunding platformen scherp in de gaten image

   Details

   De crowd houdt crowdfunding platformen scherp in de gaten

   Op het FOK! forum worden dagelijks de laatste ontwikkeling op de crowdfundmarkt besproken. Op 4 december jl. is er een analyse geplaatst omtrent de exit/continuïteitsstrategiën van de verschillende crowdfundingplatformen. Na het acute stoppen van Regiofund zijn de de exit/continuïteitsstrategiën van de crowdfundingplatformen een actueel thema in de crowdfundmarkt. Door middel van een scorings-matrix heeft een aantal actieve investeerders 10 items geformuleerd die in hun ogen nodig zijn in een...
   Crowdfundingplatformen reageren beperkt op consultatie image

   Details

   Crowdfundingplatformen reageren beperkt op consultatie

   Afgelopen zondag was de deadline voor het reageren op de consultatie van het Ministerie van Financiën over de toekomstige crowdfunding wetgeving (specifiek crowdfunding voor onderhandse leningen). Uit een een analyse van de ingestuurde reacties door het FD blijkt dat slechts 3 crowdfundingplatformen via een publieke notitie hebben bijgedragen aan deze consultatie. In totaal zijn er 27 reacties ingestuurd, waarvan er nu 19 publiek beschikbaar zijn. Hieronder volgt een analyse van Ronald Kl...
   Crowdfundingplatformen maken werk van 48-uurs eis image

   Details

   Crowdfundingplatformen maken werk van 48-uurs eis

   Naar aanleiding van de Evaluatie crowdfundingvoorschriften in juli 2017 heeft de AFM de voorschriften voor crowdfundingplatformen op een aantal punten aangescherpt. Er is ook een nieuw voorschrift geïntroduceerd, dat luidt dat projectinformatie 48 uur vóór openstelling van de inschrijving op het platform beschikbaar moet zijn. Markt van schaartste Uit eerder onderzoek blijkt dat het merendeel van de crowdfundingprojecten in Nederland binnen 24 uur volgeschreven wordt. Investeerders op zoek n...
   Symbid en ILFA maken crowdfunding volwassen image

   Details

   Symbid en ILFA maken crowdfunding volwassen

   Crowdfunder Symbid verzwaart haar zorgplicht richting investeerders onder MiFID regulering. Vanaf heden gaat Symbid opereren onder de MiFID regulering als verbonden agent van financieringsspecialist Ilfa. Dit is een belangrijke stap in de markt voor durfkapitaal crowdfunding waar steeds hogere eisen zullen worden gesteld aan de kwaliteit van de dienstverlening. Crowdfundingplatform Symbid en ILFA kondigen hiertoe vandaag een samenwerking aan. ILFA is een onafhankelijke specialist op het g...
   Edwin Res: de crowdfundmarkt moet volwassen worden image

   Details

   Edwin Res: de crowdfundmarkt moet volwassen worden

   Door Edwin Res Marketing Manager bij ZonnepanelenDelen Crowdfunding is nog verre van frictieloos en er zijn nog te veel vraagtekens bij (potentiële) investeerders. Het ‘nieuwe’ is er af, het moet andere doelgroepen aanspreken, maar dat lukt moeilijk. Dat houdt de marktgroei tegen. In navolging van mijn blogs in 2015 en 2016 is dit weer een beschouwend artikel over de staat van crowdfunding in Nederland.Zelf ben ik investeerder in crowdfundingplatformen, crowdfunder van verschillende proje...
   Dijsselbloem betrekt sector bij nieuwe regels crowdfunding image

   Details

   Dijsselbloem betrekt sector bij nieuwe regels crowdfunding

   Er komt een nieuw juridisch kader voor crowdfunding. Minister Dijsselbloem van Financiën nodigt betrokken partijen, zoals de grote crowdfundingplatformen en relevante advocatenkantoren uit om met hem na te denken over de invulling van dat kader. De crowdfundingmarkt ontwikkelt zich snel en de regulering is nog beperkt. Zo zijn er voor crowdfunding in onderhandse leningen geen formele eisen aan onder meer consumentenbescherming en informatieverstrekking. Toezichthouder Autoriteit Finan...
   Voor het eerst in 5 jaar minder crowdfundingplatformen image

   Details

   Voor het eerst in 5 jaar minder crowdfundingplatformen

   Op 28 september jl. publiceerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een update van het Register crowdfundingplatformen. Uit de nieuwste versie van dit register blijkt dat het aantal AFM geregistreerde crowdfundingplatformen voor het eerst in vijf jaar is afgenomen. Het register bestaat op dit moment namelijk uit 51 crowdfundingplatformen. Dit is 1 platform minder dan in de vorige update in juli 2017. Hieronder vindt u de huidgie verdeling over de verschillende AFM vergunningen en onthef...
   Branchevereniging voegt continuïteit-regel toe image

   Details

   Branchevereniging voegt continuïteit-regel toe

   De branchevereniging voor crowdfunding wil meer zelfregulering. Mede daarom is besloten een tiende regel aan de gedragscodes toe te voegen. In deze regel wordt bepaald dat een platform duidelijk moet maken wat er gebeurt als het platform zelf de zaken niet meer kan uitoefenen. Deze regel zal op 30 oktober aanstaande in werking gaan. Vanaf die datum moeten platformen duidelijk informeren over hoe zij de continuïteit waarborgen indien een platform dat zelf niet meer kan of wil. Bijvoorbeeld ...
   AFM - Vergunningenstelsel nodig voor crowdfunding image

   Details

   AFM - Vergunningenstelsel nodig voor crowdfunding

   De Autoriteit Financiële Markten vindt dat het volgende kabinet direct aan de slag moet met nieuwe wetgeving voor crowdfunding. De risico's die de particuliere investeerders daarbij lopen zijn niet altijd even duidelijk en ook kunnen rendementen veel lager uitvallen dan beloofd. AFM-bestuurder Gerben Everts vindt het dan ook belangrijk "dat er een eerlijker verhaal komt over het daadwerkelijke rendement en ook dat de risico s gedurende de rit al zichtbaar worden en niet pas aan het einde ...
   AFM - Crowdfunding? Denk eerst goed na! image

   Details

   AFM - Crowdfunding? Denk eerst goed na!

   Crowdfundingplatformen lokken particulieren voor steeds grotere bedragen in projecten. AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven waarschuwt voor overhaaste beslissingen. Consumenten worden met marketingtrucs gedwongen om snel hun geld te steken in projecten waar zij de risico's niet van kennen. De sector speelt zo handig in op de groeiende behoefte aan meer rendement. Dat constateert de AFM op basis van nieuw onderzoek naar de crowdfundingsmarkt. 'Met het vorige project is er 75.000 euro opgehaa...
   AFM Veelgestelde vragen - Zekerheden bij crowdfunding image

   Details

   AFM Veelgestelde vragen - Zekerheden bij crowdfunding

   AFM Veelgestelde vragen - Zekerheden bij crowdfunding Op de website van AFM.nl Bij het verstrekken van financieringen via crowdfunding worden in toenemende mate zekerheden van de geldvrager geëist. Het vestigen van zekerheden is een complex en foutgevoelig proces wat grote zorgvuldigheid van crowdfundingplatformen vereist. De AFM ziet dit in de praktijk regelmatig fout gaan. Het gevolg kan zijn dat zekerheden investeerders niet brengen wat zij ervan (mogen) verwachten. Om teleurstelling bi...
   AFM - Risico’s van crowdfunding door investeerders mogelijk onderschat image

   Details

   AFM - Risico’s van crowdfunding door investeerders mogelijk onderschat

   AFM - Risico's van crowdfunding door investeerders mogelijk onderschat Op de website van de AFM vrijdag 11 november 2016 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) evalueert momenteel de crowdfundingvoorschriften die per 1 april 2016 zijn geïntroduceerd. De evaluatie bestaat uit verschillende consumentenonderzoeken en een consultatieronde. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met crowdfundingplatformen. Stakeholders worden opgeroepen om input aan te dragen bij de AFM. De AFM k...
   AFM nieuwsbrief crowdfunding - Inschatting kans op verliezen? image

   Details

   AFM nieuwsbrief crowdfunding - Inschatting kans op verliezen?

   AFM - Crowdfunding nieuwsbrief Op de website van AFM.nl maandag 9 augustus 2016 Voorwoord Het is belangrijk dat toezicht meegroeit met de crowdfunding sector. Te snel met toezicht komen, weerhoudt partijen iets op te zetten. Te laat met toezicht komen gaat gepaard met dure lessen en teleurstelling. Het vinden van een goede balans tussen het mogelijk maken van groei van de sector en de bescherming van de spelers op de markt is de kunst van passend toezicht. Een eerste stap die in dit ka...
   AFM doet onderzoek onder crowdfundingbeleggers image

   Details

   AFM doet onderzoek onder crowdfundingbeleggers

   AFM doet onderzoek onder crowdfundingbeleggers 18 maart 2016 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in samenwerking met meerdere crowdfundingplatformen een onderzoek gestart onder beleggers in crowdfunding. Hiervoor worden in de komende weken enkele duizenden beleggers benaderd met het verzoek om medewerking. Met dit onderzoek wil de AFM inzicht krijgen in de ervaringen en overwegingen van beleggers om via crowdfunding te investeren. Ook wil de toezichthouder een beter beeld k...
   AFM - Ondergrens bij crowdfunding investeerderstoets toch niet verhoogd image

   Details

   AFM - Ondergrens bij crowdfunding investeerderstoets toch niet verhoogd

   AFM houdt vast aan ondergrens bij crowdfunding investeerderstoets 22 februari 2016 Nieuws De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft kennisgenomen van de door de Tweede Kamer aangenomen motie waarin is verzocht de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets van €500 te verhogen naar €1000. Alles in overweging nemend heeft de AFM besloten de ondergrens van de crowdfunding investeerderstoets vooralsnog niet te verhogen van €500 naar €1000. De AFM is van mening dat de ondergrens van €50...
   Meer ruimte crowdfunding - #StartupNL image

   Details

   Meer ruimte crowdfunding - #StartupNL

   Meer ruimte crowdfunding door verhoging van de investeerderstoets Het bedrijfsleven, vooral het MKB, heeft meer financieringsmogelijkheden nodig dan alleen bancaire financiering. De VVD wil daarom de ruimte geven aan alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Daardoor ontstaan er meer keuzemogelijkheden én meer concurrentie. Voor startups is crowdfunding een goede financieringsbron. Recent heeft de Autoriteit Financiële Markten nieuwe regels voor crowdfunding bekend gemaakt. De ...
   AFM en crowdfundingplatforms bespreken nieuwe voorschriften image

   Details

   AFM en crowdfundingplatforms bespreken nieuwe voorschriften

   AFM en crowdfundingplatforms bespreken nieuwe voorschriften en wenselijke aanpassingen In het kader van het onderhouden van de constructieve dialoog met de crowdfundingsector, heeft de AFM op 19 januari een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van crowdfundingplatforms. Het doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan over de wijze van invulling van de voorschriften die in december 2015 zijn geïntroduceerd. De voorschriften gaan over de wijze van dienstverlening aan consu...
   Gastblog: Crowdfunding en uw belastingaangifte image

   Details

   Gastblog: Crowdfunding en uw belastingaangifte

   Dit blog is tot stand gekomen via een samenwerking tussen Crowdfundmarkt en Sjoerd van der Draai werkzaam als Belastingadviseur Manager bij Visser & Visser Accountants Belastingadviseurs. Bij elke voorgenomen belegging kijkt u naar het verwachte rendement, het risico en mogelijk ook de duurzaamheid van die belegging. Bij de investering in een crowdfundingproject is dat niet anders. Het is zinvol om vooraf de belastingaspecten van uw investering in kaart te brengen. De fiscale behandeli...
   AFM komt met nieuwsbrief over crowdfunding image

   Details

   AFM komt met nieuwsbrief over crowdfunding

   Om de sector te informeren over interessante ontwikkelingen brengt de AFM deze zomer haar eerste crowdfunding nieuwsbrief uit. Crowdfunding, de “New Financial Reality“, is een veelbesproken onderwerp. De sector is in Nederland snel groeiende en de AFM vindt het belangrijk dat de crowdfundingsector de ruimte krijgt om op een duurzame en verantwoorde manier te groeien. En daarbij heeft de sector ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Om de sector te informeren over interessante ontwik...
   Mogelijke verruiming wet- en regelgeving crowdfunding image

   Details

   Mogelijke verruiming wet- en regelgeving crowdfunding

   Goed nieuws voor crowdfunding in Nederland. Op 31 maart 2015 heeft het kabinet de tweede kamer geïnformeerd over mogelijke aanpassingen in wet- en regelgeving omtrent crowdfunding in Nederland. Mogelijke aanpassingen van bestaande regelgeving vinden plaats via wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) en worden in april 2015 samen met andere wijzigingen openbaar geconsulteerd. Het streven is de wijzigingen van het BGfo per 1 januari 2016 in werking te laten tre...
Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?