Crowdfundingplatformen roepen AFM op tot versoepelingen

Een zestal crowdfundingplatformen heeft in een open brief de Autoriteit Financiële Markten (AFM) opgeroepen tot versoepelingen zolang de platformen onder de huidige nationale regelgeving vallen. Platformen mogen tot eind 2022 namelijk nog onder de huidige ontheffing opereren.

Eind vorig jaar was het eindelijk zo ver, de EU-verordening voor crowdfundingplatformen werd van kracht per 10 november 2020 en treedt op 10 november 2021 in werking in de EU-lidstaten.

Bestaande crowdfundingpartijen in Nederland moeten per 10 november 2022 beschikken over een vergunning om hun crowdfundingdienstverlening te kunnen voortzetten. Deze vergunning kan worden aangevraagd bij de AFM. Een EU-verordening heeft rechtstreekse werking en zal niet hoeven te worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. De CSPR streeft maximale harmonisatie na. Op deze manier wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners.

Open brief

10 november 2022 is nog ver dachten Collin Crowdfund, Horeca Crowdfunding Nederland, Matching Capital, Max Crowdfund, Samen In Geld en WaardeVoorJeGeld. In een open brief aan de AFM schrijven stellen zo voor om binnen de huidige wet- en regelgeving het maximumbedrag per investeringsproject te verhogen van € 2,5 miljoen naar € 5,0 miljoen en tevens het bedrag dat per investeerder per platform geïnvesteerder kan worden te verhogen van € 80.000 naar € 160.000.

Bron: Link naar nieuwsbrief van Collin Crowdfund

Over de auteur

Over de auteur

Crowdfundmarkt is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten