Oneplanetcrowd start samenwerking met BerendsenVisser

Samen met de community van crowdfunders staat OnePlanetCrowd.com al ruim 8 jaar klaar voor de zorg in Nederland. Waar voorheen met name zorgvastgoed werd gefinancierd, biedt Oneplanetcrowd vanaf nu in samenwerking met BerendsenVisser, ook financieringsoplossingen aan zorgbedrijven, e-health organisaties en medische technologiebedrijven.

OnePlanetCrowd.com helpt zorgondernemers met verschillende financieringsvraagstukken door het verstrekken van een (achtergestelde) lening voor het deels of volledig financieren van een project of groei. Zij bieden daarmee een unieke propositie voor zorginstellingen op zoek naar geld, én betrokkenheid van het publiek of de directe omgeving.

Een veelvoud aan projecten op verscheidene crowdfundingplatforms laat zien dat zorgondernemers de weg naar deze vorm van financiering zeker weten te vinden én dat investeerders graag mee willen doen. Om deze reden zijn Oneplanetcrowd en BerendsenVisser een samenwerking aangegaan om gezamenlijk financiële oplossingen aan zorgorganisaties aan te kunnen bieden.

De heren achter BerendsenVisser zijn beide bedrijfseconomen die mkb ondernemers in de zorg helpen in onzekere tijden. Zij ondersteunen ondernemers in het nemen van beslissingen en helpen om bedrijfseconomische problemen op te lossen. Hun specialisme is onder andere strategiebepaling en implementatie, crisismanagement (liquiditeitstekorten) en het aantrekken van (risicodragend) kapitaal.

”Wij zijn erg blij met BerendsenVisser als gerenommeerde partner die brede ervaring heeft in financieringsprocessen in de zorgsector. Met de expertise van Mark en Thomas én het netwerk dat zij bieden, komen we snel tot oplossingen voor een diversiteit aan zorgorganisaties.” Aldus Maarten de Jong van Oneplanetcrowd.

Alle zorgorganisaties die zich bij OnePlanetCrowd.com melden hebben maatschappelijke impact als gemeenschappelijk doel en zijn dus bij uitstek geschikt voor missiegedreven investeren. Er zijn al verschillende zorgondernemingen aan bod gekomen die vastgoed wilden financieren. Van gezinshuizen tot zorgboerderijen, instellingen, klinieken en praktijken in de Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), gehandicapte zorg, begeleiding, kleinschalige ouderenzorg en zorgboerderijen. Met de uitbreiding naar e-health en high tech zorgondernemingen wordt bijgedragen aan de verbetering van informatie- en communicatietechnologie zoals het stellen van diagnoses en het effectiever overleggen van uitslagen. Met het aanbieden van financiering aan medische technologiebedrijven wordt er aan technologische innovaties gewerkt waar mensen zich betrokken bij voelen, actueel zijn en/of ter bestrijding van ziektes waar veel mensen dagelijks (indirect) mee geconfronteerd worden. Wist u dat er jaarlijks 100 technologische innovaties gescreend worden via onder andere universiteiten?

Investeerders hebben interesse in de zorg

Wat maakt een zorgpropositie interessant voor investeerders? Investeren in de zorg is zowel maatschappelijk verantwoord en regelmatig een mooie aanvulling op het risicoprofiel. Wat opvalt is dat er vanuit het netwerk van de zorgondernemer enthousiast wordt geïnvesteerd. Ook zie je bij de Oneplanetcrowd investeerders een grote maatschappelijke betrokkenheid en draagkracht als het gaat om gezondheid en welzijn (SDG 3). Onze investment specialisten noemen met name de stabiele inkomsten uit vergoedingen van gemeenten of zorgorganisaties als een aantrekkelijk gegeven voor beleggers.

Over Oneplanetcrowd

OnePlanetCrowd.com staat sinds 2012 voor investeren met aantrekkelijk financieel rendement én positieve impact op mens en milieu. Oneplanetcrowd verbindt innovatieve ondernemers aan toekomstgerichte investeerders om samen de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Oneplanetcrowd is een initiatief van onder andere Start Green Capital die onder andere twee provinciale energiefondsen (Energiefonds Overijssel en PDENH) beheert.

Bron: OnePlanetCrowd

Over de auteur

Over de auteur

Crowdfundmarkt is een website van Eurolutions. Alle berichten zijn geschreven door onze eigen redactie.

Meer over ons

Gerelateerde berichten