Musical De Tocht zoekt 5 miljoen via particuliere beleggers

Musical De Tocht zoekt 5 miljoen via particuliere beleggers

Voor het eerst kunnen crowdfunders investeren in een grootschalig musicalproject. De initiële investeringsbehoefte is begroot op 8,5 miljoen euro, waarvan aandeelhouders, NPEX en Geldvoorelkaar.nl samen meer dan 7,5 miljoen euro vertegenwoordigen. Het overige deel wordt opgehaald met behulp van de verkoop van startbewijzen, overheden en sponsoring.

Icoonproject van de provincie Friesland.

Musical De Tocht is een enorm spektakel, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van 3D-hologrammen, meteorologische effecten en een 360-graden ijsvloer van tweeduizend vierkante meter. Hiervoor moet het theater in Leeuwarden worden verbouwd. De musical gaat op 2 oktober 2022 in première en wordt bij voldoende interesse maximaal tien jaar op deze locatie gespeeld.

De campagne

De kosten die worden gemaakt voordat de première plaatsvindt, en er dus nog geen inkomsten zijn uit de ticketverkoop, moeten volledig worden voorgefinancierd. Hiervoor is 8,5 miljoen euro begroot, waarvan 2 tot 2,5 miljoen via een crowdfundingproject moet worden opgehaald en nog eens 2,5 miljoen via obligatieleningen. De looptijd van deze aflossingsvrije leningen is twintig maanden, tegen zeven procent rente. Beleggers die meer dan 5.000 euro investeren krijgen incentives in de vorm van gratis toegangskaarten voor de voorpremière.

Rendement en zekerheden

In de huidige situatie zou De Tocht met een volledige bezetting kunnen draaien. Maar ook bij een low-scenario bezetting van 54 procent kan de organisatie aan al haar financiële verplichtingen voldoen, zowel richting de investeerders van Geldvoorelkaar als NPEX. Bij voldoende bezetting ontvangen alle investeerders een bonus van 1,5 procent bovenop de rente van zeven procent.

Voor de campagne wordt gewerkt met de depotregeling en de non-onttrekkingsverklaring als zekerheden. Concreet houdt dit in dat er een tijdelijke buffer wordt aangelegd van twee maandtermijnen. Hiermee kunnen investeerders ook bij eventuele tegenslagen volgens afspraak worden uitbetaald. Daarnaast hebben de aanvragers verklaard dat ze er alles aan doen om het risico op een te krappe cashflow te verkleinen.

Groot draagvlak vanuit de politiek.

Zowel de provincie Friesland als de gemeente Leeuwarden dragen hun steentje bij aan het project. Naast financiële steun creëren zij de nodige reuring voorafgaand aan de première, waarmee zij ook het toerisme willen stimuleren. In 2018 werd Leeuwarden uitgeroepen als Culturele Hoofdstad van Europa. De Tocht wordt gezien als een belangrijke opvolger van deze bekroning.

Gerelateerde berichten