Geldvoorelkaar verhoogt kosten per januari

Geldvoorelkaar verhoogt kosten per januari

Crowdfundingplatform Geldvoorelkaar verhoogt de kosten voor beleggers naar 0,05 procent per maand. Op jaarbasis is dat 0,6 procent. Nu betalen investeerders nog 0,425 procent per jaar over het investeringsbedrag. De nieuwe tarieven gaan per januari in.

Dat maakt Geldvoorelkaar deze week bekend. Het investeringsplatform biedt zakelijke en particuliere leningen in Nederland, waaronder op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. Via de aanbieder is al ruim 467 miljoen euro geïnvesteerd in meer dan 2.000 projecten.

‘Europese vergunning brengt kosten met zich mee’

Vanaf volgend jaar betalen beleggers via Geldvoorelkaar 0,05 procent per maand (0,6 procent per jaar). Dit in tegenstelling tot de huidige 0,425 procent per jaar. Dit wordt berekend over het geïnvesteerde bedrag. De uitzondering hierop zijn vastgoedleningen. Bij een vervroegde deelaflossing worden de kosten hiervan berekend over de uitstaande schuld.

De nieuwe kosten gaan in per 1 januari 2023, schrijft Geldvoorelkaar in een e-mail naar gebruikers. Investeringen die zijn toegezegd in december kunnen nog gebruik maken van de huidige tarieven.

De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2023.

“De voornaamste reden is dat de nieuwe Europese vergunning voor crowdfundingplatformen fors hogere kosten met zich meebrengt,” laat Geldvoorelkaar weten.

Klantidentificatie en externe betaaldienst

Door de Europese Crowdfunding Service Provider Regulation (ECSPR) kunnen platformen met één vergunning in de gehele Europese Unie geld ophalen. Om goedkeuring te krijgen, moeten aanbieders wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

Volgens Geldvoorelkaar zullen meer platformen volgen.

Klanten moeten bijvoorbeeld door een uitgebreid identificatieproces in plaats van alleen een bankrekeningnummer op te geven. Ook moeten platformen een externe payment service provider (PSP) inschakelen. Volgens Geldvoorelkaar zullen dan ook meer platformen volgen. Eerder verhoogde crowdfundingplatform NLinvesteert hun tarief al naar 1,2 procent per jaar in verband met de EU-wetgeving.

Loyaliteitsprogramma op de agenda

In tegenstelling tot sommige andere platformen rekent Geldvoorelkaar de kosten over het geïnvesteerde bedrag, niet het uitstaande bedrag. De enige uitzondering hierop zijn deelaflossingen van vastgoedleningen. Voor alle overige leningen blijven de kosten hetzelfde gedurende de looptijd, ongeacht hoeveel er is afgelost.

Het platform rekent de kosten over het investeringsbedrag.

“Investeerders kunnen nog steeds een net rendement maken, dat staat buiten kijf,” meldt Geldvoorelkaar. Investeerders van het platform hebben met de huidige kosten een gemiddeld rendement van 4,54 procent. “Daarnaast staat een loyaliteitsprogramma voor investeerders op de agenda.” Meer details over zo’n programma laten nog even op zich wachten.

Gerelateerde berichten