Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Feedback Minister Blok op Europees Vergunningsregime image
Details

Feedback Minister Blok op Europees Vergunningsregime

Minister Blok heeft een reactie gestuurd aan de Tweede Kamer met daarin een analyse van de voorstellen van de Europese Commissie voor een Europese crowdfunding vergunning (Voorstel + aanpassing MiFID). Daarbij wordt duidelijk aangegeven dat de nieuwe wetgeving vooral betrekking heeft op crowdfunding voor onderhandse leningen (COL), in de markt vooral beschreven als crowdlending of P2P lending. Voor Crowdfunding in Effecten (CE) is als een Europees kader: MiFID II. Bron: Nieuwsbrief Crowdfunding Trends - Ronald Kleverlaan

Voorzichtig positief

In het algemeen is de reactie op het voorstel positief. Een Europees kader zal meer financiering beschikbaar maken voor sectoren en organisaties die nu financiering nodig hebben. Ook biedt het voorstel de mogelijkheid voor platformen om grensoverschrijdend actief te zijn en ziet Nederland voordelen in een meer gestandaardiseerde informatievoorziening aan consumenten door platformen en bedrijven die op zoek zijn naar financiering. Een gemeenschappelijk Europees kader kan daarnaast bijdragen aan vertrouwen in de sector en kan zorgen voor een verdere professionalisering van crowdfundingplatformen. Wel worden er (terecht) vragen gesteld bij onderdelen van het huidige voorstel.

Beperkingen MiFID ondernemingen ongewenst

In het huidige voorstel zit bijvoorbeeld een vreemde weeffout voor MiFID ondernemingen, die al onder een zwaarder regime vallen. Voor projecten <€1 miljoen zouden deze organisaties niet meer grensoverschrijdend financiering op mogen halen. Ook is er geen duidelijke definitie opgenomen over de “lening” die via een COL wordt verstrekt.

Europees toezicht op crowdfunding platformen niet gewenst

Nederland heeft aangegeven een voorstander te zijn van Europees toezicht, mits aan 4 randvoorwaarden is voldaan:
    1. Het moet (vooral) gaan om grensoverschrijdende activiteiten 2. Duidelijke en eenduidige regels 3. Impact op Europese toezichthouder is te overzien 4. Activiteit raakt niet aan consumenten
Van alle bovenstaande punten kan beargumenteerd worden dat deze nieuwe wetgeving hier niet aan voldoet. De activiteiten zijn nu nog erg nationaal gericht (1), het voorstel zal naast lokale wetgeving blijven bestaan rond marketing, maar ook andere lokale crowdfunding wetgeving (2). Daarnaast is het voor een Europese toeizchthouder lastig om overzicht te houden op een erg versnipperde markt met aanbieders (3) en is crowdfunding per definitie gericht op consumenten (4). Daarom begrijp ik het standpunt ook goed dat Nederland in deze fase tegen Europees toezicht gaat stemmen.

Missende onderdelen in het voorstel

Verder wordt er nog ingegaan op missende onderdelen van het voorstel, zodat de continuïteit van dienstverlening en exit-scenario’s van platformen. Daarbij wordt aangegeven dat het belangrijk is om dit gelijk te trekken met CE platformen die wel aan deze eisen moeten voldoen. Ook wordt er positief gesproken over secundaire markten, maar is de huidige omschrijving nog niet voldoende uitgewerkt en in de huidige vorm niet voldoende.

Goed idee, maar nog niet voldoende uitgewerkt

In het algemeen komt er een beeld naar voren dat Nederland het initiatief in grote lijnen positief vind en ondersteund, maar erg kritisch is op de invulling, Belangrijk informatie ontbreekt nog en ook de aansluiting op bestaande regelgeving lijkt nog niet goed geregeld te zijn. Ook lijkt het logischer om MiFID iets aan te passen voor beleggingsplatformen (CE) en deze buiten dit voorstel te laten. Bron: www.tweedekamer.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 5,00%

€315.900 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€81.416 / €246.716

Kapitaalopmaat

Lening - 4,00%

€160.000 / €200.000

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar

Lening - 3,00%

€320.000 / €400.000

Lendahand

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat