Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Nonchalance minister Hoekstra schaadt Nederlandse crowdfunding image
Details

Nonchalance minister Hoekstra schaadt Nederlandse crowdfunding

Net in de vakantie kopt het FD op 17 juli jl. “Minister Hoekstra vindt wetgeving omtrent crowdfunding niet nodig”. De argumentatie wordt gegeven in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt ergens in 2020 Europese wetgeving aan voor een Europese vergunning. Pas als blijkt dat de Europese wetgeving niet voldoet “zal worden bezien of het mogelijk en zinvol is om aanvullende nationale regels ….. op te stellen.” Het is een vals argument en dit getreuzel is schadelijk voor Nederlandse platforms.

Het gaat nu om de knikkers

Nederland doet het goed qua crowdfunding. In het eerste halfjaar 2019 is er 200 miljoen opgehaald via de crowd, voornamelijk voor leningen aan het kleinbedrijf. Sinds de introductie van crowdfunding staat de teller nu boven de een miljard euro. Ook in Europa is Nederland één van de koplopers. Alleen in Engeland, Frankrijk en Duitsland wordt meer opgehaald. Nog steeds zijn Nederlandse banken niet scheutig met het financieren van het mkb. De lijn is structureel dalende bij kredieten onder de 1 miljoen. De facto wordt crowdfunding steeds belangrijker om het mkb te financieren. Het gaat nu om de knikkers. In de financiële wereld is dan goede regelgeving en toezicht nodig. Om investeerders en ondernemers te beschermen. Grote Nederlandse verzekeraars en het Europees Investment Fonds steken honderden miljoenen in Engelse, Franse en Duitse platforms als investeerder of garantieverstrekker. In Nederland gebeurt dat nauwelijks, mede omdat de regelgeving beneden peil is.

Partijen en toezichthouder vragen om wetgeving

Door vele partijen wordt sinds 2017 aangedrongen op betere wetgeving en vergunningsplicht. Niet alleen door de brancheorganisatie Nederland Crowdfunding, Stichting MKB Financiering, maar inmiddels ook door de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM). Helaas, in Nederland hebben platforms geen vergunning nodig. Zij kunnen gewoon met een ontheffing werken, ook als er dadelijk Europese wetgeving is. Maar liefst 8 van de 13 grootste platforms in Nederland - 25 miljoen of meer opgehaald - werken met deze ontheffing. Daarbij vindt een toetsing vooraf plaats van de bekwaamheid van de bestuurders en het business model. Een korte investeringstoets voor investeerder is verplicht en een limiet aan het geïnvesteerde totaal bedrag voor particulieren geldt eveneens. Tot slot krijgen platforms met ontheffing een vriendelijk verzoek van de AFM om informatieverstrekking elk half jaar. Meer kan de AFM niet doen. Men is sterk afhankelijk van de medewerking van platforms. Bij een ontheffing is geen doorlopend toezicht mogelijk.

EU-wetgeving geldt niet voor nationale spelers

De Europese wetgeving voor Crowdfunding Service Providers (ECSP) biedt geen soelaas. Al eerder berichtte het FD dat Europese regelgeving lauw wordt ontvangen. Het is een poging van de EU om platforms in één keer toegang tot de gehele EU te geven. Nationaal opererende platforms vallen er niet onder. Hoewel ECSP een hele verbetering is ten opzichte van de Nederlandse ontheffing, worden de kool en de geit gespaard. Er is in het Europese wetsvoorstel (vrijwel) niets te vinden over minimale eisen aan een risicoanalyse van financieringsaanvragen, de zorgplicht richting ondernemers, een vergoeding - waarbij belangen van investeerders en platform parallel lopen - de wijze van rapportage van betalingsachterstanden, inzicht en berekening van het (individuele) nettorendement. Er wordt met geen woord gerept over de eisen en procedures bij het omvallen van platforms en hun publieke (financiële) jaarverslagen. Het voorkomen van belangenverstrengeling wordt wel meermaals genoemd, maar aandeelhouders met een stemrecht van 20% of minder mogen hun eigen proposities plaatsen op het platform. De slager keurt dan het eigen vlees. Iets waar een partij als Duurzaaminvesteren.nl zich al jaren schuldig aan maakt met proposities van eigen aandeelhouders Greenchoice en Yard Energy. Hoewel er talloze amendementen en verbeteringsvoorstellen zijn ingediend, waaronder het optrekken van het maximaal bedrag van 1 miljoen naar 8 miljoen euro, zal de Europese wetgeving niet het gewenste kwaliteitsstempel zijn. Het verplicht platforms tot niets als zij nationaal opereren of liever voor nationale wetgeving kiezen. En daarbij is de wetgeving van landen als Engeland, Duitsland, Frankrijk steviger. Dat geeft investeerders meer houvast en vertrouwen.

Doorpakken en vooruitkijken

Met het getreuzel van het departement van Financiën, worden Nederlandse platforms op achterstand gezet. Investeerders en garantieverstrekkers zullen Nederland blijven mijden zonder degelijke vergunningen en toezicht. Ook tal van buitenlandse toetreders maken dankbaar gebruik van het slappe ontheffingsbeleid in Nederland. In hun eigen land moeten zij aan strenge regelgeving voldoen. Schrap daarom zo snel mogelijk de ontheffing voor grotere platforms, maak crowdfunding voor ondernemersfinanciering vergunningsplichtig. Ga nu al aan de slag met het Europese kader als richtsnoer en vul dit flink aan voor nationaal opererende platforms. De strengere eisen die de Financial Conduct Authority (FCA) nu doorvoert in het VK, crowfundingskampioen in Europa, beveel ik aan. Daarmee wordt de branche en de groei van Nederlandse platforms toekomstbestendig. En worden investeerders en ondernemers beter beschermd. Bron: Lex van Teeffelen
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 4,25%

€0 / €32.350

Lendahand

Lening - 6,50%

€507.350 / €695.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€24.520 / €30.650

Lendahand

Lening - 5,00%

€89.652 / €298.841

Kapitaalopmaat

Lening - 7,00%

€94.816 / €249.516

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€21.240 / €26.550

Lendahand