Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

7 punten om op te letten bij duurzame crowdfundingprojecten image
Details

7 punten om op te letten bij duurzame crowdfundingprojecten

De rendementen zijn vaak stabiel, maar relatief laag. De afgelopen drie jaar is via crowdfunding 220 miljoen euro opgehaald voor duurzame projecten, zo blijkt uit onderzoek van CrowdfundingCijfers, in opdracht van ASN Bank. Waar moeten investeerders op letten als zij in duurzame crowdfundingprojecten willen stappen? Duurzaamheid is volgens CrowdfundingCijfers uitgegroeid tot een belangrijke factor in de crowdfundmarkt: 35% van het totale bedrag dat bedrijven van 2016 tot en met 2018 ophaalden via de crowd was bestemd voor duurzame projecten. Vooral met de financiering van lokale zonne- en windenergieprojecten, veelal geïnitieerd door energiecoöperaties, wordt veel geld opgehaald. CrowdfundingCijfers concludeerde bovendien dat er steeds grotere bedragen worden opgehaald via de crowd. Tussen 2016 en 2018 is het gemiddelde bedrag per project verdrievoudigd tot 173.000 euro. Crowdfundmarkt ziet deze trend ook en stelt op basis van eigen cijfers uit 2018 dat duurzame projecten gemiddeld een omvang hebben van 435.000 euro ten opzichte van 142.000 euro gemiddeld. De populariteit van duurzame crowdfundingprojecten neemt dus toe. Wie ook wil investeren in duurzame projecten dient rekening te houden met de volgende punten.

1. Wat verstaan we onder duurzame projecten?

Duurzaamheid is een containerbegrip. CrowdfundingCijfers hanteert zes categorieën: energie, materialen, sociaal, natuur, voedsel en milieu, waarbij 75% van het bedrag dat duurzame ondernemingen ophaalden vloeide naar het energiesegment. Daarnaast wordt microfinanciering vaak onder duurzaamheid geschaard.

2. Bij welke platforms kunt u terecht?

Wie wil investeren in duurzame projecten, kan tegenwoordig terecht bij bijna alle crowdfundingplatforms. Maar er zijn ook enkele partijen die zich hierin hebben gespecialiseerd. De drie grootste duurzame crowdfundingplatforms zijn DuurzaamInvesteren, Lendahand en Oneplanetcrowd.

3. Voor wie is het interessant?

Duurzame energieprojecten bieden investeerders doorgaans een gematigd risicoprofiel en een voorspelbaar rendement over meerdere jaren. Dit soort investeringen zijn daarmee vooral geschikt voor investeerders die op zoek zijn naar een stabiele belegging met een middellange beleggingshorizon en niet voor degenen die op zoek zijn naar het hoogste rendement.

4. Wat zijn de specifieke risico’s?

Naast de gebruikelijke risico’s waarmee investeerders te maken krijgen als zij via crowdfunding geld steken in projecten, zijn er voor duurzame projecten wat specifieke risico’s te noemen. Zo kunnen de stroomopbrengsten bij duurzame energieprojecten lager dan verwacht uitvallen, bijvoorbeeld door structureel lagere zonne-instraling of windopbrengst, waardoor de financiële opbrengsten lager zijn. De aanwezigheid van zon of wind valt immers niet met zekerheid van jaar tot jaar te voorspellen. Verder kunnen investeerders te maken krijgen met grote stroomprijsfluctuaties, waardoor de inkomsten uit de stroomverkoop fluctuaties vertonen. Het platform DuurzaamInvesteren merkt daar overigens wel bij op dat deze fluctuaties in Nederland grotendeels worden ondervangen door het SDE-subsidiesysteem, waarmee projecten die deze subsidie ontvangen in beginsel een relatief hoge zekerheid hebben van een minimumopbrengst voor een periode van 15 jaar.

5. Welke rendementen kan ik verwachten?

Door het gematigde risicoprofiel is het aangeboden rendement doorgaans relatief laag. Uit cijfers van Crowdfundmarkt blijkt dat het aangeboden rendement op duurzame projecten gemiddeld 5,5% bedraagt ten opzichte van 8,6% bij andere projecten.

6. Kom ik in aanmerking voor belastingvoordeel

Wie geld wil inleggen in bijvoorbeeld duurzame energieprojecten, duurzame gebouwen, biologische landbouwbedrijven en natuurontwikkelingsprojecten kan soms in aanmerking komen voor een belastingvoordeel. Het idee hierachter is dat het lagere rendement deels kan worden gecompenseerd door deze fiscale tegemoetkoming. Alleen hebben dergelijke groenprojecten wel een groenverklaring nodig. Helaas kwalificeren proposities op crowdfundingplatformen zich niet als groenfonds en zodoende kunnen crowdfunders dus geen aanspraak maken op een dergelijke belastingkorting.

7. Welke impact maak ik met mijn investering?

Allemaal leuk en aardig, die duurzame projecten, maar welke impact hebben ze nu werkelijk? Platform Lendahand erkent dat het niet in staat is om de impact van projecten goed te meten. “Via ons platform worden bedrijven in opkomende landen van kapitaal voorzien waardoor ze hun bedrijf kunnen laten groeien en bloeien. We trachten de impact die we daarmee creëren te meten, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we de werkelijke [financiële en sociale] impact niet precies weten”, aldus het platform. OnePlanetCrowd kwam eerder dit jaar met een rapport over de impact van zijn duurzame projecten. Daaruit blijkt dat ondernemers die financiering ophaalden via het platform in 2018 bij elkaar 2.885 ton aan CO2 hebben bespaard. Ook zouden in dat jaar 5.173 mensen betere levensomstandigheden hebben gekregen. Justin Doornekamp is freelance-redacteur bij Participaties.nl. Justin Doornekamp kan posities innemen op de financile markten. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Uw reactie aan de auteur is welkom. Bron: Participaties.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 8,00%

€0 / €140.000

Horecacrowdfunding

Lening - 6,50%

€344.214 / €435.714

Kapitaalopmaat

Lening - 3,00%

€22.120 / €27.650

Lendahand

Lening - 5,00%

€312.000 / €390.000

Geldvoorelkaar

Lening - 5,00%

€400.000 / €500.000

Lendahand

Lening - 6,00%

€790.000 / €1.000.000

Geldvoorelkaar