MKB Nieuws - Flitskrediet: meer vloek dan zegen! image
Details

MKB Nieuws - Flitskrediet: meer vloek dan zegen!

Nederland wordt een aantrekkelijk land voor blanco financiers. Steeds meer partijen bieden kredieten zonder onderpand aan binnen één tot enkele dagen. Veel nieuwe toetreders hebben een Scandinavische moeder, zoals zoals OPR Bedrijfskrediet, Yeaz of B2Business. Ook Nederlandse partijen zijn actief, zoals Pinvoorschot.nl en Swishfund, ook werkend onder de naam KredietVooruit.nl.

Zegen

Zzp'ers, micro-ondernemers en ondernemers in bepaalde sectoren - detailhandel, horeca, klein zakelijke dienstverlening - komen moeilijk aan een financiering. Blanco financiers staan open voor deze partijen. De ondernemer kan zonder gedoe zelf de aanvraag indienen. De websites zijn overzichtelijk. Er zijn relatief weinig aanvullende gegevens nodig. Vaak moet de onderneming minstens 12 maanden bestaan. Sneller aflossen kan zonder boetes. Alleen bij Pinvoorschot komt eerst een adviseur langs. Alle andere partijen regelen de transactie volledig digitaal. Yeaz geeft tevens aan de lening niet bij het BKR te registreren.

Rentevergelijking

De vergelijking betreft een krediet van 25K in 3 maanden af te lossen. Daarbij het ik alle kosten meegenomen en omgerekend naar jaarrentes. Bij sommige partijen moest ik dat opvragen bij anderen was het te vinden op de website. OPR-Bedrijfskrediet: 48% B2Business: 46,6% (gemiddeld 34,8% rente en 11,8% kosten) Yeaz: 32% tot 19% (waarvan 1% kosten) PinVoorschot: 30% (uitgevraagd via live chat) Swishfund/KredietVooruit: alleen na volledige aanvraag duidelijk De vergelijking geeft aan dat shoppen loont, zie ook de voetnoot over Spotcap. Echter bij lagere kredietbedragen en kortere betalingstermijnen dan 3 maanden lopen de rentes flink op. OPR Bedrijfsfinanciering spant de kroon met 120% tot 200% rente bij bedragen van 10K of minder bij een aflostermijn van 1 maand. Yeaz, dochter van het Zweedse SVEA, heeft een gevaarlijk businessmodel voor ondernemers. Er geldt geen aflossingsverplichting. Uiteraard lopen de kosten en de hoge rente gewoon door.

Vloek

De Nederlandse wet beschermt alleen consumenten met maximale rentes op consumptief krediet. Ondernemers zijn vogelvrij. Dat is de grote vloek. Nieuwe aanbieders doen niets onwettigs. Maar rentes en kosten boven de 25% daar zit een luchtje aan. Dat is meer dan het de maximale kredietvergoeding bij consumenten (12%) plus de maximale handelsrente (8%). Over het algemeen kun je het woekerrentes noemen. Uitzonderingen zijn denkbaar, zoals bij het behalen van inkoopvoordeel als de verkoop gegarandeerd is en snel volgt. Maar veel eerder zullen kwetsbare ondernemer met betalingsachterstanden dergelijke kredieten afsluiten. De invoering in 2019 van de onzalige Payment Service Directive 2, zal naar verwachting de groei van het aantal flitskredieten verder versnellen. Voor een habbekrats zullen kleine ondernemers hun financiële data uit handen geven. Via de achterdeur zullen hun data ook belanden in de VS, de voormalige Sovjet-republieken of in China. Daar gelden geen Europese wetten omtrent dataprotectie en privacy. En ondernemers zullen aanbiedingen op maat toegezonden krijgen, zonder er maar om te vragen. Dit is al realiteit in de VS, waar Amazon Capital al enige tijd Loans by Invation Only uitzet.

Bescherming

Nu steeds meer nieuwe partijen - dadelijk ook ongevraagd - rentes van 30% tot 200% aanbieden is betere bescherming van de kleine ondernemers en zzp'ers nodig. Er is een Wet fininancieel toezicht Klein Zakelijk (Wft-KZ) nodig met zorgplicht en maximale rentes (inclusief kosten). De tijd van dralen is voorbij, zeker nu de economie afkoelt en een nieuwe economische crises in aantocht lijkt te zijn. Lees ook deze verdiepende publicatie in De Groene Amsterdammer, van Gidi Pols en Jochem van Staalduine, die eveneens in verschillende versies in De Volkskrant zijn verschenen.

Voetnoot

Spotcap is eveneens een blanco financier, maar is niet meegenomen in de vergelijking. Zij hanteren uitgebreidere aanvraagproces met jaarstukken, BTW-aangiftes en 12 maanden (digitale) bankafschriften. De onderneming moet 2 jaar bestaan. De aanvragen worden bij voorkeur door financieel adviseurs ingediend en niet door de ondernemer zelf. Dat levert een korting van gemiddeld 1% op aan afsluitkosten voor de ondernemer. Volgens navraag is de gemiddelde effectieve rente bij Spotcap 12,8% per jaar - range 6% tot 22,8% per jaar - plus 2% tot 2,5% afsluitkosten. De rentes, inclusief kosten, komen bij Spotcap gemiddeld op 15%. De afsluitkosten gelden voor meervoudige tussentijdse opnames over een periode tot 24 maanden. De website geeft bij publicatie hogere rentes en afsluitkosten aan (11-12-2018) - range 6% tot 25,2% - plus 2% tot 3% provisie. Bron: Lex van Teeffelen
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt de meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.


Lening - 7,00%

€109.980 / €117.000

Geldvoorelkaar

Lening - 7,00%

€138.600 / €140.000

Geldvoorelkaar

Lening - 6,00%

€305.900 / €322.000

Geldvoorelkaar

Lening - 8,00%

€0 / €180.000

Horecacrowdfunding

Lening - 6,50%

€147.200 / €160.000

Matchingcapital

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?