OPC NK

Crowdfinance 2015 – Het volledige rapport

Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in de Nederlandse markt van crowdfunding in 2015 en is opgesteld op basis van de beschikbare projecten in de uitgebreide projectendatabase van Crowdfundmarkt.

INHOUDSOPGAVE

OVER CROWDFUNDMARKT

1    DE MARKT IN 2015

1.1    Samenvatting

1.2    Leningen vs aandelen

1.3    Kenmerken leningen

1.4    Kenmerken aandelen

2    GEOGRAFISCHE SPREIDING

2.1    Relatieve verdeling per provincie

2.2    Gemiddelde rendement leningen per provincie

3    POPULAIRE BRANCHES

3.1    Relatieve verdeling per branche

3.2    Gemiddelde rendement leningen per branche

4    DE ONDERNEMERS

4.1    Relatieve verdeling per organisatievom

4.2    Gemiddelde rendement leningen per organisatievorm

4.3    Relatieve verdeling per ontwikkelfase

4.4    Gemiddelde rendement leningen per ontwikkelfase

5    INVESTERINGSDOELEN

5.1    Relatieve verdeling per investeringsdoel

5.2    Gemiddelde rendement leningen per investeringsdoel

OVER CROWDFUNDMARKT

Crowdfundmarkt biedt kieskeurige investeerders de mogelijkheid alle crowdfundingprojecten met financiële tegenprestatie te vinden en met elkaar te vergelijken. Crowdfundmarkt is een zelfstandig en onafhankelijk initiatief met als doel de vraag naar en aanbod van projecten in crowdfunding bij elkaar te brengen.

Bezoekers

Bezoekers van Crowdfundmarkt zijn op zoek naar actuele projecten om te financieren of in te investeren. Op basis van diverse criteria waaronder type financiering, locatie, branche, organisatievorm, ontwikkelfase en investeringsdoel, kan een bezoeker de projecten selecteren.

Next steps

Ook in 2016 zullen investeerders in crowdfunding bij ons centraal staan. De portefeuillefunctie van Crowdfundmarkt wordt uitgebreid zodat een investeerder in detail inzicht krijgt in zijn of haar ‘mandje’ van investeringen, inclusief integraal rendement en verwachte uitbetalingen. Tevens zullen wij meer diensten gaan aanbieden op het gebied van crowdfundingdata

Crowdfinance

Crowdfundmarkt beidt inzicht in crowdfunding met een financiële tegenprestatie, ook wel crowdfinance genoemd. Wij richten ons op crowdfundingprojecten in de categorieën: (converteerbare) lening en aandelen. Andere vormen van crowdfunding zoals donatie en voorverkoop vallen buiten onze scope.

Selectie crowdfundingprojecten

In dit rapport is de publicatiedatum van de crowdfundingprojecten leidend. Alleen projecten die volledig gefund zijn en projecten die op 31 december 2015 nog openstonden voor funding zijn meegenomen in dit rapport.

Selectie crowdfundingplatformen

Alleen projecten van crowdfundingplatformen die in Nederland onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn opgenomen in dit rapport. Crowdfundmarkt volgt het register crowdfunding-platformen, dat periodiek wordt gepubliceerd door het AFM.

© Copyright Crowdfundmarkt.

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan zonder bronvermelding gegevens uit dit rapport te gebruiken.

1      DE MARKT IN 2015

1.1      Samenvatting

In 2015 staan in Nederland 42 crowdfundingplatformen geregistreerd bij de AFM. Samen zorgen zij voor een totale marktomvang van 98 miljoen euro voor crowdfunding via leningen en aandelen. De markt is verdeeld over 730 projecten. Dit resulteert in een gemiddelde omvang per crowdfundingproject van 134.000 euro.

1.2      Leningen vs aandelen

Crowdfinance bestaat uit crowdfunding via lening- en aandelenprojecten. In 2015 domineert crowdfunding via leningen. Aandelenprojecten zijn gemiddeld per project wel aanzienlijk groter dan leningprojecten.

Leningen

Aandelen

1.3      Kenmerken leningen

Bij crowdfundingleningen zijn zowel het rendement, de looptijd als de wijze van aflossing van belang. In 2015 is gemiddeld 7,15% rendement per jaar aangeboden op leningen via crowdfunding. Het gemiddelde aangeboden rendement is gedurende het jaar duidelijk toegenomen.

De gemiddelde looptijd van een crowdfundinglening komt uit op 52,7 maanden. Deze looptijd varieert per maand en er is in 2015 geen duidelijk trend te ontdekken.

Crowdfundingleningen kunnen op een aantal manieren worden afgelost. De meeste leningen worden annuïtair afgelost (62%), gevolgd door lineaire aflossing (34%) en obligatie aflossing (4%).

1.4      Kenmerken aandelen

Een financiering via crowdfunding waarbij een ondernemer aandelen van zijn onderneming aanbiedt, heeft geen vaste looptijd of vast verwacht rendement. Uitbetaling van rente en aflossing van de financiering vindt plaats via de uitkering van dividend. Dit gebeurt aan de hand van een, vooraf vastgesteld, dividendbeleid.
Bij aandelencrowdfunding verkoopt de ondernemer een deel van zijn onderneming aan de investeerders. In 2015 is per project gemiddeld 7,8% van een onderneming aangeboden.

2      GEOGRAFISCHE SPREIDING

2.1      Relatieve verdeling per provincie

In 2015 zijn de meeste projecten aangeboden in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.

De totale omvang van de financiering toont een vergelijkbare verdeling over Nederland met uitzondering van Zeeland, dit als gevolg van het relatief grote project: Ziekenhuis Vlissingen. De gemiddelde projectomvang in 2015 is in Zeeland dan ook relatief groot.

2.2      Gemiddelde rendement leningen per provincie

Het gemiddelde rendement op crowdfundingleningen ligt in zowel Limburg, Zeeland als in Flevoland duidelijk boven het landelijk gemiddelde van 7,15%.

3      POPULAIRE BRANCHES

3.1      Relatieve verdeling per branche

Bijna de helft van alle crowdfundingprojecten in 2015 is aangeboden door ondernemers uit de branches Horeca, Dienstverlening en Detailhandel. In de branches Cultuur en Onderwijs is crowdfinance niet populair.

Ondanks dat projecten in de Horeca, Dienstverlening en Detailhandel relatief klein zijn, is de totale omvang financiering in deze categorieën toch aanzienlijk. Gezondheidzorg en ‘Energie en duurzaamheid’ domineren echter de totale omvang van de financiering. In deze branches is de gemiddelde projectomvang relatief groot.

3.2      Gemiddelde rendement leningen per branche

Hoewel er relatief weinig projecten aangeboden worden in de branches Bouw, Cultuur en Groothandel, bieden deze projecten gemiddeld wel hoge rendementen. Ondernemers in de branches Energie en duurzaamheid en Vastgoed bieden een relatief laag rendement op crowdfundingleningen.

4      DE ONDERNEMERS

4.1     Relatieve verdeling per organisatievom

Het merendeel van de ondernemingen die gebruik maken van crowdfunding heeft een Besloten vennootschap als entiteit. De Eenmanszaak en Vennootschap onder firma komen op de respectievelijk tweede en derde plaats.

De gemiddelde projectomvang aangeboden door een Eenmanszaak (72 k€) is bijna twee keer zo klein als de gemiddelde projectomvang in Nederland (134 k€) en bijna drie keer zo klein als een gemiddeld project van een Besloten vennootschap (201 k€). Projecten van een Coöperatie zijn per project relatief groot maar komen zelden voor.

4.2      Gemiddelde rendement leningen per organisatievorm

Het gemiddelde aangeboden rendement door een Besloten vennootschap, een Eenmanszaak en een Vennootschap onder firma, ligt rond het Nederlands gemiddelde van 7,15%.

4.3      Relatieve verdeling per ontwikkelfase

Van de ondernemingen die via crowdfinance financiering ophalen is ongeveer de helft Start-up en bestaat nog niet langer dan twee jaar. Minder dan een kwart van de ondernemingen is tussen de twee en vijf jaar geleden opgericht (Groei), iets meer dan een kwart langer dan vijf jaar (Volwassen).

Een groot deel van de ondernemingen bestaat uit Start-ups maar in financieringsomvang nemen Volwassen bedrijven het grootste deel voor hun rekening. Dit komt doordat de gemiddelde omvang per project van een Start-up relatief klein is.

4.4      Gemiddelde rendement leningen per ontwikkelfase

Ook het aangeboden rendement door Start-ups op crowdfundingleningen is relatief laag ten opzicht van ondernemingen die al langer bestaan.

5      INVESTERINGSDOELEN

5.1      Relatieve verdeling per investeringsdoel

Bijna driekwart van de ondernemers gebruikt crowdfunding voor de financiering van Bedrijfsmiddelen en Werkkapitaal.

In 2015 zijn er weinig projecten met als investeringsdoel Herfinanciering. Deze projecten zijn echter wel relatief groot in omvang.

5.2      Gemiddelde rendement leningen per investeringsdoel

Investeringen in Bedrijfsmiddelen scoren relatief laag met een aangeboden rendement van 6,8%.

Download hier het volledige rapport in PDF-format hier.

Gerelateerde berichten